Διδακτορικός Φοιτητής
Επαμεινώνδας Ορφανουδάκης

Email

orfanoudakis@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Biomolecule Functionalized Micro/Nano-Structured Surfaces for Tissue Regeneration

Επιβλέπων

Βαμβακάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Βαμβακάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Στρατάκης Εμμανουήλ, Ερευνητής Α', ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Χατζηνικολαΐδου Μαρία, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract

facebook icon