Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

Email

quantar@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Προσομοιώσεις Νανοδομικών Ημιαγωγικών Υλικών

Επιβλέπων

ΚΕΛΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικ

Μέλη Επιτροπής

ΡΕΜΕΔΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Abstract

My research focuses on continuous-space Monte Carlo simulations of crystalline semiconducting materials, at an atomistic level. Systems under study include surfaces and subsurface layers of quantum dots (nanoislands) and nanowires. Properties such as equilibrium composition profile in alloys, atomic-level stress field, compositional ordering, etc. are examined.I have also contributed to the development of the Fortran code that Professor Kelires has created and uses for the Monte Carlo simulations, by implementing the MEAM (Modified Embeded Atom Method) empirical potential.

Περίληψη

Η ερευνητική μου εργασία είναι η μελέτη κρυσταλλικών ημιαγωγών, σε ατομικό επίπεδο, με τη χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo. Ειδικότερα εστιάζομαι σε νησίδες πυριτίου-γερμανίου που δημιουργούνται αυθόρμητα κατά την επιταξία γερμανίου πάνω σε πυρίτιο ή σε νανοσύρματα πυριτίου-γερμανίου. Ενδιαφέρομαι για τη σχέση μηχανικών ιδιοτήτων (πεδίο τάσεων κλπ) και σύστασης του υλικού σε περιοχές μόλις κάτω από την επιφάνεια.Επίσης, έχω δημιουργήσει μέρος κώδικα Fortran και το έχω ενσωματώσει στο πρόγραμμα Monte Carlo του καθηγητή Παντελή Κελίρη, το οποίο υλοποιεί το εμπειρικό δυναμικό MEAM (Modified Embeded Atom Method) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενεργειών σε συστήματα που συνδυάζουν άνθρακα με μέταλλα (π.χ. σίδηρος).