1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2009–2010

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΕΑ (Φ2)
10-11 <<
11-12 ΒΥΣΒ (Γ) <<
12-13 ΒΝ (Α3) << ΥΕΥ (Αιθ. ΗΥ 2)
13-14 << << <<
14-15 << <<
15-16 ΣΦ ΙΙ (Α) <<
16-17 << <<
17-18 << ΣΕΥ (Φ2)
18-19 << <<
19-20
20-21
  • ΘΕΩΡIΑ
  • A3: Αμφιθέατρο 3 Χημικού
  • Γ: Αίθουσα Γ Βιολογίας
  • A: Αμφιθέατρο Α Φυσικού
  • Φ2: Αίθουσα 2 Φυσικού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
*Μάθημα Αυτομελέτης.
ΣΦ ΙΙ ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Ύλη και Φως Σ. Αλεξίου
ΣΕΥ ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην Επιστήμη των Υλικών * Ι. Ρεμεδιάκης
ΒΝ ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές Κ. Βελώνια
ΕΑ ΕΤΥ-410 Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή Π. Σαββίδης
YEY ΕΤΥ-447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης
ΒΥΣΒ ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιοϋλικά Μ. Χατζηνικολαΐδου

ΑΛΛΑ ΕΤΗ