Διδακτορικός Φοιτητής
Εμμανουήλ Μαυροτσουπάκης

Email

emmavro@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Polariton Condensate Lattices for Quantum Simulation

Επιβλέπων

Σαββίδης Παύλος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Σαββίδης Παύλος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Πελεκάνος Νικόλαος, καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Δελιγιωργής Γεώργιος, Ερευνητής Γ’, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Περίληψη

Abstract