1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018–2019

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΣΜΥ (Υ-Α2) ΣΚΔ (Χ-Β2)
10-11 << << ΣΥ (Χ-Β2)
11-12 << << << ΘΕΥ (Υ-Α2)
12-13 << <<
13-14 <<
14-15
15-16
16-17 FMO (Χ-Β2)
17-18 <<
18-19 <<
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • Χ-Β2: Αίθουσα Β2 ΧΗΜΙΚΟΥ
  • Y-Α2: Αίθουσα A2 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥ ΜΕΤΥ-501 Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς–Γ. Κιοσέογλου
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502 Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης–Ι. Ρεμεδιάκης
ΣΜΥ ΜΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΣΚΔ ΜΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
FMO ΜΕΤΥ-901 Foundations of Modern Optics Δ. Παπάζογλου

ΑΛΛΑ ΕΤΗ