Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διάφορες Ανακοινώσεις - 2012

28 Δεκεμβρίου 2012

Απόσπασμα Πρακτικών της 51ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σχετικά με την υποτροφία "Μανασσάκη"

Η Γ.Σ.Ε.Σ του ΤΕΤΥ εγκρίνει την απονομή των δύο υποτροφιών «Μανασσάκη» στην κ. Λεντζάκη Ελένη και στον κ. Ταμιωλάκη Ιωάννη.

Αναλυτικά η απόφαση

28 Δεκεμβρίου 2012

Δύο αμοιβόμενες θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες ή μεταπτυχιακούς φοιτητές

∆ύο αμοιβόμενες θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες ή μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου ΘΑΛΗΣ, με ακρωνύμιο NANOPHOS, και τίτλο «Νανοφωτονικές διατάξεις ημιαγωγών».

Αντικείμενο της Έρευνας

 1. Ανάπτυξη πιεζοηλεκτρικών νανοδομών, κατάλληλων για χρήση ως πηγών μεμονωμένων φωτονίων ή ζευγών εναγκαλισμένων φωτονίων. Κβαντοοπτικός χαρακτηρισμός των νανοδομών αυτών, και πραγματοποίηση πρώτων ηλεκτρικά αντλούμενων διατάξεων.
 2. Οπτο-ηλεκτρονικός χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση καινοτόμων πολαριτονικών διατάξεων εκπομπής φωτός, LEDs και λέιζερ, με βάση τους ημιαγωγούς GaAs ή GaN. Απώτερος στόχος της έρευνας αυτής είναι η επίτευξη πολαριτονικών λέιζερ πρακτικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερα χαμηλά ρεύματα λειτουργίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ν. Πελεκάνος
Καθ. Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
http://www.materials.uoc.gr/el/general/personnel/pelekano.html

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο σε συγγενές πεδίο των θετικών επιστημών (Φυσικής, Μηχανικού, Επιστήμης Υλικών, Χημείας), και κατά προτίμηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Θα συνεκτιμηθούν η πρότερη εμπερία σε χαρακτηρισμό/μελέτη ημιαγωγών, καθώς και η καλή γνώση Κβαντομηχανικής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με email στο pelekano@materials.uoc.gr, το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2013. Επίσης θα πρέπει να υποδείξουν τα στοιχεία δύο ατόμων που είναι σε θέση να παρέχουν συστάσεις για αυτούς.

Ανακοίνωση

21 Δεκεμβρίου 2012

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περισσότερες Πληροφορίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 2013-2014

Περισσότερες Πληροφορίες

18 Δεκεμβρίου 2012

Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2013

Περισσότερες Πληροφορίες

12 Δεκεμβρίου 2012

Εθελοντισμός Φοιτητών/τριών σε παιδιά με προβλήματα όρασης

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές ή φοιτήτριες για εθελοντική εργασία στη:

 • Δημιουργική απασχόληση και κοινωνικοποίηση δύο τυφλών αγοριών, 9 ετών.
 • Κοινωνικοποίηση ή/και εκμάθηση αγγλικής γλώσσας κοριτσιού με μειωμένη όραση, 14 ετών.
 • Κατανόηση της Φυσικής Α' Λυκείου, σε τυφλό κορίτσι, 16 ετών.
 • Μετατροπή έντυπου υλικού γαλλικής γλώσσας σε ηλεκτρονική μορφή (Word), για χρήση από τυφλά παιδιά.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών θα παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, διαθέτοντας 1 ή 2 ώρες την εβδομάδα από τον ελεύθερο χρόνο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στα τηλέφωνα 2810-394885/6, 393192 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hskf@edu.uoc.gr.

Όπως κάθε φορά, θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής στους/στις φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στις συγκεκριμένες εθελοντικές δράσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ


7 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΤΕΤΥ- Σ.Θ.Τ.Ε

Σας κοινοποιούμε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στις εκλογές προέδρου που θα διεξαχθούν στις 17-12-12 από 12-3.30 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προεδρικών Εκλογών Τ.Ε.Τ.Υ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Προεδρικών Εκλογών Τ.Ε.Τ.Υ.
Ανακήρυξη υποψήφιου Προέδρου Τ.Ε.Τ.Υ.
Ανακοίνωση Ανακήρυξης υποψήφιου Προέδρου Τ.Ε.Τ.Υ.
Κοινοποίηση Ανακοίνωσης Ανακήρυξης υποψήφιου Προέδρου Τ.Ε.Τ.Υ.
Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας


4 Δεκεμβρίου 2012

Μεταπτυχιακές υποτροφίες κληροδοτήματος "Νικ. Δ. Χρυσοβέργη"

Περισσότερες Πληροφορίες

29 Νοεμβρίου 2012

Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση και Eurodesk

Παρακαλώ ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ενωσης "Νέα Γενιά σε Δράση" σε επίσκεψη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, στο χώρο μπροστά από το Κυλικείο του Κτιρίου των Τμημάτων Βιολογίας και Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Το Πρόγραμμα της Ε.Ε "Νέα Γενιά σε Δράση" υποστηρίζει την υλοποίηση πρωτότυπων δραστηριοτήτων από/για νέους, που ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή συλλόγους νέων που εδρεύουν νόμιμα σε μία από τις χώρες του Προγράμματος, σε τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και σε άτυπες ομάδες νέων.

Το Πρόγραμμα της Ε.Ε "Eurodesk" είναι ο κύριος πάροχος ευρωπαϊκής πληροφόρησης για τις Πολιτικές και τις ευκαιρίες στους νέους και όσους εργάζονται με αυτούς.

Στο Eurodesk@neagenia.gr οι χειριστές του προγράμματος δέχονται ερωτήματα στα οποία απαντούν δωρεάν παρέχοντας πρόσβαση σε ευρύ φάσμα πληροφόρησης ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου. Η πληροφόρηση είναι πάντα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενδιαφερομένων και σε τομείς όπως: Εκπαίδευση - Σπουδές - Κατάρτιση - Εργασία - Απασχόληση - Κινητικότητα - Εθελοντισμός - Σεμινάρια - Ανταλλαγές Νέων - Εκδηλώσεις - Ανεύρεση Πόρων και πολλά άλλα.

Ερωτήματα που απαντά το EURODESK μπορεί να είναι:

 • «Αναζητώ χρηματοδότηση για να υλοποιήσω πρακτική άσκηση στη Γαλλία».
 • «Αναζητούμε στοιχεία επικοινωνίας με σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο».
 • «Επείγον: Αναζήτηση εταίρων για ανταλλαγή νέων στη Σλοβακία».
 • «Αναζητώ πληροφορίες για σπουδές μόδας στη Γαλλία καθώς επίσης και για χρηματοδότησή τους».

Περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο Προγράμματα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.ify.gr.

