1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2011–2012

Εαρινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10
10-11
11-12
12-13 ΧΥ (Α)
13-14 <<
14-15
15-16 BB (Α)
16-17 << ΧΥ (Α)
17-18 << <<
18-19
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • Α: Αίθουσα Α Βιολογίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΧΥ ΜΕΤΥ-503  Χαλαρή Ύλη Γ. Φυτάς, Δ Βλασσόπουλος, Γ. Πετεκίδης, Μ. Βαμβακάκη
BBΜΕΤΥ-504  Βιοϋλικά-ΒιομόριαA. Μητράκη, K. Βελώνια, M. Χατζηνικολαΐδου, K. Τοκατλίδης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