Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διάφορες Ανακοινώσεις - 2017

28 Δεκεμβρίου 2017

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση

Περισσότερες Πληροφορίες

18 Δεκεμβρίου 2017

Κατατακτήριες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Κατόπιν της απόφασης της 123ης Συνέλευσης του Τμήματός μας που πραγματοποιήθηκε στις 15.12.2017, ενημερώνουμε τους υποψήφιους για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Α.Ε 2017-2018, ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 20.12.2017 από 10:00 έως 13:00 στο γραφείο Β201 στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

 • 10:00-11:00: Μαθηματικά
 • 11:00-12:00: Φυσική
 • 12:00-13:00: Γενική Χημεία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στην αίθουσα ένα τέταρτο νωρίτερα από την ώρα έναρξης των εξετάσεων προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Αιμιλία Σκουραδάκη


13 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» 2016-17

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, σύμφωνα με την 376η/14-09-2017 απόφαση της Συγκλήτου, δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη». Σύμφωνα με την από 12-01-1986 ιδιόγραφη διαθήκη της Αναστασίας Καρύδη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 579/2006 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου:

«…οι υποτροφίες θα διατίθενται ως δωρεά Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη δια τους επιτυγχάνοντας εις επίσημο διαγωνισμό μαθητάς και υποτρόφους του Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου διά εσωτερικάς και εξωτερικάς υποτροφίας. Κατ΄ εξαίρεσιν της δωρεάς Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη θα απολαμβάνουν με απλή αίτησή τους όλοι οι άρρενες και θήλεις κληρονόμοι οποιασδήποτε ηλικίας οίτινες θα βρίσκονται στη ζωή κατά την εποχή του τέλους της ζωής μου, των αδελφών του συζύγου μου Χρύσανθου Καρύδη δηλαδή του Γεωργίου Ε Καρύδη, Νικολάου Ε Καρύδη και Αντωνίου Καρύδη, μετά των κληρονόμων αυτών».

Ειδικότερα, οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με επιλογή, σε φοιτητές των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της χώρας, που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (90%, έτους 2016) την εισαγωγή στο Τμήμα τους, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ πλειόνων υποψηφίων, διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ (εφάπαξ).

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Παρακαλούμε δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Περισσότερες Πληροφορίες

Αποτελέσματα

Κατάθεση ενστάσεων μέχρι 5-2-2018.

Αποτελέσματα
Β' Συνεδρίαση επιτροπής

7 Δεκεμβρίου 2017

Δωρεάν Μετακίνηση με αστικά ΚΤΕΛ εάν είσαι στο πρόγραμμα ΚΕΑ

Δόθηκαν σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, δωρεάν εισιτήρια αστικών μεταφορών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο μέσω κοινωνικού προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνεργασία με τα Αστικά ΚΤΕΛ της Κρήτης. Υπάρχει ακόμα περιορισμένος αριθμός καρτών οι οποίες μπορούν να δοθούν σε φοιτητές σχολών Ηρακλείου που είναι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» και δεν έχουν ενημερώσει μέχρι σήμερα το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα ΚΕΑ μπορούν ακόμα να κοινοποιήσουν το έντυπο έγκριση της αίτησης τους στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης μαζί με το Ονοματεπώνυμο, ΑΜ, Τμήμα, ΑΦΜ, ΑΔΤ, κινητό τηλέφωνο, για να διεκδικήσουν Δωρεάν Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών μέχρι ολοκλήρωσης του αριθμού των διαθέσιμων καρτών.

Για την ηλεκτρονική σας επικοινωνία με το Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης χρησιμοποιήστε το ιδρυματικό σας email μόνο και στείλετε μας την έγκριση της αίτησης σας στη διεύθυνση: f.merimna-her@admin.uoc.gr με τίτλο στο μήνυμα σας: ΚΤΕΛ 2017 <ονοματεπώνυμο>


23 Νοεμβρίου 2017

Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στη Γεν. Συνέλευση Τμήματος

Δείτε την προκήρυξη

21 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητή/τριας στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ηράκλειο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. γ του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία της Γραμματείας στο Ηράκλειο ένα (1) φοιτητή/τρια για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από 01/12/2017 έως 30/11/2018 το ετήσιο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.515,00€, ενώ η εβδομαδιαία απασχόληση δεν θα ξεπερνά τις 12 ώρες.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση

21 Νοεμβρίου 2017

Αναστολή μαθημάτων λόγω πένθους για το Φώτη Καφάτο

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις των Κοσμητειών των Σχολών Επιστημών Υγείας και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ως άνω Σχολών την Τρίτη 21/11/2017 ημέρα της κηδείας του αποβιώσαντος Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας ΦΩΤΗ ΚΑΦΑΤΟΥ κατά τις ώρες από 10.00 έως 14.00.

