Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2009

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

 1. Michailidou VN, Petekidis G, Swan JW and Brady JF, Dynamics of Concentrated Hard-Sphere Colloids Near a Wall, PHYSICAL REVIEW LETTERS 102 (6), 068302 (2009).
 2. Carrier V and Petekidis G, Nonlinear rheology of colloidal glasses of soft thermosensitive microgel particles, JOURNAL OF RHEOLOGY 53 (2), 245-273 (2009).
 3. Brambilla G, El Masri D, Pierno M, Berthier L, Cipelletti L, Petekidis G and Schofield AB, Probing the Equilibrium Dynamics of Colloidal Hard Spheres above the Mode-Coupling Glass Transition, PHYSICAL REVIEW LETTERS 102 (8), 085703 (2009).
 4. Cherdhirankorn T, Best A, Koynov K, Peneva K, Muellen K and Fytas G, Diffusion in Polymer Solutions Studied by Fluorescence Correlation Spectroscopy, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 113 (11), 3355-3359 (2009).
 5. Sato A, Knoll W, Pennec Y, Djafari-Rouhani B, Fytas G and Steinhart M, Anisotropic propagation and confinement of high frequency phonons in nanocomposites, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 130 (11), 111102 (2009).
 6. Voudouris P, Choi J, Dong H, Bockstaller MR, Matyjaszewski K and Fytas G, Effect of Shell Architecture on the Static and Dynamic Properties of Polymer-Coated Particles in Solution, MACROMOLECULES 42 (7), 2721-2728 (2009).
 7. Laurati M, Petekidis G, Koumakis N, Cardinaux F, Schofield AB, Brader JM, Fuchs M and Egelhaaf SU, Structure, dynamics, and rheology of colloid-polymer mixtures: From liquids to gels, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 130 (13), 134907 (2009).
 8. Plum MA, Steffen W, Fytas G, Knoll W and Menges B, Probing dynamics at interfaces: resonance enhanced dynamic light scattering, OPTICS EXPRESS 17 (12), 10364-10371 (2009).
 9. Cherdhirankorn T, Harmandaris V, Juhari A, Voudouris P, Fytas G, Kremer K and Koynov K, Fluorescence Correlation Spectroscopy Study of Molecular Probe Diffusion in Polymer Melts, MACROMOLECULES 42 (13), 4858-4866 (2009).
 10. El Masri D, Brambilla G, Pierno M, Petekidis G, Schofield AB, Berthier L and Cipelletti L, Dynamic light scattering measurements in the activated regime of dense colloidal hard spheres, JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT - P07015 (2009).
 11. Gomopoulos N, Cheng W, Efremov M, Nealey PF and Fytas G, Out-of-Plane Longitudinal Elastic Modulus of Supported Polymer Thin Films, MACROMOLECULES 42 (18), 7164-7167 (2009).
 12. Kapnistos M, Kirkwood KM, Ramirez J, Vlassopoulos D and Leal LG, Nonlinear rheology of model comb polymers, JOURNAL OF RHEOLOGY 53 (5), 1133-1153 (2009).
 13. Anyfantakis M, Bourlinos A, Vlassopoulos D, Fytas G, Giannelis E and Kumar SK, Solvent-mediated pathways to gelation and phase separation in suspensions of grafted nanoparticles, SOFT MATTER 5 (21), 4256-4265 (2009).
 14. Still T, D'Acunzi M, Vollmer D and Fytas G, Mesospheres in nano-armor: Probing the shape-persistence of molten polymer colloids, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 340 (1), 42-45 (2009).
 15. Christopoulou C, Petekidis G, Erwin B, Cloitre M and Vlassopoulos D, Ageing and yield behaviour in model soft colloidal glasses, PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES 367 (1909), 5051-5071 (2009).
 16. Hermans TM, Broeren MAC, Gomopoulos N, van der Schoot P, van Genderen MHP, Sommerdijk NAJM, Fytas G and Meijer EW, Self-assembly of soft nanoparticles with tunable patchiness, NATURE NANOTECHNOLOGY 4 (11), 721-726 (2009).
 17. Kirkwood KM, Leal LG, Vlassopoulos D, Driva P and Hadjichristidis N, Stress Relaxation of Comb Polymers with Short Branches, MACROMOLECULES 42 (24), 9592-9608 (2009).

