Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2002

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

  1. Stiakakis E, Vlassopoulos D, Likos CN, Roovers J and Meier G, Polymer-mediated melting in ultrasoft colloidal gels, PHYSICAL REVIEW LETTERS 89 (20), 208302 (2002).
  2. Stiakakis E, Vlassopoulos D, Loppinet B, Roovers J and Meier G, Kinetic arrest of crowded soft spheres in solvents of varying quality, PHYSICAL REVIEW E 66 (5), 051804 (2002).