Από την Πρυτανεία


2 Νοεμβρίου 2017

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μόνο για: α) μεταπτυχιακούς φοιτητές (πρώτη εγγραφή στο ακαδημ. έτος 2017-2018) & β) προπτυχιακούς φοιτητές των κατηγοριών: 5%, ομογενών, αθλητών και από μετεγγραφή (πρώτη εγγραφή στο ακαδ. έτος 2017-2018)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές:

 • μεταπτυχιακούς φοιτητές (πρώτη εγγραφή στο ακαδημ. έτος 2017-2018)
 • προπτυχιακούς φοιτητές των κατηγοριών: 5%, ομογενών, αθλητών και από μετεγγραφή (πρώτη εγγραφή στο ακαδ. έτος 2017-2018)

του Πανεπιστημίου μας, ότι από τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Σίτισης ή/και Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή-ταυτοποίηση στη Γραμματεία του τμήματός του και τη λήψη από εκεί των έντυπων οδηγιών με τους απαραίτητους κλειδάριθμους, τους οποίους αφού ενεργοποιήσει στο: https://myaccount.uoc.gr (*) θα μπορεί να έχει πρόσβαση, από την επόμενη ημέρα της ενεργοποίησης, στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας. για την υποβολή της αίτησης.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολή της αίτησης καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε (σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF) θα βρείτε εδώ.

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

(*) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΤΥ, η ενεργοποίηση του λογαριασμού τους γίνεται στο γραφείο του κ. Στεφανάκη. Όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν ήδη δημιουργήσει λογαριασμό email μπορούν άμεσα να υποβάλλουν την αίτηση με τα στοιχεία που τους έχουν δοθεί.

Περισσότερες Πληροφορίες

30 Οκτωβρίου 2017

Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας για απόφοιτους ΤΕΤΥ

Οι απόφοιτοι του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών εμπίπτουν στις γενικές διατάξεις περί πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης (σπουδές επιμόρφωσης ενηλίκων σε ΙΕΚ κλπ.) κατόπιν παρακολούθησης σεμιναρίου και εξετάσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες

18 Οκτωβρίου 2017

Συνέδριο και Σεμινάρια Διδακτικής της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) και οι Σύλλογοι Φροντιστών Κρήτης σας προσκαλούν στο 36ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, στον συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Aquila Atlantis Hotel, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διεξαχθούν Σεμινάρια Διδακτικής (Φιλολογικών – Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) με ακαδημαϊκούς υπευθύνους τον Στέφανο Τραχανά, τον Μιχάλη Λάμπρου και τον Αλέξη Πολίτη. Εισηγητές θα είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, φροντιστές και εκπαιδευτικοί του δημόσιου σχολείου.

Η διοργάνωση έχει Πανελλήνιο χαρακτήρα και απευθύνεται σε καθηγητές ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αλλά και σε φοιτητές.

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 10:00π.μ. ΣΤΙΣ 18/11/2017.

Περισσότερες Πληροφορίες

16 Οκτωβρίου 2017

Στεγαστικό Επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 υποβάλλονται από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


13 Οκτωβρίου 2017

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright

Αφορούν, μεταξύ άλλων, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς φοιτητές και επιστήμονες.

Περισσότερες Πληροφορίες

13 Οκτωβρίου 2017

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΡΜΟΝΙΚΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 14 & 15/10/2017

Όσοι φοιτητές-τριες επιθυμούν να μετακινηθούν με το λεωφορείο για να παρακολουθήσουν τους Ερμονικειους Αγώνες παρακαλώ όπως δουν τα παρακάτω δρομολόγια,για την ενημέρωση τους.

Δρομολόγια λεωφορείου :

 • 14/10/2017 16.00 από Φυλάκιο Πανεπιστημίου Κρήτης για Σπήλι
 • 14/10/2017 22.00 από Σπήλι για Φυλάκιο Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 15/10/2015 8.00 από Φυλάκιο Πανεπιστημίου Κρήτης για Σπήλι
 • 15/10/2017 16.00 από Σπήλι για Φυλάκιο Πανεπιστημίου Κρήτης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Αποστολάκης 6945569454

Οδηγός Λεωφορείου: κα Εύα Φανουράκη 6946721863


12 Οκτωβρίου 2017

Χρηματικά Βραβεία της Εστίας Ναυτικών

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει χρηματικά βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό Κανονισμό της.

