Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ

Email

mman@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Innovative Semiconductor Double-Junction Photovoltaic Devices

Καινοτόμες Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Ημιαγωγών Διπλής Επαφής

Επιβλέπων

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Μέλη Επιτροπής

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Abstract

In this thesis, we will design and implement various schemes of double-junction photovoltaic devices, in which the incident sunlight will be absorbed in different parts of the device, in order to optimize their photovoltaic efficiency. Various innovative geometries will be tested, involving among others Silicon substrates, GaAs thin films or nanowires, as well as films of hybrid perovskites.

Περίληψη

Στο διδακτορικό αυτό θα δοκιμασθούν σχήματα φωτοβολταϊκών διατάξεων διπλής επαφής, δηλαδή διατάξεων στις οποίες το ηλιακό φως απορροφάται σε διαφορετικά μέρη της διάταξης με στόχο τη μεγιστοποίηση της φωτοβολταϊκής απόδοσης μετατροπής. Θα δοκιμασθούν διάφορες καινοτόμες γεωμετρίες που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποστρώματα πυριτίου, υμένια ή νανονήματα GaAs, καθώς και υμένια υβριδικών περοβσκιτών.