Διδακτορικός Φοιτητής
Γεώργιος Βανταράκης

Email

quantar@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Προσομοιώσεις Νανοδομικών Ημιαγωγικών Υλικών

Επιβλέπων

Κοπιδάκης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Κοπιδάκης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Σούκουλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Iowa State University

Κελίρης Παντελής, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου

Περίληψη

Η ερευνητική μου εργασία είναι η μελέτη κρυσταλλικών ημιαγωγών, σε ατομικό επίπεδο, με τη χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo. Ειδικότερα εστιάζομαι σε νησίδες πυριτίου-γερμανίου που δημιουργούνται αυθόρμητα κατά την επιταξία γερμανίου πάνω σε πυρίτιο ή σε νανοσύρματα πυριτίου-γερμανίου. Ενδιαφέρομαι για τη σχέση μηχανικών ιδιοτήτων (πεδίο τάσεων κλπ) και σύστασης του υλικού σε περιοχές μόλις κάτω από την επιφάνεια.Επίσης, έχω δημιουργήσει μέρος κώδικα Fortran και το έχω ενσωματώσει στο πρόγραμμα Monte Carlo του καθηγητή Παντελή Κελίρη, το οποίο υλοποιεί το εμπειρικό δυναμικό MEAM (Modified Embeded Atom Method) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενεργειών σε συστήματα που συνδυάζουν άνθρακα με μέταλλα (π.χ. σίδηρος).

Abstract

My research focuses on continuous-space Monte Carlo simulations of crystalline semiconducting materials, at an atomistic level. Systems under study include surfaces and subsurface layers of quantum dots (nanoislands) and nanowires. Properties such as equilibrium composition profile in alloys, atomic-level stress field, compositional ordering, etc. are examined.I have also contributed to the development of the Fortran code that Professor Kelires has created and uses for the Monte Carlo simulations, by implementing the MEAM (Modified Embeded Atom Method) empirical potential.