Κατά την επίσκεψή μας θα μοιράσουμε ενημερωτικά φυλλάδια των Προγραμμάτων και προωθητικό υλικό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες:

Μαρία Κολοκύθα
Πληροφόρηση Νέων & Διάχυση
Εθνική Υπηρεσία Προγραμμάτων Ε.Ε.
Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Τηλ.: 2102599360
Fax: 210 2531879
E-mail: m.kolokytha@neagenia.gr, youth@neagenia.gr
http://www.ify.gr29 Νοεμβρίου 2012

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ecole Nationale Supérieure de l'Energie, l'Eau et l'Environnement (Ense3)

Περισσότερες Πληροφορίες

19 Νοεμβρίου 2012

4 Έμμισθες Θέσεις για Διδακτορική Διατριβή ή/και μεταδιδακτορική Έρευνα

The positions are funded by “THALES” research project: “Complex Visco-elastic and Visco-plastic Materials: From Microscopic Structure and Dynamics to Macroscopic Flow”.

The positions, funded by the Greek Ministry of Education, are available at IESL/FORTH (Crete), University of Patras, National Technical University of Athens and Technical University of Crete. PhD candidates should hold Master’s degree in the field of Physics, Chemistry, Materials Science or Engineering. Postdoctoral candidates should have a PhD degree with relevant experience in Soft Matter Science and Engineering.

Overall project description: The aim of the project is to investigate the flow of complex visco-elastic and visco-plastic materials with emphasis in the elucidation of the relation of microscopic structure and dynamics with mechanical properties. Polymers, colloids and granular systems are main representatives with applications in consumer products often involving complex flows during their processing. The research program will be performed in collaboration with world leading scientists with complimentary expertise in experiments, theory and simulations.

Περισσότερες Πληροφορίες

12 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Περισσότερες Πληροφορίες

9 Νοεμβρίου 2012

Πρακτική άσκηση στη "ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."

Υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης ενός φοιτητή/τριας στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας (60 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) για πρακτική άσκηση.

Περισσότερες Πληροφορίες

7 Νοεμβρίου 2012

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΚ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Ξεκινάμε και φέτος, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών στο Ηράκλειο, για ένατη συνεχή χρονιά, το Πρόγραμμα Εθελοντισμού Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους παρακάτω φορείς της πόλης του Ηρακλείου.

ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Είναι ένας κρατικός φορέας που φιλοξενεί ανήλικα αγόρια στα οποία προσφέρει κοινωνική στήριξη, εκπαίδευση κλπ. Τα παιδιά ακολουθούν ένα καθημερινό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει σχολείο και μελέτη, αλλά έχουν σοβαρές ελλείψεις στη σχολική επίδοσή τους και υπάρχει ανάγκη από εκπαιδευτική υποστήριξη την οποία μπορούν να προσφέρουν φοιτητές ή φοιτήτριες.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Είναι επίσης κρατικός φορέας που φιλοξενεί κορίτσια με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, τα οποία φοιτούν σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και είναι απαραίτητη η εκπαιδευτική τους υποστήριξη, την οποία μπορούν να προσφέρουν φοιτήτριες.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
Είναι ένας φορέας που στηρίζει οικογένειες σε κρίση, ώστε να αποφευχθεί η ένταξη των παιδιών των οικογενειών σε ιδρυματική φροντίδα. Ένας από τους στόχους του φορέα, μέσα στα πλαίσια ενδυνάμωσης της οικογένειας, είναι να παρέχεται στα παιδιά εκπαιδευτική υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση, τομείς στους οποίους μπορούν να προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία φοιτητές ή φοιτήτριες.

Όσοι φοιτήτριες/τές ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε κάποιον ή κάποιους από τους παραπάνω φορείς, διαθέτοντας 1 ή 2 ώρες την εβδομάδα από τον ελεύθερο χρόνο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στα τηλέφωνα 2810-394885/6, 393192 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hskf@edu.uoc.gr

Όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής στους φοιτητές που θα προσφέρουν εθελοντική εργασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ


1 Νοεμβρίου 2012

Πρακτική άσκηση στα Πλαστικά Κρήτης

Υπάρχει διαθεσιμότητα για πρακτική άσκηση (1 θέση) στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης.

Πληροφορίες:
κ. Δημήτρης Παπάζογλου, Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης (praktiki@materials.uoc.gr)
κ. Μιχάλης Καπνιστός, PhD, Πλαστικά Κρήτης, (kapnistos@plastikakritis.com)


1 Νοεμβρίου 2012

Ενεργοποίηση καρτών σίτισης στους πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2012-13

Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 31.10.2012

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1. Οι ονομαστικοί κατάλογοι όσων τελικά θα σιτίζονται είναι αναρτημένοι στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.
 2. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ή, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόμη εκδοθεί, βεβαίωση σπουδών με αναγραφόμενο τον αριθμό μητρώου του φοιτητή.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


29 Οκτωβρίου 2012

Υποτροφίες "Μανασσάκη"

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, είκοσι (20) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη". Θα χορηγηθούν δέκα (10) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και δέκα (10) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συγκεκριμένα σύμφωνα με την από 11.06.2012 απόφαση της Επιτροπής Χορήγησης Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του Κληροδοτήματος, από δύο (2) υποτροφίες στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Βιολογίας, Μαθηματικών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Χημείας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Φυσικής), σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Περισσότερες Πληροφορίες

26 Οκτωβρίου 2012

Τηλεφωνικό ΚΕντρο ΣΥμβουλευτικής Ομηλίκων (ΚΕΣΥ)

Στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (ΣΚΦ) του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκίνησε η λειτουργία εθελοντικής τηλεφωνικής γραμμής στήριξης φοιτητών, το "Τηλεφωνικό ΚΕντρο ΣΥμβουλευτικής Ομηλίκων (ΚΕΣΥ)".

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, εθελοντές φοιτητές σε προχωρημένα έτη σπουδών, εκπαιδεύονται από ειδικούς και είναι διαθέσιμοι σε τηλεφωνική γραμμή για όποιον/α φοιτητή/τρια χρειάζεται να μιλήσει άμεσα για κάποιο θέμα που τον/την απασχολεί.

Ενδεικτικά θέματα αφορούν στο άγχος, στη φοιτητική ζωή, στο διάβασμα, στις φιλικές, διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, σε προβλήματα σπουδών (αναβλητικότητα, τελειομανία), σε θέματα αυτοπεποίθησης (διεκδικητικότητα, ηττοπάθεια).

Το Τηλεφωνικό Κέντρο Συμβουλευτικής Ομηλίκων (τηλ. 28310-77983) λειτουργεί τις παρακάτω μέρες και ώρες: Δευτέρα: 13.00-16.00, Τρίτη: 17.00-20.00, Τετάρτη: 15.00-18.00, Πέμπτη: 18.00-20.30.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική ή διευκρινηστική πληροφορία χρειαστείτε.

