1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2012–2013

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10
10-11
11-12 ΣΥ (Φ1)
12-13 ΘΕΥ (B2) << ΘΕΥ (B2)
13-14 << << <<
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • Β2: Αίθουσα 2 Χημικού
  • Φ1: Αίθουσα 1 Φυσικού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥ ΜΕΤΥ-501  Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς–Γ. Κιοσέογλου
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502  Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Μ. Καφεσάκη–Ι. Ρεμεδιάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