1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2011–2012

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΥ (A)
10-11 <<
11-12 <<
12-13 ΘΕΥ (B2) ΘΕΥ (Γ)
13-14 << <<
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • Α: Αίθουσα Α Βιολογίας
  • Β2: Αίθουσα 2 Χημικού
  • Γ: Αίθουσα Γ Βιολογίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥ ΜΕΤΥ-501  Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς–Γ. Κιοσέογλου
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502  Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης–Ι. Ρεμεδιάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