Εκ μέρους του ΣΚΦ,
Στέλλα Βούρου
Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών
Τηλ. 2810-393287
http://skf.uoc.gr


Αφίσα

23 Οκτωβρίου 2012

Θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Παν. Ιωαννίνων

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών».
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολυμερή Υλικά»
Περισσότερες Πληροφορίες

19 Οκτωβρίου 2012

Προκήρυξη 30 θέσεων πρακτικής άσκησης άνεργων πτυχιούχων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci 2012-2014

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί νέο πρόγραμμα κινητικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci. Στο πρόγραμμα του Κ.Ε.Κ. θα συμμετάσχουν 30 άνεργοι πτυχιούχοι θετικών και θεωρητικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή προς τα αντικείμενα σπουδών τους σε 16 μικρο-μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικούς φορείς & ένα νοσοκομείο σε Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Σλοβακία & Σλοβενία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν:

Άνεργοι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ηλικίας μέχρι 28 ετών (γεννημένοι μετά τη 1/1/1984).

(Σημείωση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες)

Το γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα κλάδων, όπως: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Ανάπτυξη Λογισμικού, Επιστήμη Υλικών, Βιολογικές Εφαρμογές, Μικροβιολογία, Χημεία, Φυσική, Φυσική/Χημεία Πλάσματος, Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Γεωλογία, Γεωγραφία, Γεωφυσική, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Υδροδυναμική, Ιατρική (Δερματολογία), Προσχολική Αγωγή, Επιστήμες της Τέχνης, Media Art.

Η χρονική διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες. Οι πρώτες περίοδοι πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2013 και θα ολοκληρωθούν σε διαδοχικές ροές μέχρι το Μάιο του 2014.

Χρηματοδότηση συμμετεχόντων:

Η χρηματοδότηση των συμμετεχόντων καλύπτει:
α) υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης & ταξιδιωτικά έξοδα (βάσει των ανώτατων ποσών που έχει ορίσει η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, ανάλογα με την χώρα υποδοχής και την χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης) π.χ.
3μηνο στην Κύπρο: 2.990 Ευρώ
3μηνο στη Σλοβενία: 3.188 Ευρώ
4μηνο στην Ισπανία: 4.236 Ευρώ
4μηνο στη Δανία: 5.646 Ευρώ
β) δαπάνες προετοιμασίας
γ) ταξιδιωτική ασφάλιση

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής

Η προεπιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπές συναφούς αντικειμένου μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τους οργανισμούς υποδοχής του εξωτερικού. Προτεραιότητα θα δοθεί στους Πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2012 στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ.

Οι πρώτες αποστολές θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του 2013, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Κ..

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19 Οκτωβρίου 2012
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 9 Νοεμβρίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου)


17 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση

Η προσπάθεια και οι συνεχείς πιέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης για την αύξηση της επιχορήγησης για τη δωρεάν σίτιση φοιτητών έχει ως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής την αύξηση του συνολικού αριθμού των δωρεάν σιτιζόμενων φοιτητών από 1.025 σε 2.213 (1.454 Ρέθυμνο και 759 Ηράκλειο).

Η χορήγηση νέων καρτών δωρεάν σίτισης:

 • έχει ήδη αρχίσει στο Ηράκλειο για τους φοιτητές παλαιότερων ετών, και τις αμέσως επόμενες ημέρες και για τους πρωτοετείς.
 • στο Ρέθυμνο, αντιστοίχως, στις 22/10/2012 για τους πρωτοετείς, και στις 23/10/2012 για τους φοιτητές παλαιότερων ετών.

Οι προσπάθειες της Διοίκησης για περαιτέρω αύξηση της επιχορήγησης συνεχίζονται.


16 Οκτωβρίου 2012

Κάρτες Σίτισης

Από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι θα δοθούν 265 επιπλέον δωρεάν κάρτες σίτισης σε παλαιούς φοιτητές (που έκαναν αίτηση τον Μάιο).

Καλούνται οι φοιτητές να περάσουν από τα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας για να ενεργοποιήσουν την κάρτα τους. Η λίστα με τα ονόματα των δικαιούχων είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας.

Τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας Βουτών και Κνωσού είναι ανοικτά 09.00 – 13.00 κάθε ημέρα.


15 Οκτωβρίου 2012

Διεθνής Διαγωνισμός του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου Hong-Kong

Απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και φοιτητές Πανεπιστημίων. Αφορά την καινοτομία και επιχειρηματικότητα στους τομείς: Υγείας και Ευεξίας, Lifestyle, Περιβάλλοντος και Αειφορίας, Κοινωνικής Ευθύνης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες Πληροφορίες

11 Οκτωβρίου 2012

Φοιτητικός Διαγωνισμός "Textile Structures for New Building"

Η Techtextil, η μεγαλύτερη διεθνής κλαδική έκθεση για τεχνικά υφάσματα, μεμβράνες και υφαντουργικά ειδικών εφαρμογών, μαζί με τη διεθνή ένωση Tensinet διοργανώνουν το 12ο Φοιτητικό Διαγωνισμό "Textile Structures for New Building".

Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι που πήραν το πτυχίο τους μέχρι 1 Ιανουαρίου 2012 και ανήκουν στους τομείς της αρχιτεκτονικής, των μηχανικών κτιρίων, του σχεδιασμού προϊόντων και άλλων σχετικών τομέων, επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω e-mail.

Περισσότερες Πληροφορίες

8 Οκτωβρίου 2012

NOTICE FOR MATERIALS SCIENCE STUDENTS

Like last year, I am offering a 2-hour, once weekly course for anyone interested in taking the IELTS exam. I am looking into room availability at present, but it looks likely that the session will take place on Thursdays, 9-11 am. If you are interested, please send me an e-mail with your details (level of English, why you need the qualification, etc.).

Please note that the IELTS qualification has a shelf-life of 2 years only, so factor that into your planning when you programme when to take the exam.

I may open the course up to other departments if numbers permit.

Cheers,
Francesca Sweeney-Androulaki


BLOG: http://promitheas.iacm.forth.gr/lm

E-mail: frans@iacm.forth.gr


5 Οκτωβρίου 2012

Συμβολική αναστολή λειτουργίας του ΠΚ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης και του Δελτίου Τύπου που εστάλη στις 4 Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για συμβολική αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012, διευκρινίζεται ότι την ημέρα εκείνη δεν θα λειτουργήσει καμία υπηρεσία του Πανεπιστημίου, ούτε θα γίνουν μαθήματα. Εννοείται ότι για υπηρεσίες που για ανελαστικούς λόγους πρέπει να λειτουργήσουν στοιχειωδώς με "προσωπικό ασφαλείας", είναι στην διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων Διευθυντών να αποφασίσουν.

Όμως είναι σημαντικό πριν, κατά την διάρκεια και μετά την συνέντευξη τύπου που θα λάβει χώρα στις 11:00πμ στο Αμφιθέατρο Δ7 της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου με ταυτόχρονη σύνδεση με την Αίθουσα της Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να είναι εκεί. Έχει γίνει προσπάθεια να δοθεί ευρεία δημοσιότητα στην εκδήλωση.

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας καλούνται να είναι παρόντα στο Πανεπιστήμιο από 9:00πμ έως 2:00μμ. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Από την Πρυτανεία


5 Οκτωβρίου 2012

Χρηματικά βραβεία από την Εστία Ναυτικών...

...σε παιδιά ναυτικών που φοίτησαν σε ΑΕΙ το έτος 2011-12.

