Διδακτορικός Φοιτητής
Daniele Parisi

Email

daniele.parisi@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Dynamics and Rheology of Soft Colloids with Varying Shape and Interactions

Επιβλέπων

Βλασσόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Βλασσόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Benoit Loppinet, Ερευνητής Β, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Πετεκίδης Γεώργιος, καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract