Διάφορες Ανακοινώσεις - 2019

21 Μαΐου 2019

Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία

Η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποτροφίες για σπουδές στην Ιταλία, οι οποίες απευθύνονται σε αλλοδαπούς υπηκόους και σε Ιταλούς πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό. Για το ακαδ. έτος 2019-20 θα χορηγηθούν σε Έλληνες φοιτητέςυποτροφίεςσυνολικής διάρκειας 27 μηνών προς 900 ευρώ μηνιαίως.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 14:00 (ώρα Ιταλίας) της 30ης Μαΐου 2019.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στη συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος (CALL FOR APPLICATIONS), διαθέσιμη επίσης στο https://studyinitaly.esteri.it.

Δείτε την ανακοίνωση

20 Μαΐου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανακοινώνεται η έναρξη κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 μεταπτυχιακού προγράμματος στον τομέα των ευφυών συστημάτων κρίσιμων υποδομών, το οποίο προσφέρει το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία (KIOS) και το Imperial College London.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 1η Ιουλίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

16 Μαΐου 2019

Προκηρυξη Διδακτορικών Υποτροφιων εξωτερικού_Κληροδοτημα Νικ. Δ. Χρυσοβέργη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποτροφιών με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 2η Ιουλίου 2019.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Προέδρου του ΙΚΥ.

Περισσότερες Πληροφορίες

8 Απριλίου 2019

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» ακαδ.έτους 2017-18

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 399η/20-12-2018 συνεδρία και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12-10-2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03-06-2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 102/2017 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, περί ερμηνείας της διαθήκης.

Ειδικότερα, θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Περισσότερες Πληροφορίες

7 Απριλίου 2019

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:

 • Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
 • Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
 • Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφών με το πρόγραμμα αντικειμένων

να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2019-2020, μέχρι και τις 17 Μαίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

4 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψηφίους για το Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοηθική (ακαδ. έτος 2019-20)

Αιτήσεις από 14 Απριλίου έως 24 Μαΐου 2019

Αναλυτικά η πρόσκληση

1 Απριλίου 2019

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" για νεοεισερχόμενους φοιτητές

Αφορά τους εισαχθέντες του 2017-18 που πέτυχαν στις Πανελλαδικές με το 90% και αποφοίτησαν από λύκεια του Νομού ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ και του Νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Προθεσμία υποβολής αίτησης η 19η Απριλίου 2019.

Προκήρυξη
Δείτε τα αποτελέσματα

27 Μαρτίου 2019

Μεταπτυχιακές υποτροφίες Ιδρύματος Φανουράκη

Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη προκηρύσσει πέντε υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ' ανώτατο όριο ενός έτους, με επιλογή, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
 • Προθεσμία υποβολής αίτησης η 14η Μαΐου 2019.

  Προκήρυξη

27 Μαρτίου 2019

TEDx University of Crete

Ιστοσελίδα
Πρόσκληση
Δελτίο τύπου


15 Μαρτίου 2019

Εγγραφές για το πρόγραμμα CEIO for One Month 2019

Προθεσμία εγγραφής μέχρι 19/3/2019.

Περισσότερες πληροφορίες


26 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο «YEC talks about Startup Europe Week 2019»

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός «Youth Entrepreneurship Club» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση «YEC talks about Startup Europe Week 2019» που διοργανώνεται με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε να παρουσιαστεί το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Startup Europe Week Crete στις 26 Φεβρουαρίου 2019, στις 12:00 στην αίθουσα A121 του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, ερευνητές και καθηγητές) καθως δίνει την ευκαιρία στους συνέδρους να ενημερωθούν, να δικτυωθούν και να επικοινωνήσουν για θέματα σχετικά με την δημιουργικότητα, την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το YEC talks about Startup Europe Crete 2019 είναι ένα ενημερωτικό event με σκοπό την παρουσίαση του συνεδρίου θεσμό για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Κρητη, που γίνεται φέτος για 4η συνεχόμενη χρονιά.

Η μεγάλη επιτυχία του Startup Europe Week Crete 2018 που συγκέντρωσε περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες στις 4 πρωτεύουσες των νομών της Κρήτης, αποδεικνύει ότι το Startup Europe Week αποτελεί πλέον θεσμό για την επιχειρηματικότητα και ότι είναι το μεγαλύτερο συνέδριο ανάπτυξης του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα του YEC talks about Startup Europe Week Crete είναι το εξής:

 1. Παρουσίαση YEC (Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός)
 2. Παρουσίαση Agenda/Workshops του συνεδρίου Startup Europe Week Crete 2019
 3. Γιατί να παρευρεθείς στο Startup Europe Week Crete 2019
  1. Ως σύνεδρος
  2. Ως εθελοντής
  3. Για να παρουσιάσεις το πρότζεκτ σου (ερευνητικό, δημιουργικό ή επιχειρηματικό).

Το κύριο event του Συνεδίου Startup Europe Week Crete 2019 θα διεξαχθεί:


22 Φεβρουαρίου 2019

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σχετικό έγγραφο 1
Σχετικό έγγραφο 2
Σχετικό έγγραφο 3


22 Φεβρουαρίου 2019

Προκήρυξη μορφωτικών ανταλλαγών έτους 2019

Δείτε την προκήρυξη


31 Ιανουαρίου 2019

Ιδρυματικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (StudentsWeb / ClassWeb) του Π.Κ.

Από την Τετάρτη 6/2 για να συνδεθείτε στο students θα χρησιμοποιήσετε σαν username το ιδρυματικό σας email και σαν password, τον κωδικό που έχετε ορίσει στο ιδρυματικό σας e-mail. Όσοι από εσάς δεν έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό του ιδρυματικού σας mail θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κο Στεφανάκη για να επαναφέρετε τους κωδικούς σας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλίσετε αυτούς τους κωδικούς μιας και σύντομα θα ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων και θα πρέπει να συνδεθείτε στο students για να κάνετε δήλωση!

Διευκρινίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα απαιτούνται από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Κ είναι ακριβώς τα στοιχεία (όνομα χρήστη / κωδικός / λογαριασμός email) που παραλαμβάνουν από το τμήμα κατά την είσοδό τους / εγγραφή τους σε αυτό.

Από τη Γραμματεία


15 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων μόνο για σίτιση ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση


7 Ιανουαρίου 2019

Ενεργοποίηση σίτισης εαρινού εξαμήνου 2019

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών Ηρακλείου, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το ακ. έτος 2018 - 2019, καλούνται να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση για το δεύτερο εξάμηνο, από Δευτέρα 07/01/2019 μέχρι και 01/02/2019 Δευτ.-Παρασκ. 09:00-14:00. Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν μέχρι την παραπάνω αποκλειστική προθεσμία χάνουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση για το εξάμηνο αυτό. Οι ενεργοποιημένες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες του έτους 2019 ισχύουν έως τη λήξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 15/06/2019 για ΣΘΕΤΕ και 6/7/2019 για Ιατρική.


Ανακοινώσεις όλων των ετών

facebook icon