Διδακτορικός Φοιτητής
Ιωάννης Πάσχος

Email

gianpaschos@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Strong Coupling in Hybrid Organic – Inorganic Semiconductor Microcavities

Επιβλέπων

Σαββίδης Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Σαββίδης Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Πελεκάνος Νικόλαος, Καθηγητής ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Παπάζογλου Δημήτριος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Στην ερευνά μας μελετάμε πολαριτονικές διατάξεις νέας γενιάς για εφαρμογές στον τομέα της οπτοηλεκτρονικής. Με τη σύμφωνη σύζευξη ύλης (εξιτόνια) και φωτός (φωτόνια) κάτω από το καθεστώς ισχυρής σύζευξης, νέες κβαντικές καταστάσεις εμφανίζονται γνωστές ως πολαριτόνια. Για την δημιουργία των πολαριτονίων ημιαγωγικές μικροκοιλότητες χρησιμοποιούνται. Μιας και τα πολαριτόνια συμπεριφέρονται ως μποζόνια σε χαμηλές πυκνώτητες (low density limit), η δημιουργία πολαριτονικών συμπηκνωμάτων είναι δυνατή. Ανόργανες και υβριδικές οργανικές-ανόργανες μικροκοιλότητες κατασκευάζονται για την δημιουργία πολαριτονικών λείζερ χαμηλού κατωφλιού και ανιχνευτών ΤHz ακτινοβολίας. Τέλος, μελετάμε τη δυναμική παγιδευμένων πολαριτονικών συμπηκνωμάτων με χρήση τεχνικών χωρικής διαμόρφωσης φωτός με απότερο στόχο την βαθύτερη κατανόηση της ιδέας των πολαριτονικών προσομοιωτών.

Abstract

In our research we study novel polaritonic devices for optoelectronic applications. By coupling matter (excitons) and light (photons) coherently under the strong coupling regime, new quantum states arise called polaritons. For the creation of polariton quasi-particles semiconducting microcavities are used. Since polaritons behave as bosons in the low density limit the creation of polariton condensates is possible. Inorganic and hybrid organic-inorganic microcavities are fabricated for the creation of low threshold polariton lasing devices and THz detectors. Finally, we study the dynamics of trap polariton condensates by the use of spatial light modulation techniques, aiming to a deeper understanding of polariton simulators.

facebook icon