Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΔΙΚΑ

Email

dladika@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Ultrafast Time-resolved Laser Spectroscopy of 3D-photonic Nanostructures

Επιβλέπων

ΚΑΦΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΦΑΡΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, Ερευνήτρια Α΄, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ερευνητής Γ΄, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Abstract

Περίληψη