Χημείας Υλικών

 1. Anastasiadis SH and Vamvakaki M, Synthesis of metallic nanoparticles within pH-sensitive polymeric matrices, INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY 6 (1-2), 46-70 (2009).
 2. Ovsianikov A, Xiao SZ, Farsari M, Vamvakaki M, Fotakis C and Chichkov BN, Shrinkage of microstructures produced by two-photon polymerization of Zr-based hybrid photosensitive materials, OPTICS EXPRESS 17 (4), 2143-2148 (2009).
 3. Armatas GS and Kanatzidis MG, Mesoporous germanium-rich chalcogenido frameworks with highly polarizable surfaces and relevance to gas separation, NATURE MATERIALS 8 (3), 217-222 (2009).
 4. Claeyssens F, Hasan EA, Gaidukeviciute A, Achilleos DS, Ranella A, Reinhardt C, Ovsianikov A, Xiao S, Fotakis C, Vamvakaki M, Chichkov BN and Farsari M, Three-Dimensional Biodegradable Structures Fabricated by Two-Photon Polymerization, LANGMUIR 25 (5), 3219-3223 (2009).
 5. Christodoulakis KE, Palioura D, Anastasiadis SH and Vamvakaki M, Metal Nanocrystals Embedded within Polymeric Nanostructures: Effect of Polymer-Metal Compound Interactions, TOPICS IN CATALYSIS 52 (4), 394-411 (2009).
 6. Mateescu A, Ye JD, Narain R and Vamvakaki M, Synthesis and characterization of novel glycosurfaces by ATRP, SOFT MATTER 5 (8), 1621-1629 (2009).
 7. Katsoulidis AP, Tsaousi ET, Armatas GS, Petrakis DE and Pomonis PJ, Organized mesoporous silico-nickelates (OMSiNi) and silico-lanthano-nickelates (OMSiLaNi): Crystallogenesis vs. morphogenesis and microporosity vs. pore anisotropy, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 122 (1-3), 175-188 (2009).
 8. Pasparakis G, Vamvakaki M, Krasnogor N and Alexander C, Diol-boronic acid complexes integrated by responsive polymers-a route to chemical sensing and logic operations, SOFT MATTER 5 (20), 3839-3841 (2009).
 9. Nitschke JR, Quattropani A, Corminboeuf C, Velonia K, Wilkinson KJ and Kubel F, Alumni Profiles, CHIMIA 63 (12), 874-+ (2009).

Οπτοηλεκτρονικής

 1. Yasar M, Mallory R, Petrou A, Hanbicki AT, Kioseoglou G, Li CH, van't Erve OMJ and Jonker BT, Spin injection studies into GaAs quantum wells in the presence of confined electrons, APPLIED PHYSICS LETTERS 94 (3), 032102 (2009).
 2. Dialynas GE, Pantazis A, Hatzopoulos Z, Androulidaki M, Tsagaraki K, Konstantinidis G, Xenogianni C, Trichas E, Tsintzos S, Savvidis PG and Pelekanos NT, InAs nanostructures on polar GaAs surfaces, INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY 6 (1-2), 124-136 (2009).
 3. Tsintzos SI, Savvidis PG, Deligeorgis G, Hatzopoulos Z and Pelekanos NT, Room temperature GaAs exciton-polariton light emitting diode, APPLIED PHYSICS LETTERS 94 (7), 071109 (2009).
 4. Hanbicki AT, Kioseoglou G, Holub MA, van't Erve OMJ and Jonker BT, Electrical spin injection from Fe into ZnSe(001), APPLIED PHYSICS LETTERS 94 (8), 082507 (2009).
 5. Suntsov S, Abdollahpour D, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Efficient third-harmonic generation through tailored IR femtosecond laser pulse filamentation in air, OPTICS EXPRESS 17 (5), 3190-3195 (2009).
 6. Kioseoglou G, Hanbicki AT, Goswami R, van 't Erve OMJ, Li CH, Spanos G, Thompson PE and Jonker BT, Electrical spin injection into Si: A comparison between Fe/Si Schottky and Fe/Al2O3 tunnel contacts, APPLIED PHYSICS LETTERS 94 (12), 122106 (2009).
 7. Abdollahpour D, Panagiotopoulos P, Turconi M, Jedrkiewicz O, Faccio D, Di Trapani P, Couairon A, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Long spatio-temporally stationary filaments in air using short pulse UV laser Bessel beams, OPTICS EXPRESS 17 (7), 5052-5057 (2009).
 8. Trichas E, Kayambaki M, Iliopoulos E, Pelekanos NT and Savvidis PG, Resonantly enhanced selective photochemical etching of GaN, APPLIED PHYSICS LETTERS 94 (17), 173505 (2009).
 9. Suntsov S, Abdollahpour D, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Femtosecond laser induced plasma diffraction gratings in air as photonic devices for high intensity laser applications, APPLIED PHYSICS LETTERS 94 (25), 251104 (2009).
 10. Himmerlich M, Koufaki M, Ecke G, Mauder C, Cimalla V, Schaefer JA, Kondilis A, Pelekanos NT, Modreanu M, Krischok S and Aperathitis E, Effect of Annealing on the Properties of Indium-Tin-Oxynitride Films as Ohmic Contacts for GaN-Based Optoelectronic Devices, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 1 (7), 1451-1456 (2009).
 11. Li CH, Kioseoglou G, van 't Erve OMJ, Thompson PE and Jonker BT, Electrical spin injection into Si(001) through a SiO2 tunnel barrier, APPLIED PHYSICS LETTERS 95 (17), 172102 (2009).

Βιοϋλικών

 1. Banci L, Bertini I, Cefaro C, Ciofi-Baffoni S, Gallo A, Martinelli M, Sideris DP, Katrakili N and Tokatlidis K, MIA40 is an oxidoreductase that catalyzes oxidative protein folding in mitochondria, NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 16 (2), 198-206 (2009).
 2. Roussakis E, Voutsadaki S, Pinakoulaki E, Sideris DP, Tokatlidis K and Katerinopoulos HE, ICPBCZin: A red emitting ratiometric fluorescent indicator with nanomolar affinity for Zn2+ ions (vol 44, pg 270, 2008), CELL CALCIUM 45 (4), 412-412 (2009).
 3. Kasotakis E, Mossou E, Adler-Abramovich L, Mitchell EP, Forsyth VT, Gazit E and Mitraki A, Design of Metal-Binding Sites Onto Self-Assembled Peptide Fibrils, BIOPOLYMERS 92 (3), 164-172 (2009).
 4. Banci L, Bertini I, Ciofi-Baffoni S and Tokatlidis K, The coiled coil-helix-coiled coil-helix proteins may be redox proteins, FEBS LETTERS 583 (11), 1699-1702 (2009).
 5. Petrakis N, Alcock F and Tokatlidis K, Mitochondrial ATP-independent Chaperones, IUBMB LIFE 61 (9), 909-914 (2009).
 6. Tamamis P, Kasotakis E, Mitraki A and Archontis G, Amyloid-Like Self-Assembly of Peptide Sequences from the Adenovirus Fiber Shaft: Insights from Molecular Dynamics Simulations, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 113 (47), 15639-15647 (2009).
 7. Sideris DP, Petrakis N, Katrakili N, Mikropoulou D, Gallo A, Ciofi-Baffoni S, Banci L, Bertini I and Tokatlidis K, A novel intermembrane space-targeting signal docks cysteines onto Mia40 during mitochondrial oxidative folding, JOURNAL OF CELL BIOLOGY 187 (7), 1007-1022 (2009).

Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

 1. Diem M, Koschny T and Soukoulis CM, Wide-angle perfect absorber/thermal emitter in the terahertz regime, PHYSICAL REVIEW B 79 (3), 033101 (2009).
 2. Plum E, Zhou J, Dong J, Fedotov VA, Koschny T, Soukoulis CM and Zheludev NI, Metamaterial with negative index due to chirality, PHYSICAL REVIEW B 79 (3), 035407 (2009).
 3. Tassin P, Zhang L, Koschny T, Economou EN and Soukoulis CM, Low-Loss Metamaterials Based on Classical Electromagnetically Induced Transparency, PHYSICAL REVIEW LETTERS 102 (5), 053901 (2009).
 4. Guney DO, Koschny T, Kafesaki M and Soukoulis CM, Connected bulk negative index photonic metamaterials, OPTICS LETTERS 34 (4), 506-508 (2009).
 5. Tassin P, Zhang L, Koschny T, Economou EN and Soukoulis CM, Planar designs for electromagnetically induced transparency in metamaterials, OPTICS EXPRESS 17 (7), 5595-5605 (2009).
 6. Zhou JF, Dong JF, Wang BN, Koschny T, Kafesaki M and Soukoulis CM, Negative refractive index due to chirality, PHYSICAL REVIEW B 79 (12), 121104 (2009).
 7. Wang BN, Zhou JF, Koschny T and Soukoulis CM, Nonplanar chiral metamaterials with negative index, APPLIED PHYSICS LETTERS 94 (15), 151112 (2009).
 8. Shen NH, Kafesaki M, Koschny T, Zhang L, Economou EN and Soukoulis CM, Broadband blueshift tunable metamaterials and dual-band switches, PHYSICAL REVIEW B 79 (16), 161102 (2009).
 9. Johansson M, Kopidakis G, Lepri S and Aubry S, Transmission thresholds in time-periodically driven nonlinear disordered systems, EPL 86 (1), 10009 (2009).
 10. Fang A, Koschny T, Wegener M and Soukoulis CM, Self-consistent calculation of metamaterials with gain, PHYSICAL REVIEW B 79 (24), 241104 (2009).
 11. Fang A, Koschny T and Soukoulis CM, Optical anisotropic metamaterials: Negative refraction and focusing, PHYSICAL REVIEW B 79 (24), 245127 (2009).
 12. Wang BN, Koschny T and Soukoulis CM, Wide-angle and polarization-independent chiral metamaterial absorber, PHYSICAL REVIEW B 80 (3), 033108 (2009).
 13. Zhou JF, Koschny T, Kafesaki M and Soukoulis CM, Negative refractive index response of weakly and strongly coupled optical metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 80 (3), 035109 (2009).
 14. Vantarakis G, Mathioudakis C, Kopidakis G, Wang CZ, Ho KM and Kelires PC, Interfacial disorder and optoelectronic properties of diamond nanocrystals, PHYSICAL REVIEW B 80 (4), 045307 (2009).
 15. Dong JF, Zhou JF, Koschny T and Soukoulis CM, Bi-layer cross chiral structure with strong optical activity and negative refractive index, OPTICS EXPRESS 17 (16), 14172-14179 (2009).
 16. Zhao R, Zhou J, Koschny T, Economou EN and Soukoulis CM, Repulsive Casimir Force in Chiral Metamaterials, PHYSICAL REVIEW LETTERS 103 (10), 103602 (2009).
 17. Economou EN, Kafesaki M, Soukoulis CM and Koschny T, The Fourth Quadrant in the epsilon, mu Plane: A New Frontier in Optics, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE 6 (8), 1827-1836 (2009).
 18. Shen NH, Foteinopoulou S, Kafesaki M, Koschny T, Ozbay E, Economou EN and Soukoulis CM, Compact planar far-field superlens based on anisotropic left-handed metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 80 (11), 115123 (2009).
 19. Guney DO, Koschny T and Soukoulis CM, Reducing ohmic losses in metamaterials by geometric tailoring, PHYSICAL REVIEW B 80 (12), 125129 (2009).
 20. Wang BN, Zhou JF, Koschny T, Kafesaki M and Soukoulis CM, Chiral metamaterials: simulations and experiments, JOURNAL OF OPTICS A-PURE AND APPLIED OPTICS 11 (11), 114003 (2009).
 21. Dai W and Soukoulis CM, Theoretical analysis of the surface wave along a metal-dielectric interface, PHYSICAL REVIEW B 80 (15), 155407 (2009).
 22. Shen NH, Kenanakis G, Kafesaki M, Katsarakis N, Economou EN and Soukoulis CM, Parametric investigation and analysis of fishnet metamaterials in the microwave regime, JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS 26 (12), B61-B67 (2009).

