Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon
  1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2022–2023

Χειμερινό Εξάμηνο

Ενημέρωση 03/10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡIΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΟL (Μ-Α210) ΣΚΔ (Χ-Β2) ΣΚΔ (Χ-Β2) ΒΝΥΧ (Χ-Β2)
10-11 << << << <<
11-12 << << << <<
12-13 ΚΧ (Χ-Β2) ΠΟΥΕΠ (Χ-Β2) ΚΧ (Χ-Β2) ΠΟΥΕΠ (Χ-Β2) ΣΥ (Χ-Β2)
13-14 << << << <<
14-15 ΘΕΥ (Y-A2) <<
15-16 <<
16-17 << FMO (Υ-H206)
17-18 <<
18-19 <<
19-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥ ΜΕΤΥ-501 Στερεά Υλικά Γ. Αρματάς, Γ. Κιοσέογλου, Κ. Στούμπος
ΘΕΥ ΜΕΤΥ-502 Θεωρητική Επιστήμη Υλικών Γ. Κοπιδάκης, Ι. Ρεμεδιάκης
ΒΝΥΧ ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές – Υπερμοριακή Χημεία Κ. Βελώνια
ΣΚΔ ΜΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών Γ. Πετεκίδης, Μ. Γλυνός
ΚΧ ΜΕΤΥ-453 ΚρυσταλλοχημείαK. Στούμπος
ΠΟΥΕΠ ΕΤΥ-582 Προηγμένα Οργανικά Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον Μ. Γλυνός
ΟLMETY-580 Οπτοηλεκτρονική και LaserΝ. Πελεκάνος
FMO ΜΕΤΥ-901 Foundations of Modern Optics Δ. Παπάζογλου

ΑΛΛΑ ΕΤΗ