Διάφορες Ανακοινώσεις - 2019

15 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων μόνο για σίτιση ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση


7 Ιανουαρίου 2019

Ενεργοποίηση σίτισης εαρινού εξαμήνου 2019

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών Ηρακλείου, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το ακ. έτος 2018 - 2019, καλούνται να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση για το δεύτερο εξάμηνο, από Δευτέρα 07/01/2019 μέχρι και 01/02/2019 Δευτ.-Παρασκ. 09:00-14:00. Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν μέχρι την παραπάνω αποκλειστική προθεσμία χάνουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση για το εξάμηνο αυτό. Οι ενεργοποιημένες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες του έτους 2019 ισχύουν έως τη λήξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 15/06/2019 για ΣΘΕΤΕ και 6/7/2019 για Ιατρική.


Ανακοινώσεις όλων των ετών

facebook icon