1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2008–2009

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΚΔ (Γ)
10-11 <<
11-12 ΣΦΗ (Γ) <<
12-13 ΒΜ (Γ) << ΒΥΣΒ (Β2)
13-14 << << <<
14-15 << <<
15-16 ΡΔ (Β2) ΡΔ (Γ)
16-17 << <<
17-18 ΥΕΥ (Αιθ. ΗΥ 2) << <<
18-19 << ΒΝ (Β2) << <<
19-20 << <<
20-21 << <<
  • ΘΕΩΡIΑ
  • A3: Αμφιθέατρο 3 Χημικού
  • B2: Αίθουσα Β2 Χημικού
  • Γ: Αίθουσα Γ Βιολογίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Μάθημα Αυτομελέτης.
ΡΔ ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική Σ. Αλεξίου
ΣΚΔ ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
ΣΦΗ ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Π. Σαββίδης
ΒΥΣΒ ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιοϋλικά Μ. Χατζηνικολαΐδου
ΒΜ ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Γ. Βλαστός
ΒΝ ΕΤΥ-598 Βιο-οργανικές Νανοδομές Κ. Βελώνια
ΣΕΥ ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην Επιστήμη των Υλικών* Ι. Ρεμεδιάκης
YEY ΕΤΥ-447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