1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2010–2011

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10
10-11 ΘΕΥ (ΑΣ2)
11-12 <<
12-13 ΘΕΥ (ΑΣ2) <<
13-14 << ΣΥ (Φ3)
14-15 <<
15-16 <<
16-17
17-18
18-19
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • ΑΣ2: Αίθουσα Σεμιναρίων 2ου ορόφου Φυσικού
  • Φ3: Αίθουσα Φ3 Φυσικού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥ ΜΕΤΥ-501  Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς–Γ. Κιοσέογλου
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502  Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης–Ι. Ρεμεδιάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