Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ

Email

kalafatakisn@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Ρεολογία Ημικρυσταλλικών Πολυμερικών Τηγμάτων

Επιβλέπων

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΠΕΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Abstract

Flow-induced crystallization in polymers is a fundamental problem in both polymer science and industrial processing. It is related to the ability of polymer segments to orient and nucleate. Despite the enormous progress to date by means of experiments and simulations, the link between the underlying nonlinear rheology of polymers and their crystallization properties is still missing. We aim at providing the ingredients for this link: we propose a multi-scale approach combining state-of-the-art nonlinear shear experiments and atomistic simulations and constitutive modeling in order to correlate rheology, undercooling and material parameters with the degree of crystallization in model and commercial polymers.

Περίληψη