Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορική Φοιτήτρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑΪΤΑΝΙΔΟΥ

Email

ch.siaitanidou@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

GaN Polariton Structures as Sources of Entangled Photons

Πολαριτονικές Δομές Νιτριδίου του Γαλλίου ως Πηγές Εναγκαλισμένων Φωτονίω

Επιβλέπων

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Μέλη Επιτροπής

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Κρήτης

Abstract

Περίληψη