Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

Email

charidim@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

High power flexible RF GaN based reconfigurable transceivers

Επιβλέπων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ερευνητής Α΄, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Μέλη Επιτροπής

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχανικών και Μηχαν. Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Abstract

Περίληψη