Διδακτορικός Φοιτητής
Vinay Pareek

Email

vpareek@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Cavity Enhanced Microscopy

Επιβλέπων

von Klitzing Wolf Dietrich Carl, Ερευνητής Β, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Επιτροπή

von Klitzing Wolf Dietrich Carl, Ερευνητής Β, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Παπάζογλου Δημήτριος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Μακρής Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract

Many biological and physical samples are optically very thin, which makes imaging such objects a rather challenging task. The main aim of this thesis will be to develop a novel imaging technique based on the amplification of the complex refractive index using optical cavities. The advantage of using a cavity is that the light interacts with the object multiple times thus enhancing any small change induced by the interaction. I will apply this system to both physical and biological systems.