1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2019–2020

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΚΧ (Χ-Β2) ΣΚΔ (Χ-Β2) ΣΜΥ (Μ-Α210)
10-11 << << << ΒΝΥΧ (Χ-Β2)
11-12 << << << ΘΕΥ (Χ-Β2) <<
12-13 ΣΥ (Χ-Β2) << <<
13-14 << << ΣΚΔ (Y-A2)
14-15 << ΘΕΥ (M-Α210) ΟL (Μ-Α210) <<
15-16 FMO (X-B2) << <<
16-17 << << <<
17-18 <<
18-19 <<
19-20
  • ΘΕΩΡIΑ
  • Χ-Β2: Αίθουσα Β2 ΧΗΜΙΚΟΥ
  • Y-Α2: Αίθουσα A2 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Μ-Α210: Αίθουσα Α210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥ ΜΕΤΥ-501 Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς–Γ. Κιοσέογλου
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502 Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης–Ι. Ρεμεδιάκης
ΣΜΥ ΜΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών Α. Λυμπεράτος
ΣΚΔ ΜΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης
ΚΧ ΜΕΤΥ-453 ΚρυσταλλοχημείαK. Στούμπος
ΟLMETY-580 Οπτοηλεκτρονική και LaserΝ. Πελεκάνος
FMO ΜΕΤΥ-901 Foundations of Modern Optics Δ. Παπάζογλου

ΑΛΛΑ ΕΤΗ