Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2003

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

  1. Miros A and Vlassopoulos D. Linear rheology of multiarm star polymers diluted with short linear chains. JOURNAL OF RHEOLOGY 47: 163-176, 2003.
  2. Stiakakis E, Vlassopoulos D, Roovers J. Thermal jamming in colloidal star-linear polymer mixtures. LANGMUIR 19: 6645-6649, 2003.

Οπτοηλεκτρονικής

  1. Androulakis J, Katsarakis N, Viskadourakis Z, Giapintzakis J. Comparative study of the magnetic and magnetotransport properties of a metallic and a semiconducting member of the solid solution LaNixCo1-xO3. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 93: 5484-5490, 2003.
  2. Androulakis J, Katsarakis N, Giapintzakis J, Vouroutzis N, Pavlidou E, Chrissafis K, Polychroniadis EK, Perdikatsis V. LaSrMnCoO6: a new cubic double perovskite oxide. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 173: 350-354, 2003.
  3. Migiakis P, Androulakis J, Giapintzakis J. Thermoelectric properties of LaNi1-xCoxO3 solid solution. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 94: 7616-7620, 2003.

Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

  1. Cubukcu E, Aydin K, Ozbay E, Foteinopoulou S, Soukoulis CM. Negative refraction by photonic crystals. NATURE 423: 604-605, 2003.

Λοιπές Κατευθύνσεις

  1. Gaididei Y, Lazarides N, Flytzanis N. Fluxons in a superlattice of Josephson junctions: dynamics and radiation. JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL 36: 2423-2441, 2003.
  2. Radovic Z, Lazarides N, Flytzanis N. Josephson effect in double-barrier superconductor-ferromagnet junctions. PHYSICAL REVIEW B 68: 014501, 2003.
  3. Lazarides N. Josephson junctions with periodic defects: I-c(H) characteristics. PHYSICAL REVIEW B 68: 092506, 2003.

facebook icon