Οι σπουδαστές που οι γονείς τους είναι ναυτικοί πρέπει να απευθύνονται αυτοπροσώπως στην Εστία Ναυτικών, Φίλωνος 97-99, Πειραιάς, τηλέφωνο 2104176059 (παροχή χρηματικών βραβείων).


4 Οκτωβρίου 2017

Υποτροφία για διδακτορικό

Τίτλος: NMR/MRI approaches for structural assessment of hybrid biopolymer networks.

Περισσότερες Πληροφορίες


28 Σεπτεμβρίου 2017

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College ξεκινά τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2017. Οι υποψήφιοι σπουδαστές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Υποτροφιών βάσει κυρίως ακαδημαϊκών προσόντων. Υποτροφίες έρευνας είναι διαθέσιμες σε δευτεροετείς μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

Περισσότερες Πληροφορίες


28 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε

Δείτε την ανακοίνωση


21 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 υποβάλλονται από την

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του ΠΚ


Περισσότερες Πληροφορίες

18 Σεπτεμβρίου 2017

Προκήρυξη Προπτυχιακών Υποτροφιών 2017-18 από το ίδρυμα Ι. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει 25 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Οι Υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους ελληνικών λυκείων του σχολικού έτους 2016-17, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ως πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Δείτε την ανακοίνωση


14 Σεπτεμβρίου 2017

Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε αλλοδαπούς

Η Σλοβακία, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της, προσφέρει υποτροφίες για σπουδές σε σλοβακικά πανεπιστήμια κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018. Οι υποτροφίες παρέχονται σε φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο τουλάχιστον έτος σπουδών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές και καλλιτέχνες που εργάζονται σε πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα. Η διάρκεια καθεμιάς υποτροφίας μπορεί να είναι 1 έως 2 εξάμηνα για προπτυχιακούς φοιτητές και 1 έως 10 μήνες για τις άλλες περιπτώσεις.

Δείτε την ανακοίνωση


14 Σεπτεμβρίου 2017

Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2018-2019

Η Ελβετική κυβέρνηση μέσω της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής για Υποτροφίες ξένων φοιτητών (CFBE) χορηγεί υποτροφίες για ξένους ερευνητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελβετίας (πανεπιστήμια, ομοσπονδιακά τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, σχολές καλών τεχνών και μουσικής).

Δείτε την ανακοίνωση
Δείτε το φυλλάδιο


8 Σεπτεμβρίου 2017

Έναρξη Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιατορίων και Ενεργοποίηση δικαιώματος ΔΩΡΕΑΝ Σίτισης

Περισσότερες Πληροφορίες


31 Αυγούστου 2017

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περισσότερες Πληροφορίες


31 Αυγούστου 2017

Υποτροφίες για νεοεισαχθέντες φοιτητές

Αφορούν φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Περισσότερες Πληροφορίες


2 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017—2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

Δείτε την ανακοίνωση


25 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Μηχανική" στο ΕΜΠ

Δείτε την ανακοίνωση


24 Ιουλίου 2017

Υποτροφίες αριστείας για μεταδιδακτορική έρευνα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

 • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
 • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
 • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η Ιουλίου 2017.

  Περισσότερες Πληροφορίες

19 Ιουλίου 2017

Πρόγραμμα υποτροφιών του ASEM-DUO για Ταϋλάνδη

Ανακοίνωση
Πληροφορίες


13 Ιουλίου 2017

Δωρεάν μετακίνηση με αστικά & υπεραστικά ΚΤΕΛ της Κρήτης των ευπαθών οικονομικά φοιτητών

Περισσότερες Πληροφορίες

10 Ιουλίου 2017

Υποτροφίες Αδελφών Ζωσιμά για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές έτους 2015-16

Αφορούν φοιτητές καταγόμενους από την Ήπειρο.

Περισσότερες Πληροφορίες

5 Ιουλίου 2017

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright

Αφορούν, μεταξύ άλλων, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς φοιτητές και επιστήμονες.

Περισσότερες Πληροφορίες

4 Ιουλίου 2017

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

Από την Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Συντήρησης υπάρχει η ενημέρωση ότι Τετάρτη 5/7/2017 και Πέμπτη 6/7/2017 θα γίνει η ετήσια συντήρηση του υποσταθμού της ΔΕΗ. Κατόπιν τούτου θα υπάρχουν μικρές διακοπές στην ηλεκτροδότηση του ιδρύματος. Τα κτήρια θα υποστηρίζονται από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και το δίκτυο UPS.


5 Ιουλίου 2017

Υποτροφία Cosmote για πρωτοετή φοιτητή (2017-18)

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από ευγενή χορηγία της COSMOTE αποφάσισε την χορήγηση υποτροφιών (εκάστη συνολικού ετήσιου ύψους 5000 Ευρώ) για 4 πρωτοετείς φοιτητές του 2017-18, δηλαδή εκείνον/η που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και αντιστοίχως στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών καθώς και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.


23 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη 50 μεταπτυχιακών θέσεων στο τμήμα Φαρμακευτικής του Παν/μίου Πατρών

Δείτε την προκήρυξη


16 Ιουνίου 2017

Διαδικασία αιτήσεων ΑΜΕΑ για ΤΟ ERASMUS+ 2017-2018

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την ανακοίνωση προς τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά στη διαδικασία αιτήσεων φοιτητών και προσωπικού ΑΜΕΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καθώς και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

Ειδικότερα, για τους εισερχόμενους μετακινούμενους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας, έχουμε επισυνάψει φέτος αντίστοιχες αιτήσεις στην αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε να διαβάστε τις οδηγίες και να ενημερώσετε σχετικά τους φοιτητές και προσωπικό του ιδρύματός σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για επιπλέον χρηματοδότηση ΑΜΕΑ υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω του γραφείου Erasmus.

Ανακοίνωση
Αναπηρίες
Οδηγίες για τους φοιτητές με αναπηρίες
Νόμος 4186/17-9-2013
Αίτηση φοιτητού ΑΜΕΑ
Αίτηση ΑΜΕΑ για το προσωπικό
Student application
Staff application


7 Ιουνίου 2017

Υποτροφία για διδακτορικό

Το Ulster University προσφέρει υποτροφία για διδακτορικό σε "Hierarchical carbon-fibre reinforced polymer (CFRP) composites utilising graphene nanoflakes".

Προθεσμία αιτήσεων: 2 Ιουλίου.

Περισσότερες Πληροφορίες


2 Ιουνίου 2017

Ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη φοιτητών Παν/μίου Κρήτης

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ότι, σύμφωνα με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα (Ν. 4368/2016), δικαιούνται πλέον πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ.

Η συγκεκριμένη διάταξη θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις εκδοθεί η σχετική κοινή εφαρμοστική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Υγείας.

Ρέθυμνο, 2.6.2017

Ο Αν. Πρύτανης Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας

Αν. καθ. Σπανουδάκης Κων/νος


17 Μαΐου 2017

Υποτροφίες από το κινεζικό Πανεπιστήμιο Tsinghua του Πεκίνου

Brochure
Application form
Ενημέρωση

17 Μαΐου 2017

Υποτροφίες του Ινδικού Συμβουλίου για την Αγροτική Έρευνα

Συνημμένα

17 Μαΐου 2017

Διαγωνισμός - Πρόγραμμα "City to City for building our Europe"

Προκήρυξη
Κανόνες διαγωνισμού

17 Μαΐου 2017

Υποτροφίες της Σχολής Μοριακής Ιατρικής της Κύπρου σε Έλληνες υπηκόους

Προκήρυξη
Συνημμένα

Συμπλήρωση προκήρυξης υποτροφιών Σερβίας σε έλληνες

Συνημμένο 1
Συνημμένο 2

16 Μαΐου 2017

Πρόσκληση για το 2ο e-learning Θερινό Σχολείο Υπολογιστικής Μηχανικής & Επιστήμης

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας διοργανώνουν το 2ο e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα «Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη 2017 – ΥΜΕ 2017», το οποίο θα διεξαχθεί από 26 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2017, υιοθετώντας τον μεικτό τύπο σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπου ΔΕΝ απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.

Την ΥΜΕ 2017 μπορούν να παρακολουθήσουν Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί και άλλοι Ερευνητές και γενικά Μηχανικοί και Επιστήμονες που ενδιαφέρονται για θέματα που πραγματεύεται η Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη.

