Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ

Email

gflamourakis@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Μικρο-πλέγματα ως Ικριώματα για Αναγέννηση Ιστών

Επιβλέπων

ΒΕΛΩΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΡΑΝΕΛΛΑ ΑΝΘΗ, Ερευνητής Γ΄, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΦΑΡΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, Ερευνήτρια Α΄, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

Abstract

Περίληψη

Τα μηχανικά μεταυλικά είναι τεχνητές δομές με μηχανικές ιδιότητες που ορίζονται από την αρχιτεκτονική παρά από τη σύσταση τους. Αυτές οι μηχανικές ιδιότητες μπορούν για να προσδώσουν ιδιότητες που δεν μπορούν να βρεθούν στη φύση. Τα auxetics είναι μία ειδική κατηγορία μεταυλικών που έχουν αρνητικό λόγο Poison. Όταν τα υλικά αυτά επιμηκύνονται γίνονται πιο μεγάλα. Αυτό οφείλεται στην εσωτερική τους αρχιτεκτονική. Τέτοια υλικά και δομές αναμένεται να έχουν ιδιαίτερες μηχανικές ιδιότητες όπως υψηλή απορρόφηση ενέργειας και αντίσταση στη θραύση. Ορισμένοι φυσιολογικοί ιστοί έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζουν τέτοια χαρακτηριστικά όπως το δέρμα, η αρτηρίες, οι τένοντες και ο μυελός των οστών. Τα υλικά με αρνητικό λόγο Poison, είναι ιδανικά για την μεταφορά θρεπτικών, μεταβολικών αποβλήτων και θεραπευτικών παραγόντων. Γι’ αυτό τον λόγο η ανάπτυξη πορώδους αυξητικών υλικών μπορεί να είναι χρήσιμη για την κατασκευή επόμενης γενιάς ικριωμάτων για την μηχανική ιστών.