1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2017–2018

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΜΥ (Μ-Α210)
10-11 << ΣΥ (Χ-Β2)
11-12 << << ΘΕΥ (Υ-Α2)
12-13 << <<
13-14 <<
14-15
15-16 ΒΝ (Χ-Β2)
16-17 << FMO (Μ-Α210)
17-18 FMO (Μ-Α210) << <<
18-19 << <<
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • Χ-Β2: Αίθουσα Β2 ΧΗΜΙΚΟΥ
  • Μ-Α210: Αίθουσα Α210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥ ΜΕΤΥ-501 Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς–Γ. Κιοσέογλου
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502 Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης–Ι. Ρεμεδιάκης
ΣΜΥ ΜΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΒΝ ΜΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές Κ. Βελώνια
FMO ΜΕΤΥ-901 Foundations of Modern Optics Δ. Παπάζογλου

ΑΛΛΑ ΕΤΗ