Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορική Φοιτήτρια

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ

Email

matina.v@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Laser Induce Periodic Surface Structures Using sub-10 fs Pulses

Μελέτη Περιοδικών Επιφανειακών Δομών μέσω Υπερβραχέων Παλμών Λέιζερ Παλμοδιάρκειας Μικρότερης των 10 fs

Επιβλέπων

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Eρευνητής Α΄, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Μέλη Επιτροπής

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Abstract

Περίληψη