Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΕΛΗΣ

Email

kloukelis@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Development of Tissue-Engineered Vascularized Bone Grafts

Ανάπτυξη Ενάγγειων Οστικών Εμφυτευμάτων με Μηχανική Ιστών

Επιβλέπων

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪ́ΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΠΟΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης

Abstract

V-BONE programme, is a contemporary approach towards the regenerative medicine field, trying to combine techniques from both biology and engineering, in order to produce working bone grafts supplied by blood vessels, which could then be used in vivo environment with the aim of substituting bone lesions.

Περίληψη

Το πρόγραμμα V-BONE είναι μια καινοτόμα προσέγγιση στις ατραπούς της αναγεννητικής ιατρικής, συνδυάζοντας τεχνικές της σύγχρονης βιολογίας και της μηχανικής και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενάγγειων οστικών μοσχευμάτων, τα οποία θα μπορέσουν σε να δεύτερο χρόνο να χρησιμοποιηθούν σε in vivo περιβάλλον ούτως ώστε να αποκαταστήσουν oστικά οργανικά ελλείμματα και ατέλειες.