Διδακτορικός Φοιτητής
Pramod Kumar Sharma

Email

pramod@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Έμμεσα εξιτονικα-πολαριτόνια: Φυσική και διατάξεις.

Ιndirect excitons-polaritons: Physics and devices

Επιβλέπων

Σαββίδης Παύλος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Σαββίδης Παύλος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Κιοσέογλου Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Πελεκάνος Νικόλαος, καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract

Strong light-matter coupling regime in asymmetric double quantum well (QW) based microcavities has been shown to give rise to dipole oriented polariton state. These structures are expected to exhibit remarkable nonlinearities owing to unique possibility these systems offer to engineer polariton-polariton interactions. Here we investigate nonlinear properties of dipole oriented polaritons through bias controlled bistability measurements in specially prepared microcavity structures fabricated to allow transmission measurements while biased. We investigate polariton-polariton interactions as well as under the bias field.