Στο Θερινό Σχολείο θα συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές διακεκριμένοι Ειδικοί Επιστήμονες στον Τομέα της Υπολογιστικής Μηχανικής & Επιστήμης από τρία Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τάσεις του αντικειμένου αυτού καθώς και ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων από την καθημερινή πράξη.

Η Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη (Computational Mechanics and Science) ασχολείται με την επίλυση δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μηχανικοί και οι επιστήμονες, κάνοντας χρήση αριθμητικών μεθόδων. Πρόκειται για ένα συνεχώς εξελισσόμενο ερευνητικό πεδίο τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του οποίου έχουν αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της μηχανικής, της επιστήμης και της βιομηχανίας. Σήμερα, είναι αδιανόητη η επίλυση πρακτικών προβλημάτων μηχανικού χωρίς τη χρήση μεθόδων που βασίζονται στην υπολογιστική μηχανική όπως η ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού (οικοδομικά έργα, φράγματα, γέφυρες, σήραγγες), μηχανολόγου μηχανικού όπως η ανάλυση και ο σχεδιασμός μεμονωμένων εργαλείων μέχρι ιδιαίτερα πολύπλοκων κατασκευών όπως αυτοκινήτων, πλοίων, αεροσκαφών, χημικού μηχανικού ή μηχανικού περιβάλλοντος όπως η προσομοίωση διεργασιών, κλπ. Επίσης, σύνθετα προβλήματα των Θετικών Επιστημών ή των Επιστημών Υγείας όπως η αποτελεσματικότητα ενός νέου φάρμακου ή οι επιδράσεις της έκρηξης ενός υπερκαινοφανούς αστέρα (supernova) μπορούν αξιόπιστα να εκτιμηθούν με την ΥΜΕ ενώ θα πρέπει να αναφερθεί η τεράστια συμβολή της στην εξέλιξη της εμβιομηχανικής και των μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών συστημάτων.

Προσκαλείστε να λάβετε μέρος σε αυτή τη σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Γεώργιος Δ. Χατζηγεωργίου

Αναπλ. Καθηγητής ΕΑΠ & Επιστημονικός Υπεύθυνος 2ου Θερινού Σχολείου ΥΜΕ2017

Περισσότερες Πληροφορίες

10 Μαΐου 2017

Νέα σύνθεση Επιτροπής Ερευνών ΕΛΚΕ, ΠΚ

Περισσότερες Πληροφορίες

10 Μαΐου 2017

Υποτροφίες Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση για Μεταπτυχιακές σπουδές

Περισσότερες Πληροφορίες

8 Μαΐου 2017

Αίτηση Θερινής Διαμονής στις Φοιτητικής Κατοικίες ΠΚ

Περισσότερες Πληροφορίες

6 Μαΐου 2017

Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες

Περισσότερες Πληροφορίες

6 Μαΐου 2017

Μεταπτυχιακές σπουδές στην "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Περισσότερες Πληροφορίες

26 Απριλίου 2017

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής ΠΚ

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος:

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 7η Ιουλίου 2017.

Περισσότερες Πληροφορίες

25 Απριλίου 2017

100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ/ Ανακοίνωση πρόσκλησης για post doc ΙΚΥ/Siemens 2015-2016

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκήρυξε συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 2016.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα Γραφεία του ΙΚΥ - Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Παρακαλούμε για τη διάχυση της πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210 3726350, -394 και -395.

Περισσότερες Πληροφορίες

12 Απριλίου 2017

Λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα

Κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό τις παρακάτω ημέρες:

Από την Πρυτανεία


11 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ακαδ. έτους 2016-2017

Ανακοινώθηκε το «πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» ακαδ. Έτους 2016-2017 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μετά από απόφαση των Υπουργείων Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων - Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά εδώ και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Απριλίου 20172 Μαΐου 2017.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Παρακαλούμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση αλλά και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις δείτε εδώ. Οι αιτούντες υποψήφιοι, προκειμένου να εισαχθούν στην Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποτροφίας, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (passwοrd) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών.

Οι αιτούντες φοιτητές πρέπει σύμφωνα με την πρόσκληση 3819/6-4-2017:

Οι επιλεγέντες υπότροφοι, σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα (με βάση την μοριοδότηση ΙΚΥ), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να προσκομίσουν, εντός των χρονικών ορίων που θα ορίσει η σχετική ανακοίνωση, στις Γραμματείες των Τμημάτων τους τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Περισσότερες Πληροφορίες.


