1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2016–2017

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΜΥ (M-E102) ΣΚΔ (M-A210)
10-11 << ΣΥ (Χ-Β2) <<
11-12 << << <<
12-13 ΘΕΥ (X-B2)** << ΣΕΥ (Υ-Β207)
13-14 << <<
14-15 <<
15-16 << ΒΝ (Χ-Β2)
16-17 ΟI (Χ-Β2) ΟI (Χ-Β2) <<
17-18 << << <<
18-19
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • X-B2: Αίθουσα B2 ΧΗΜΙΚΟΥ
  • M-A210: Αίθουσα A210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
  • Υ-Β207: Γραφείο Ι. Ρεμεδιάκη
  • Μ-E102: Αίθουσα Συνεδριάσεων ΤΕΤΥ (Ε-102)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
* Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα
** Έναρξη 12:30, Λήξη 15:30
ΣΥ ΜΕΤΥ-501  Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς–Γ. Κιοσέογλου
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502  Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης–Ι. Ρεμεδιάκης
ΣΜΥ ΜΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΣΚΔ ΜΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
ΒΝ ΜΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές Κ. Βελώνια
ΟI ΜΕΤΥ-901 Οπτική Ι Δ. Παπάζογλου
ΣΕΥ ΜΕΤΥ-500 Συμμετρία στην Επιστήμη των Υλικών Ι. Ρεμεδιάκης

ΑΛΛΑ ΕΤΗ