Διδακτορικός Φοιτητής
Mohandas

Email

mohandas@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Dynamics and Rheology of Rod-like Colloidal Systems

Επιβλέπων

Πετεκίδης Γεώργιος, Kαθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Πετεκίδης Γεώργιος, Kαθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βλασσόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βαμβακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Abstract

The aim of the thesis is to unravel the important problem of structural arrest of complex fluids containing highly concentrated, shape-anisotropic particles that are prone to form dynamically arrested, non-equilibrium glassy and gel-like states in isotropic and in ordered, liquid-crystalline dispersions, preventing transformations to other states of aggregation. Whilst glassy and gel-like states in colloidal dispersions involving spherical particles have been intensely studied, our understanding of them remains incomplete. On the other hand, virtually nothing is known about what drives structural arrest if the particles that are not spherical but highly anisometric. Moreover, glasses and gels exhibit time dependent properties due to an evolving structure: they age. Ageing phenomena are ubiquitous in soft matter systems and especially in food and functional food products, personal care, household cleaning products and in healthcare products. We use light scattering and rheology combined with microscopy to understand the dynamics, phase behaviour and mechanical properties of the suspensions of rod like colloidal particles.