Περισσότερες Πληροφορίες

1 Οκτωβρίου 2012

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περισσότερες Πληροφορίες

1 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας «Στέλιου Πηχωρίδη»

Περισσότερες Πληροφορίες


25 Σεπτεμβρίου 2012

Προκήρυξη υποτροφιών Εργαζάκειου Ιδρύματος

Περισσότερες Πληροφορίες


19 Σεπτεμβρίου 2012

Αλλαγή του τρόπου ταυτοποίησης των παλαιότερων προπτυχιακών φοιτητών στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Ενημερώνονται οι προπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα τα έτη 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 ότι για να συνδεθούν στις προσφερόμενες υπηρεσίες (mail, VPN, πάσο, βιβλία) θα χρησιμοποιούν πλέον από σήμερα 19/9/2012 ως επίθεμα στο λογαριασμό τους το @edu.materials.uoc.gr και OXI το @edu.physics.uoc.gr.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα εισερχόμενα mails κάποιων από τους παραπάνω λογαριασμούς (αυτών που κινήθηκαν τελευταία) μεταφέρθηκαν στο mail server του τμήματός μας.

Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ή δυσλειτουργία, παρακαλούμε να απευθύνεστε στον κ. Δημήτρη Στεφανάκη, τηλ. 2810394009.

Οι παραπάνω αλλαγές ΔΕΝ αφορούν το Students Web.


18 Σεπτεμβρίου 2012

Ελληνικά Βραβεία 2012 L'ORÉAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

Περισσότερες Πληροφορίες


11 Σεπτεμβρίου 2012

Υποτροφίες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το ακ. έτος 2013-14

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προσφέρει ένα εκτενές πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές μεταδιδακτορικού επιπέδου.

Περισσότερες Πληροφορίες


9 Σεπτεμβρίου 2012

Υποτροφίες Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Η Ελβετική Συνομοσπονδία χορηγεί υποτροφίες σε ξένους φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στην Ελβετία για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Οι υποτροφίες αφορούν νέους ερευνητές, κατόχους πτυχίου, οι οποίοι επιθυμούν να διεξαγάγουν έρευνα σε Πολυτεχνικές Σχολές καθώς και σε Σχολές Καλών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Μουσικής.

Περισσότερες Πληροφορίες


5 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες" Α.Π.Θ.

Το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 3 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Περισσότερες Πληροφορίες


3 Σεπτεμβρίου 2012

Προκήρυξη υποτροφιών του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών" της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Δείτε την προκήρυξη


28 Αυγούστου 2012

New Internship Program in Germany, Deadline: 15th September 2012, apply now

Dear partner,

As mentioned in my e-mail from August 15th I want to point once again to our International Internship Program for students in Germany. Please pass on this information to your students of all Science and Engineering faculties, specially of these departments:

 • Computer Science an Engineering
 • Control Engineering
 • Electronics
 • Informatics
 • Mathematics
 • Measurement
 • Mechanical Engineering
 • Microelectronics
 • Micromechanics
 • Physics
 • Product Engineering
 • Sciences and Technology
 • Simulation Technics
 • Telecommunication and Networks

Students can apply now for the upcoming round starting in Feb. 2013.

Main points of the program:

 • 2-week German language course
 • ca. five months internship in a company in Southwestern of Germany in a potent company, paid.
 • acultural program free of charge for the participants.

How can students apply:

 1. registring on our homepage: http://microtec-career.com/wp-login.php?action=register
 2. Log in with the registration code you get
 3. Download one of the application forms (Excel or Open Office) consisting of three sheets (Application form, Advices, Checklist and Timeline) (Please note that the application deadline is extended).
 4. Put your testemonials and other documents in one pdf-file
 5. upload both, the application table and the pdf-file refering to login page:http://microtec-career.com/wp-login.php?

More information can be found here: http://microtec-career.com/?page_id=10

Please do not hesitate to contact uns if you have any question. Thank you for passing on this information to your students!

Mit freundlichen Grüßen/Kind regards,

Dr. Safi Baborie


10 Αυγούστου 2012

Προκήρυξεις υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

Προκήρυξη

 • επιλογής τριών (3) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληρ/τος "ΣΠΥΡ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ"
 • δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληρ/τος "ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ"
 • επιλογής επτά (7) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληρ/τος "ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ"

10 Αυγούστου 2012

Διακοπή των διοικητικών λειτουργιών του ΠΚ λόγω θερινών διακοπών

Σας ενημερώνουμε ότι, με απόφαση του Πρύτανη, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης θα παραμείνουν κλειστές από 13/8/12 έως 17/8/12.

Από τη Γραμματεία του ΤΕΤΥ


03 Αυγούστου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του ΠΔ407/80 στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών της ΣΘΕ του Παν/μίου Πατρών

Δείτε την προκήρυξη

20 Ιουλίου 2012

Ψήφισμα της Συγκλήτου για την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του ν.4009/2011 διαπιστώνεται ότι οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου που όριζαν αποκλειστικές προθεσμίες δεν έχουν εφαρμοσθεί. Η ομαλή λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 απαιτεί την αυτονόητη αναστολή εφαρμογής αυτών των αυστηρά προσδιορισμένων μεταβατικών διατάξεων.

Συγκεκριμένα και με απόλυτη προτεραιότητα για να αρθεί η οικονομική ασφυξία των ΑΕΙ απαιτείται αλλαγή του άρθρου 76, παρ. 6 που αναφέρει ότι “Ο προϋπολογισμός του ιδρύματος του έτους 2012 εγκρίνεται από το Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο”. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με απόφαση της Συγκλήτου (26-4-2012) έχει καταρτίσει και καταθέσει προς έγκριση τον τακτικό προϋπολογισμό του 2012 στη βάση της επιχορήγησης που καθορίσθηκε γι'αυτό από το Υπουργείο Παιδείας. Τυχόν μη έγκριση του προϋπολογισμού πριν από την 1η Σεπτεμβρίου θα καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των λειτουργικών δαπανών του ιδρύματος, της στέγασης και της σίτισης των φοιτητών.

Απαιτείται να εκδοθεί άμεσα Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την έγκριση πιστώσεων συμβασιούχων διδασκόντων και να γίνει επίσης εγκαίρως η σχετική κατανομή των πιστώσεων στα Πανεπιστήμια, ώστε αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, καλύπτοντας τις διδακτικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα να προχωρήσουν οι διορισμοί όλων των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ που εκκρεμούν επί μακρόν.

