1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2013–2014

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10
10-11 ΣΥ (Χ-Β2)
11-12 << ΣΥ (Μ-Ε205)
12-13 << <<
13-14 << ΘΕΥ (Μ-Ε205)
14-15 ΘΕΥ (Μ-Ε205) <<
15-16 <<
16-17
17-18
18-19
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • X-B2: Αίθουσα B2 ΧΗΜΙΚΟΥ
  • Μ-Ε205: Αίθουσα Ε205 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥ ΜΕΤΥ-501  Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς–Γ. Κιοσέογλου
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502  Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης–Μ. Καφεσάκη–Ι. Ρεμεδιάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