Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣ

Email

balas@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Lattices and Chains of Interacting Spin Polarized Polariton Condensates

Επιβλέπων

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Μέλη Επιτροπής

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Abstract

Lattices and chains of spin polarized polariton condensates with controlled first neighbour interactions for use in quantum simulators.

Περίληψη

Δημιουργία οπτικών πλεγμάτων πολαριτονικών συμπυκνωμάτων με ελεγχόμενες αλληλεπιδράσεις πρώτων γειτόνων σε ετεροδομές GaAs. Τα πλέγματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία κβαντικών εξωμιωτών.