Η εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν.4009/2011, αν παραμείνουν σε ισχύ, οδηγεί σε κενό τα όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στις 31 Αυγούστου 2012 διακόπτεται η θητεία των Πρυτανικών Αρχών σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ. 10 του ν.4009/2011 που αναφέρει ότι "Οι θητείες όλων των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων ή προέδρων και αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, λήγουν στις 31.8.2012, οπότε και αναλαμβάνουν καθήκοντα οι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου". Απαιτείται να αρθεί αυτή η διάταξη, δεδομένου ότι δεν έχει εκλεγεί νέος Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επιπροσθέτως, στις 31 Αυγούστου 2012 λήγει κανονικά η θητεία ενός Κοσμήτορα και δέκα (10) Προέδρων Τμημάτων, χωρίς σχετική νομοθετική πρόβλεψη στις μεταβατικές διατάξεις του ν.4009/2011. Άρα η ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά απαιτεί την εκλογή διοικήσεων στις χηρεύουσες θέσεις μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, για την οποία χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Συνακόλουθα απαιτείται νομοθετική κάλυψη της λειτουργίας του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Τέλος, η ομαλή λειτουργία των ΑΕΙ της χώρας μπορεί να εξασφαλισθεί με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεννόησης ανάμεσα στο σύνολο των παραγόντων του Υπουργείου, των διοικήσεων των πανεπιστημίων και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Είναι αναγκαίο να δοθεί εύλογο διάστημα χρόνου για να υπάρξει επιτέλους διάλογος μεταξύ του Υπουργείου και των πανεπιστημίων, ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων στα ακόλουθα σημεία:

 • Ακαδημαϊκές και Διοικητικές αρμοδιότητες της Συγκλήτου σε σχέση με αυτές του Συμβουλίου.
 • Επαναφορά των Τμημάτων και των Τομέων ως θεμελιωδών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων.
 • Την άμεση εκλογή των Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων κ.α.).
 • Διασφάλιση της Δημόσιας Χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων.
 • Θεσμική και οικονομική διασφάλιση της Φοιτητικής Μέριμνας (σίτιση, στέγαση, κ.α.).

Η επίδειξη καλής θέλησης από όλες τις πλευρές και η αποφυγή επικοινωνιακών τακτικών θα συμβάλει στην αποδοτική λειτουργία των πανεπιστημίων προς όφελος των νέων και της χώρας στο σύνολό της. Η εμμονή σε συγκρουσιακές καταστάσεις θα έχει οδυνηρές συνέπειες. Το Υπουργείο Παιδείας έχει στα χέρια του το κλειδί των εξελίξεων. Προσμένουμε ότι θα το αξιοποιήσει.

Το ψήφισμα

19 Ιουλίου 2012

Έμμισθη θέση μεταπτυχιακού φοιτητή

Στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου MESOPTMOFs - Rational Design of Mesoporous Polynuclear Transition-Metal Organic Frameworks as Green Catalysts in Organic Chemistry, του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ζητείται

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Master) Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (PhD)

για να εκπαιδευτεί και να διεξάγει έρευνα στην ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό νέων νανοδομημένων μεσοπορωδών υλικών για καταλυτικές εφαρμογές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και να έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα επιλεγεί, θα λάβει μέσω του προγράμματος οικονομική ενίσχυση που ορίζεται έως 9960 €/έτος και μέγιστη διάρκεια για τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον επιστημονικό υπέυθυνο του έργου, Δρ. Γεράσιμο Αρματά, (Γραφείο Γ.212 - Κτήριο Χημείας, Τηλ. 2810-545004, email: garmatas@materials.uoc.gr) αποστέλλοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η ανακοίνωση

13 Ιουλίου 2012

Πρόγραμμα Erasmus για Φοιτητές / Καθηγητές / Προσωπικό με Σοβαρές Αναπηρίες

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση -ERASMUS δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ ανακοίνωση για την επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό ελληνικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης) που μετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Ειδικότερα, εκτός από την επιπλέον μηνιαία χρηματοδότηση που δίδεται στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ERASMUS με αναπηρία, με βάση τον συνημμένο κατάλογο αναπηριών, οι φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό που μετακινούνται μέσω του Προγράμματος ERASMUS δικαιούνται να αιτηθούν στο ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα επιπλέον χρηματοδότηση, εφόσον η αναπηρία τους συνεπάγεται ιδιαίτερες δυσκολίες που απαιτούν π.χ. συνοδό, ειδική στέγαση, βοηθό ημέρας/νύκτας, ειδική διατροφή, ειδικό διδακτικό υλικό, κ.α. με καταληκτική ημερομηνία 7/10/2012.

Η σχετική ανακοίνωση καθώς και τα έντυπα αίτησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/erasmus/disable.html

Πληροφορίες:
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ .: 281 039 3180, 281 039 4875
E-mail: intrel.her@admin.uoc.gr, anton@admin.uoc.gr


13 Ιουλίου 2012

Πρόσκληση ορκωμοσίας

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί στην ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων της, την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012, ώρα 7 μ.μ., στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στις Βούτες.Ο Κοσμήτορας της ΣΘΤΕ

Νικόλαος Κυλάφης


11 Ιουλίου 2012

Παράδοση ταυτότητας και πάσο από τους νέους πτυχιούχους του τμήματος

Παρακαλούνται οι φοιτητές:

 • Τόμουζου Λουκία
 • Στόικος Κωνσταντίνος
 • Αρχοντάκη Αναστασία
 • Λιακόπουλος Βασίλειος
 • Μωχάμετ Αμπντελάλ

που πρόκειται να ορκιστούν στις 20/07/2012, να παραδώσουν τη φοιτητική τους ταυτότητα και το πάσο τους στη γραμματεία του Τμήματος.


6 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “ΘΑΛΗΣ”, με αντικείμενο «Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των παραγόντων παλαίωσης ερυθρών και λευκών οίνων από Κρητικές ποικιλίες. Παραγωγή οίνων προστιθέμενης ποιοτικής αξίας», το εργαστήριο Ατομικής, Μοριακής και Οπτικής Φυσικής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) διαθέτει μια χρηματοδοτούμενη θέση μεταπτυχιακού φοιτητή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η διατριβή θα αφορά στην εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων φασματοσκοπίας για την βελτίωση της ποιότητας οίνων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Κρήτης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) από τμήματα Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών ή Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών.

Εκείνοι που θα επιλεγούν από τους υποψήφιους, θα εργαστούν σε ένα καλά οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον του ΙΤΕ όπου συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν νέοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 31-7-2012 πλήρες βιογραφικό σημείωμα με την επισήμανση «για Διδακτορικό» στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση vele@iesl.forth.gr.

Πληροφορίες:
Δρ. Μ. Βελεγράκης
Ερευνητής – ΙΗΔΛ-ΙΤΕ
Τηλ.: 2810-391122
Web-page: http://www.iesl.forth.gr/People/person.aspx?id=171.

Η ανακοίνωση

4 Ιουλίου 2012

Postdoctoral and PhD positions

Postdoctoral and PhD positions in

Periodically Ordered Mesoporous Metal and Metal-Oxide Nanoparticle Assemblies for Catalytic and Gas Separation Applications
(MESOPOROUS-NPs ERC Starting Grant project)

Ph.D. candidates should have a Master's degree or equivalent diploma in field of materials science, chemistry, physics or engineering. Postdoctoral candidates should have a doctoral degree in materials science and engineering, chemistry or a closely related field. A strong background in chemistry of materials, inorganic chemistry or catalysis is of advantage.

