Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

Email

pkonstantakis@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

«Advanced THz Spectroscopy and Imaging through Machine Learning»

«Προχωρημένη Φασματοσκοπία και Απεικόνιση THz μέσω Μηχανικής Μάθησης»

Επιβλέπων

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήματος Φυσικής, Π.Κ

Abstract

Linear and non – linear spectroscopy and imaging on THz spectral region, supported by the tools of machine learning, is a great path for multiple applications and innovations with various hands-on and fundamental physics applications. This thesis has as an ultimate goal, the development of state of the art experimental schemes, the mining and analysis of experimental data with various machine learning tools, the optimization of experimental parameters using deep learning, and the application of computational tools for the design of experimental setups with multiple applications on spectroscopy and imaging on the THz spectral region.

Περίληψη

Μία διατριβή στην επιστημονική κατεύθυνση της γραμμικής καθώς και της μη γραμμικής φασματοσκοπίας και απεικόνισης στην φασματική περιοχή των Terahertz, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα σύγxρονα εργαλεία της μηχανικής μάθησης, καθίσταται εξαιρετική επιλογή για ένα δρόμο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας με πολλαπλές εφαρμογές. Η διδακτορική διατριβή, θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη πειραματικών state of the art διατάξεων, τη συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με σύχγρονες τεχνικές μηχανικής μάθησης, την βελτιστοποίηση πειραματικών παραμέτρων μέσω της βαθιάς μάθησης και την εφαρμογή υπολογιστικών εργαλείων για το σχεδιασμό των πειραματικών διατάξεων με εφαρμογες στη φασματοσκοπία και απεικόνιση στη φασματική περιοχή των Terahertz.