Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

VINAY PAREEK

Email

vpareek@iesl.forth.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Cavity Enhanced Microscopy

Επιβλέπων

VON KLITZING WOLF DIETRICH CARL, Ερευνητής Β', ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Μέλη Επιτροπής

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Φυσικής - ΠΚ

Abstract

Many biological and physical samples are optically very thin, which makes imaging such objects a rather challenging task. The main aim of this thesis will be to develop a novel imaging technique based on the amplification of the complex refractive index using optical cavities. The advantage of using a cavity is that the light interacts with the object multiple times thus enhancing any small change induced by the interaction. I will apply this system to both physical and biological systems.

Περίληψη