Successful applicants will work on one or more of the following subjects linked to the MESOPOROUS-NPs project: synthetic chemistry, self-assembly of nanoparticles, redox and photocatalysis, gas adsorption and separation. The fellowships are expected to start their appointment on September, 2012. The assignment of the postdoctoral researchers is for 1 year with the possibility of extension to 3 years, depending on qualification, with gross salary 1600 Euros per month. The assignment of the Ph.D. students is for 3 years with gross salary 1100 Euros per month.

To apply please send a curriculum vitae (including a complete list of publications), letter of motivation and names and contact details of three references to Prof. G. Armatas at garmatas@materials.uoc.gr.

Information about the group activities is provided at http://www.materials.uoc.gr/garmatas.

Η ανακοίνωση

19 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"

Περισσότερες Πληροφορίες

15 Ιουνίου 2012

Προκήρυξη επιλογής 10 υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές

Προκήρυξη επιλογής δέκα (10) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Περισσότερες πληροφορίες

14 Ιουνίου 2012

Θερινό σχολείο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση, διοργανώνει από 9 έως 20 Ιουλίου 2012 Θερινό Σχολείο προσανατολισμού και ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες

13 Ιουνίου 2012

Ημερομηνίες ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΘΤΕ

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2012
30/08 - 19/09
Χειμερινό εξάμηνο
24/09 - 21/12
Εξεταστική Ιανουαρίου 2013
10/01 - 30/01
Εαρινό εξάμηνο
04/02 - 17/05
Εξεταστική Ιουνίου 2013
23/05 - 12/06
Περισσότερες πληροφορίες

11 Ιουνίου 2012

Εργαστήριο με θέμα: "Το Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή – Το βιογραφικό σημείωμα Europass"

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Παν/μίου Κρήτης, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα πραγματοποιήσει το παρακάτω σεμινάριο:

Το Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή – Το βιογραφικό σημείωμα Europass

Θα γίνει στο Ηράκλειο, την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, στις 11:30, στην Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου Ορόφου, Κτίριο Τμ. Φυσικής, στην Παν/πολη Βουτών.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους φοιτητές - αποφοίτους και των επτά Τμημάτων της ΣΘΕΤΕ. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ (Κτίριο Τμήματος Φυσικής – Όροφος Κυλικείου), καθημερινά 10:00-13:00, τηλ.: 2810-394010.

Περισσότερες πληροφορίες

11 Ιουνίου 2012

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμ. Μαθηματικών, Παν. Ιωαννίνων

Περισσότερες πληροφορίες

6 Ιουνίου 2012

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη φοιτητών

Μετά την εφαρμογή του ν.4009/20011 τον Σεπτέμβριο 2011, το ειδικό Προεδρικό Διάταγμα (327/1983) που όριζε μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών καταργήθηκε, ενώ προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 53. παρ. 1 του ίδιου νόμου, έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο όμως δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Συγχρόνως, στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόνοια μεταβατικής διάταξης μέχρι την έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος.

Είναι προφανές ότι υφίσταται νομοθετικό κενό, εξαιτίας του οποίου το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εγκρίνει καμία δαπάνη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης φοιτητών.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα επισταμένως και ο Πρύτανης του Ιδρύματος έχει αποστείλει ήδη επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας ζητώντας την ταχύτερη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ενώ παράλληλα έχει θέσει το θέμα προς συζήτηση στην προσεχή Σύνοδο των Πρυτάνεων στο τέλος Ιουνίου, δεδομένου ότι το μείζον αυτό πρόβλημα αφορά στο σύνολο των ΑΕΙ της χώρας, οι φοιτητές των οποίων επί της ουσίας στερούνται του δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγκάζεται να τροποποιήσει τη μέχρι σήμερα διαδικασία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών του. Συγκεκριμένα, και μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, που αγωνιζόμαστε να γίνει πολύ σύντομα, σάς ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 • Σε περίπτωση λήψης φαρμάκων υψηλού κόστους, θα απευθύνεστε στα φαρμακεία των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης προκειμένου να τα προμηθεύεστε επί πιστώσει.
 • Η χορήγηση φαρμάκων επί πιστώσει από τα φαρμακεία δεν είναι εφικτή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πληρώνετε την όποια φαρμακευτική σας αγωγή και εν συνεχεία θα προσκομίζετε στις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (Ρέθυμνο και Ηράκλειο αντίστοιχα) τα κατωτέρω έγγραφα:
  1. φωτοτυπία τραπεζικού σας λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό σας,
  2. την απόδειξη, ή τις αποδείξεις του φαρμακείου μαζί με τις θεωρημένες (ελεγμένες) συνταγές από τους Ιατρούς του Π.Κ. Τα χρήματα θα πιστωθούν στο λογαριασμό σας ευθύς μόλις ρυθμιστεί το θέμα νομοθετικά.
 • Σε περίπτωση ιατρικών πράξεων (ενδεικτικά: εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες κ.α) πάντα θα απευθύνεστε στα κρατικά νοσοκομεία, επιδεικνύοντας το βιβλιάριο υγείας σας, όπως ακριβώς μέχρι σήμερα.
 • Κατά τα λοιπά με το βιβλιάριό σας μπορείτε να επισκέπτεστε, όπως μέχρι σήμερα, τόσο ιατρούς του Ε.Σ.Υ όσο και τα κρατικά νοσοκομεία χωρίς καμία επιβάρυνση.

Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσης, ότι το βιβλιάριό σας πρέπει να έχει θεωρηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματός σας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προκειμένου να κάνετε χρήση του. Σε αντίθετη περίπτωση καμία δαπάνη δεν θα εγκρίνεται από το Ίδρυμα.

5 Ιουνίου 2012

28 Μαΐου 2012

Προκηρύξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 1. Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία (Master of Arts in Art, Law and Economy)
 2. Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός (ΜΑ in BIack Sea Cultural Studies)

25 Μαΐου 2012

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Παν. Πατρών

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του 2012-2013 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έως και 20 φοιτητών.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης η 14/9/2012.

Περισσότερες πληροφορίες

24 Μαΐου 2012

Χορήγηση δέκα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το κρατικό Ινστιτούτο MASDAR στα Η.Α.Ε.

Χορήγηση δέκα (10) μεταπτυχιακών υποτροφιών του Ιδρύματος MASDAR Institute of Science and Technology του Abu Dhabi, σε Έλληνες αριστούχους φοιτητές, που επιθυμούν ν’ ακολουθήσουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, στους ακόλουθους τομείς:

 • Mechanical Engineering (Μηχανολόγοι Μηχανικοί)
 • Materials Science and Engineering (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών)
 • Water and Environmental Engineering (Ύδατα και Περιβαλλοντική Μηχανική)
 • Computing and Information Science (Πληροφορική και Επιστήμες Πληροφορίας)
 • Engineering Systems and Management (Μηχανικά Συστήματα και Διαχείριση)
 • Electrical Power Engineering (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί)
 • Microsystems Engineering (Μηχανικοί Μικροσυστημάτων)
 • Chemical Engineering (Χημικοί Μηχανικοί)

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων η 31η Μαΐου 2012.

Δείτε την προκήρυξη

16 Μαΐου 2012

Υποτροφίες κληροδοτημάτων

Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων Τριανταφυλλίδη και Ζωσιμά.