4 Απριλίου 2017

Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία

Η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές, συνολικής διάρκειας 18 μηνών προς 900 ευρώ μηνιαίως. Καθεμιά υποτροφία μπορεί να έχει εξάμηνη (6) ή εννεάμηνη (9) διάρκεια (για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, έρευνα ή σχολές εξειδίκευσης), ή τρίμηνη (3) διάρκεια (για τμήματα ιταλικής γλώσσας και τμήματα εκπαίδευσης δασκάλων ιταλικής γλώσσας).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Μαΐου 2017 (μεσάνυχτα, ώρα Ιταλίας). Σχετικές πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης υπάρχουν στη συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος (CALL FOR APPLICATIONS).

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται, επίσης, στην ιστοσελίδα της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας.


19 Μαρτίου 2017

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών, ΠΚ

Περισσότερες Πληροφορίες.


19 Μαρτίου 2017

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Περισσότερες Πληροφορίες.


13 Μαρτίου 2017

Xορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές από την Κίνα για το ακαδ. έτος 2016-2017

Περισσότερες Πληροφορίες.


7 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έως 31 Ιουλίου 2017

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Παρακαλούμε δείτε την αναλυτική ανακοίνωση


2 Μαρτίου 2017

Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο


2 Μαρτίου 2017

Υποτροφίες αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο


1 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος 2016-2017 για την χορήγηση τριών (3) υποτροφιών με διαγωνισμό από το ίδρυμα Εργαζάκη

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο


28 Φεβρουαρίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Περισσότερες Πληροφορίες.


28 Φεβρουαρίου 2017

Υποτροφίες για το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου

Περισσότερες Πληροφορίες.


28 Φεβρουαρίου 2017

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Κορέα

Περισσότερες Πληροφορίες.


23 Φεβρουαρίου 2017

Υποτροφίες της Γαλλικής Πρεσβείας για νέους ερευνητές

Περισσότερες Πληροφορίες.


10 Φεβρουαρίου 2017

Προσκλήσεις για θέσεις Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διδακτορικοί
Μεταδιδακτορικοί

7 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Erasmus Aκαδημαϊκού Έτους 2017-18

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εrasmus για σπουδές ή πρακτική, κατά τη διάρκεια του επόμενου Aκαδ. έτους, να παρακολουθήσουν τις εξής ενημερώσεις:

Υποβολή Αιτήσεων: 13 - 24 Φεβρουαρίου (έως τη λήξη του ωραρίου των υπηρεσιών 16:00).

Περισσότερες Πληροφορίες: για φοιτητές και για συνεργαζόμενα ιδρύματα.


7 Φεβρουαρίου 2017

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lingnan University του Hong Kong για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Περισσότερες Πληροφορίες

7 Φεβρουαρίου 2017

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15/2/2017)

Περισσότερες Πληροφορίες
Συμπλήρωμα (επιπλέον υποτροφίες)

31 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"

Περισσότερες Πληροφορίες

25 Ιανουαρίου 2017

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ MATSUMAE ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Περισσότερες Πληροφορίες

13 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη υποτροφιών ρουμανικού προγράμματος «Eugen Ionescu» για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές για το έτος 2016/2017

Σας ενημερώνουμε σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών του προγράμματος «Eugen Ionescu» για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές για το έτος 2016/2017, οι οποίες χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τρείς ή τέσσερεις μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2017. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2017.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων δύνανται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17.


2 Ιανουαρίου 2017

Διαγωνισμός με Προσομοιωτή BUSINESS TALENTS – ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Το 2016-17 η PRAXISMMT θα υλοποιήσει στην Ελλάδα τον 4ο Διαγωνισμό με Προσομοιωτή BUSINESS TALENTS, πρακτική άσκηση στη Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα Online, και παράλληλα την ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ, για συνεντεύξεις και επαφές με κορυφαίες επιχειρήσεις που αναζητούν Ταλέντα και δίνουν τη δυνατότητα σε αποφοίτους ή φοιτητές να κάνουν αίτηση για Θέσεις Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης, και να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις και workshops, στις 27 Μαΐου 2017, σε συνεργασία με το KARIERA.GR.

Το Πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς Φοιτητές αλλά και Αποφοίτους (έως 2 έτη), όλων των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ιδ.Κολλεγίων και ΙΕΚ της χώρας, ηλικιών 17-29 ετών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις όλων των ετών