Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ

Email

adeltsidis@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Electron Correlations in Layered Metal Chalcogenides: Structure and Physical Properties

Ηλεκτρονιακές Συσχετίσεις σε Φυλλόμορφα Μεταλλο-Χαλκογονίδια: Δομή και Φυσικές Ιδιότητες

Επιβλέπων

ΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ερευνητής Α΄, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Μέλη Επιτροπής

ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Abstract

Περίληψη