14 Μαΐου 2012

Επιστολή Αντιπρύτανη για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών

Δείτε την επιστολή

14 Μαΐου 2012

Yποτροφία ΗΕLMEPA στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

Αφορά μεταπτυχιακές σπουδές μονοετούς διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σε περιβαλλοντικές επιστήμες σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης έως την 15/06/2012.

Περισσότερες πληροφορίες

14 Μαΐου 2012

Υποτροφίες Τουρκίας σε Έλληνες για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές

Περισσότερες πληροφορίες

04 Μαΐου 2012

Σίτιση και στέγαση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δικαίωμα φοιτητικών παροχών, να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση – στέγαση από Τρίτη 08.05.2012 ως Τρίτη 05.06.2012 και ώρες 09.00-13.00 καθημερινά, στα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (δίδεται από την Υπηρεσία, υπάρχει και εδώ)
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2011 (αφορά εισοδήματα έτους 2010) των γονέων και του ιδίου.
  Για τους Κύπριους φοιτητές: Βεβαίωση Προσόδων από το Υπουργείο Οικονομικών και για τους 2 γονείς καθώς και βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση αγροτικού συνεταιρισμού για τους δύο γονείς.
 3. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με την οποία να πιστοποιείται η απουσία ατομικού εισοδήματος του φοιτητή.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατο.
 5. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, διαζευκτήριο γονέων με επιμέλεια τέκνων ή απόφαση δικαστηρίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο όπου θα αποδεικνύεται ο ασκών την επιμέλεια γονέας.

Επίσης και εφόσον υπάρχουν

 1. Βεβαίωση ανεργίας με εξάμηνη διάρκεια και βεβαίωση απόλυσης γονέα ή γονέων
 2. Βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή, μόνο στην περίπτωση που ο αδελφός (α) δεν έχει υπερβεί τα εκ του νόμου οριζόμενα κανονικά έτη σπουδών προσαυξημένα κατά δύο προκειμένου περί προπτυχιακού φοιτητή, ή τα εκ του νόμου οριζόμενα κανονικά έτη σπουδών προσαυξημένα κατά ένα προκειμένου περί μεταπτυχιακού φοιτητή, (β) δεν έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας.
 3. Βεβαίωση στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό κληρωτό στρατιώτη.
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα (εκτός και αν αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης).
 5. Πιστοποιητικό αναπηρίας του ιδίου, γονέα, ή αδελφού (μόνο από αρμόδια υγειονομική επιτροπή και όχι από ιδιώτη γιατρό, ή νοσοκομείο), πιστοποιητικό σοβαρής ανίατης ασθένειας του ιδίου, γονέα, ή αδελφού (μόνο από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ή δημόσιο νοσοκομείο και όχι από ιδιώτη γιατρό).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για σίτιση-στέγαση έχουν οι φοιτητές των οποίων το ετήσιο συνολικό εισόδημα (οικογενειακό και προσωπικό εφ’ όσον υπάρχει) είναι μέχρι 40.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε επί πλέον τέκνο (δηλαδή 42.000€ για 2 τέκνα, 44.000€ για 3 τέκνα κλπ).

Όσοι φοιτητές αιτούνται δωρεάν στέγασης πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Δεν έχουν δικαίωμα αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης, ή στέγασης οι φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις.

Δωρεάν σίτιση ή στέγαση παρέχεται καταρχήν σε προπτυχιακούς φοιτητές μέχρι τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας τους.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες και με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα παραλαμβάνονται.

Παράταση δεν θα δοθεί.

Προσοχή!! τον Σεπτέμβριο θα υποβάλουν αίτηση μόνο οι Πρωτοετείς φοιτητές.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Σόφη Βισκαδουράκη: Προϊσταμένη Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
τηλέφωνο 2810 393183, φαξ 2810 394879.
Μαίρη Σαλούστρου, 2810 394899 (Πανεπιστημιούπολη Βουτών)
Γιώργος Τσιμπινός 2810 393449, φαξ 2810 393191 (κτήρια Κνωσού)

03 Μαΐου 2012

PhD Fellowships and/or post-doctoral positions in Greece

9 PhD Fellowships and/or post-doctoral positions are available in the “Thales” funded project:

Complex Visco-elastic and Visco-plastic Materials: From Microscopic Structure and Dynamics to Macroscopic Flow

The positions are available at the 3 participating institutions: IESL-FORTH (Crete), University of Patras and National Technical University (Athens). PhD candidates should hold Master’s degree in the field of Physics, Chemistry, Materials Science or Engineering. Postdoctoral candidates should have a PhD degree with relevant experience in Soft Matter, experiments or theory/computation.

Περισσότερες πληροφορίες

03 Μαΐου 2012

Υποτροφίες κληροδοτήματος "Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα"

Αφορά υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές.

Περισσότερες πληροφορίες

03 Μαΐου 2012

Phd positions available in a project on nanoplasmonics and sers detection in Spain

Περισσότερες πληροφορίες

03 Μαΐου 2012

DPhil studentships in Soft Condensed Matter

DPhil studentships in a) Experimental Soft Condensed Matter, b) Theoretical Soft Condensed Matter in the Department of Chemistry, University of Oxford, UK. Περισσότερες πληροφορίες

28 Απριλίου 2012

Βραβεία Ε.Β.Ε.Α. για φοιτητές

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό, για φοιτητές και σπουδαστές, με αντικείμενο τη συγγραφή εργασίας με θέμα:

Μέτρα στήριξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Περισσότερες πληροφορίες

27 Απριλίου 2012

Αναβολή μαθημάτων λόγω βουλευτικών εκλογών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 300η/26-04-2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε, λόγω των βουλευτικών εκλογών, την αναβολή των μαθημάτων της Δευτέρας 7 Μαΐου και τη σχετική αναπλήρωσή τους.


24 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα! για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες

24 Απριλίου 2012

Υποτροφίες κληροδοτήματος "Ιάλεμου Κυπριανίδη"

Αφορά εννέα υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές.

Περισσότερες πληροφορίες

24 Απριλίου 2012

Υποτροφίες κληροδοτήματος "Νικολάου Κρήτσκη"

Αφορά δεκαεπτά υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές.

Περισσότερες πληροφορίες

11 Απριλίου 2012

Προκήρυξη θέσεων για διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας

Περισσότερες πληροφορίες

10 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ή
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας [ΙΜΒΒ], του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας [ΙΤΕ], Ηράκλειο, Κρήτης, προσκαλεί υποψηφιότητες για μια (1) θέση με υποτροφία Επιμόρφωσης/Εξειδίκευσης ή Υποτροφία Συνεργαζόμενου Ερευνητή με αντικείμενο την συλλογή δεδομένων για την υλοποίηση μελετών στα πλαίσια τριετούς ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ με τίτλο "Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος και μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης κύριων εχθρών της ελληνικής Γεωργίας".

