Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΤΣΟΥΠΑΚΗΣ

Email

emmavro@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Polariton Condensate Lattices for Quantum Simulation

Επιβλέπων

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Μέλη Επιτροπής

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

ΔΕΛΙΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Eρευνητής Γ΄, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Abstract

Περίληψη