Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2003

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

  1. Miros A and Vlassopoulos D, Linear rheology of multiarm star polymers diluted with short linear chains, JOURNAL OF RHEOLOGY 47 (1), 163-176 (2003).
  2. Stiakakis E, Vlassopoulos D and Roovers J, Thermal jamming in colloidal star-linear polymer mixtures, LANGMUIR 19 (17), 6645-6649 (2003).

Οπτοηλεκτρονικής

  1. Androulakis J, Katsarakis N, Viskadourakis Z and Giapintzakis J, Comparative study of the magnetic and magnetotransport properties of a metallic and a semiconducting member of the solid solution LaNixCo1-xO3, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 93 (9), 5484-5490 (2003).
  2. Androulakis J, Katsarakis N, Giapintzakis J, Vouroutzis N, Pavlidou E, Chrissafis K, Polychroniadis EK and Perdikatsis V, LaSrMnCoO6: a new cubic double perovskite oxide, JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 173 (2), 350-354 (2003).
  3. Migiakis P, Androulakis J and Giapintzakis J, Thermoelectric properties of LaNi1-xCoxO3 solid solution, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 94 (12), 7616-7620 (2003).

Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

  1. Cubukcu E, Aydin K, Ozbay E, Foteinopoulou S and Soukoulis CM, Negative refraction by photonic crystals, NATURE 423 (6940), 604-605 (2003).

Λοιπές Κατευθύνσεις

  1. Gaididei Y, Lazarides N and Flytzanis N, Fluxons in a superlattice of Josephson junctions: dynamics and radiation, JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL 36 (10), 2423-2441 (2003).
  2. Radovic Z, Lazarides N and Flytzanis N, Josephson effect in double-barrier superconductor-ferromagnet junctions, PHYSICAL REVIEW B 68 (1), 014501 (2003).
  3. Lazarides N, Josephson junctions with periodic defects: I-c(H) characteristics, PHYSICAL REVIEW B 68 (9), 092506 (2003).