Περισσότερες πληροφορίες

05 Απριλίου 2012

Υποτροφίες της κυβέρνησης της Σλοβακίας σε Έλληνες για σπουδές και έρευνα

Περισσότερες Πληροφορίες

04 Απριλίου 2012

Απονομή υποτροφίας Κληροδοτήματος "Χ. & Α. Καρύδη"

H 87η/02-04-2012 Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών εισηγήθηκε την απονομή της Υποτροφίας του Κληροδοτήματος “Χ. & Α. Καρύδη” στην πρωτοετή φοιτήτρια του Τμήματος Μπαλασάκη Δέσποινα του Κωνσταντίνου. (Πρακτικό 87ης/02-04-2012 Γ.Σ.).

Η παρούσα αναρτάται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, για δέκα ημέρες.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


27 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012

Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012» που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες Πληροφορίες

5 Μαρτίου 2012

Εκλογές συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών ΤΕΤΥ

Μετά την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 02.03.2012, αποφασίστηκε ομοφώνως η πραγματοποίηση εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής των Μεταπτυχιακών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, την Τετάρτη 07.03.2012, από τις 10.00 έως τις 16.00, στο γραφείο 110β (που βρίσκεται στον διάδρομο του Υπολογιστικού Κέντρου, στο κτήριο του Φυσικού).

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα είτε για τα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για τα 3 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να ενημερώσουν με e-mail ένα από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής το αργότερο μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 06.03.2012.

Η Εφορευτική Επιτροπή,
Μανιαδάκη Αριστέα
Μπαρμπαρής Γεώργιος
Ταμιωλάκης Ιωάννης


23 Φεβρουαρίου 2012

IELTS course

ANYONE IN TETY INTERESTED IN DOING AN IELTS COURSE?

A two-hour a week course will start on Mondays (from 13:00 to 15:00) if enough people are interested.

CONTACT: Francesca Sweeney-Androulaki


22 Φεβρουαρίου 2012

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Περισσότερες Πληροφορίες

19 Φεβρουαρίου 2012

Μεταπτυχιακές υποτροφίες από το "Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Το "I∆ΡΥΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" προτίθεται να υποστηρίξει οικονοµικά κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 µεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6.4.2012

Περισσότερες Πληροφορίες

16 Φεβρουαρίου 2012

Επιστροφή δανεισμένων Βιβλίων στη Βιβλιοθήκη

Οι φοιτητές με ΑΜ 302, 405, 424, 440, 442, 463, 473, 612, 617, 624, 653, 655, 659, 664, 675, 676, 698, 752, οφείλουν να επιστρέψουν βιβλία στη βιβλιοθήκη της Χημείας.


16 Φεβρουαρίου 2012

Σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012.

Περισσότερες Πληροφορίες

12 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα "Δια βίου μάθηση / ERASMUS"

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην παρουσίαση του Προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS στις Βούτες, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012, στις 10:00, στην Αιθ. Σεμιναρίων (307) στο Κτήριο Χημείας.

Περισσότερες Πληροφορίες  –  Σχετική Αίτηση

8 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Προκυρήξεις και προσκλήσεις χορήγησης, κατά τα παν/κό έτος 2012-13, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών, με διαγωνισμό ή επιλογή, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων Κ. Κριεζή, Σ. Μπαλτατζή, Μ. Στάη.

Περισσότερες Πληροφορίες

8 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας

Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτισμικών Σχέσεων (ICCR), στο Νέο Δελχί, σε έλληνα πολίτη, σύμφωνα με το General Cultural Scholarship Scheme (GCSS) για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, μεταδιδακτορικές σπουδές και για την εκπόνηση Διδακτορικού Τίτλου, σε όλους σχεδόν τους τομείς σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ινδίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Περισσότερες Πληροφορίες

4 Φεβρουαρίου 2012

Μεταπτυχιακές υποτροφίες στο Ινστιτούτο Πετρελαίου

Το Ινστιτούτο Πετρελαίου του Abu Dhabi προκηρύσσει υποτροφίες για αριστούχους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στα προγράμματα

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Μηχανικών Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
 • Χημικών Μηχανικών
 • Εφαρμοσμένης Χημείας
 • Μηχανικών Πετρελαίου
 • Γεωεπιστημών Πετρελαίου
Περισσότερες Πληροφορίες

30 Ιανουαρίου 2012

Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικού στο ΕΜΠ

Two Ph.D. positions are available immediately (January 2012) in the Computational Materials Science and Engineering group of the School of Chemical Engineering at the National Technical University of Athens in the context of the THALES research project META-ASSEMBLY (Self-assembly and dynamics in metastable states: From molecular and supramolecular to mesoscopic systems).

Περισσότερες Πληροφορίες

24 Ιανουαρίου 2012

Δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου και ανώτατα όρια κομίστρου

Περισσότερες Πληροφορίες

22 Ιανουαρίου 2012

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 €

Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό (όχι Βεβαίωση Σπουδών) για τα 1000 € από τη Γραμματεία του Τμήματος
 • Το Συμβόλαιο Μίσθωσης, το οποίο ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει επικυρώσει στην εφορία
 • Φορολογική δήλωση οικ. έτους 20011 και το έντυπο Ε9

Τα δικαιολογητικά αυτά θα τα καταθέτουν οι γονείς των φοιτητών στην εφορία που υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση.

Προϋποθέσεις

 • Πρέπει να έχετε περάσει τα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους (δεν ισχύει η προϋπόθεση αυτή για τους πρωτοετείς φοιτητές).
 • Δεν πρέπει να στεγάζεστε στην Εστία του Πανεπιστημίου ή στα ξενοδοχεία που ενοικιάζει
 • Εισόδημα όχι άνω των 30.000,00 € για οικογένειες με ένα παιδί (το ποσό προσαυξάνεται με 3.000,00 € για κάθε επιπλέον παιδί). Λεπτομέρειες στις Εφορίες για τον τρόπο υπολογισμού.
 • Ακίνητα όχι άνω των 200 τ.μ. Λεπτομέρειες στις εφορίες.
 • Οι γονείς να μην κατοικούν στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής.
 • Δεν δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές για δεύτερο πτυχίο, οι πέραν των κανονικών ετών φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί και οι αλλοδαποί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να απευθύνεστε στις εφορίες ακόμα και αν νομίζετε ότι δεν το δικαιούστε λόγω εισοδήματος ή επιφάνειας ακινήτων, γιατί υπάρχουν είτε εξαιρέσεις στο νόμο είτε δικές σας παρερμηνείες.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση του επιδόματος θα κατατίθενται στις εφορίες μέχρι 30 Μαρτίου 2012.

Από το Τμήμα Σπουδών


17 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Περισσότερες Πληροφορίες

17 Ιανουαρίου 2012

European Master Course in Engineering Rheology

The EURHEO consortium is composed of the University of Minho (Portugal), the University of Ljubljana (Slovenia), the Universidad de Huelva (Spain), the Katholieke Universiteit Leuven (Belgium), the Université catholique de Louvain (Belgium) and the University of Calabria (Italy) and delivers the two-year Master programme entitled “European Master Course in Engineering Rheology” (EURHEO) under the prestigious Erasmus Mundus programme.

Deadline for on-line application to the course and scholarship: 31st of January 2012

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις όλων των ετών