Λοιπές Κατευθύνσεις

 1. Stratakis E, Kymakis E, Spanakis E, Tzanetakis P and Koudoumas E, Polymer-nanotube composite mats with improved field emission performance and stability, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 11 (4), 703-709 (2009).
 2. Papadopoulou EL, Barberoglou M, Zorba V, Manousaki A, Pagkozidis A, Stratakis E and Fotakis C, Reversible Photoinduced Wettability Transition of Hierarchical ZnO Structures, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 113 (7), 2891-2895 (2009).
 3. Stratakis E, Zorba V, Barberoglou M, Fotakis C and Shafeev GA, Laser writing of nanostructures on bulk Al via its ablation in liquids, NANOTECHNOLOGY 20 (10), 105303 (2009).
 4. Singha A, Pellegrini V, Kalliakos S, Karmakar B, Pinczuk A, Pfeiffer LN and West KW, Optical anisotropy of electronic excitations in elliptical quantum dots, APPLIED PHYSICS LETTERS 94 (7), 073114 (2009).
 5. Tylianakis E and Froudakis GE, Grand Canonical Monte Carlo Method for Gas Adsorption and Separation, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE 6 (2), 335-348 (2009).
 6. Stratakis E, Zorba V, Barberoglou M, Fotakis C and Shafeev GA, Femtosecond laser writing of nanostructures on bulk Al via its ablation in air and liquids, APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (10), 5346-5350 (2009).
 7. Barberoglou M, Zorba V, Stratakis E, Spanakis E, Tzanetakis P, Anastasiadis SH and Fotakis C, Bio-inspired water repellent surfaces produced by ultrafast laser structuring of silicon, APPLIED SURFACE SCIENCE 255 (10), 5425-5429 (2009).
 8. Vernardou D, Stratakis E, Kenanakis G, Yates HM, Couris S, Pemble ME, Koudoumas E and Katsarakis N, One pot direct hydrothermal growth of photoactive TiO2 films on glass, JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 202 (2-3), 81-85 (2009).
 9. Tylianakis E, Klontzas E and Froudakis GE, The effect of structural and energetic parameters of MOFs and COFs towards the improvement of their hydrogen storage properties, NANOTECHNOLOGY 20 (20), 204030 (2009).
 10. Mitsakakis K, Tsortos A, Kondoh J and Gizeli E, Parametric study of SH-SAW device response to various types of surface perturbations, SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 138 (2), 408-416 (2009).
 11. Barmina EV, Barberoglu M, Zorba V, Simakin AV, Stratakis E, Fotakis C and Shafeev GA, Surface nanotexturing of tantalum by laser ablation in water, QUANTUM ELECTRONICS 39 (1), 89-93 (2009).
 12. Katsidis CC and Siapkas DI, Optical properties of ion-implanted silicon and separation by implantation of oxygen silicon-on-insulator substrates in the infrared: Study of B+ and P-2(+) implantation doping, THIN SOLID FILMS 517 (15), 4307-4317 (2009).
 13. Vernardou D, Vlachou K, Spanakis E, Stratakis E, Katsarakis N, Kymakis E and Koudoumas E, Influence of solution chemistry on the properties of hydrothermally grown TiO2 for advanced applications, CATALYSIS TODAY 144 (1-2), 172-176 (2009).
 14. Mitsakakis K, Tserepi A and Gizeli E, SAW device integrated with microfluidics for array-type biosensing, MICROELECTRONIC ENGINEERING 86 (4-6), 1416-1418 (2009).
 15. Pavlopoulou E, Anastasiadis SH, Iatrou H, Moshakou M, Hadjichristidis N, Portale G and Bras W, Micellization of Miktoarm Star SnIn Copolymers in Block Copolymer/Homopolymer Blends, MACROMOLECULES 42 (14), 5285-5295 (2009).
 16. Stratakis E, Barberoglou M, Fotakis C, Viau G, Garcia C and Shafeev GA, Generation of Al nanoparticles via ablation of bulk Al in liquids with short laser pulses, OPTICS EXPRESS 17 (15), 12650-12659 (2009).
 17. Eleftheriou M, Lazarides N, Tsironis GP and Kivshar YS, Surface magnetoinductive breathers in two-dimensional magnetic metamaterials, PHYSICAL REVIEW E 80 (1), 017601 (2009).
 18. Kalliakos S, Rontani M, Pellegrini V, Pinczuk A, Shinga A, Garcia CP, Goldoni G, Molinari E, Pfeiffer LN and West KW, Probing collective modes of correlated states of few electrons in semiconductor quantum dots, SOLID STATE COMMUNICATIONS 149 (35-36), 1436-1442 (2009).
 19. Vernardou D, Kalogerakis G, Stratakis E, Kenanakis G, Koudoumas E and Katsarakis N, Photoinduced hydrophilic and photocatalytic response of hydrothermally grown TiO2 nanostructured thin films, SOLID STATE SCIENCES 11 (8), 1499-1502 (2009).
 20. Mavrandonakis A, Klontzas E, Tylianakis E and Froudakis GE, Enhancement of Hydrogen Adsorption in Metal-Organic Frameworks by the Incorporation of the Sulfonate Group and Li Cations. A Multiscale Computational Study, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 131 (37), 13410-13414 (2009).
 21. Stratakis E, Ranella A, Farsari M and Fotakis C, Laser-based micro/nanoengineering for biological applications, PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS 33 (5), 127-163 (2009).
 22. Kenanakis G, Vernardou D, Koudoumas E and Katsarakis N, Growth of c-axis oriented ZnO nanowires from aqueous solution: The decisive role of a seed layer for controlling the wires' diameter, JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 311 (23-24), 4799-4804 (2009).
 23. Klontzas E, Tylianakis E and Froudakis GE, Hydrogen Storage in Lithitim-Functionalized 3-D Covalent-Organic Framework Materials, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 113 (50), 21253-21257 (2009).
 24. Iliopoulos K, Kalogerakis G, Vernardou D, Katsarakis N, Koudoumas E and Couris S, Nonlinear optical response of titanium oxide nanostructured thin films, THIN SOLID FILMS 518 (4), 1174-1176 (2009).
 25. Papadopoulou EL, Zorba V, Pagkozidis A, Barberoglou M, Stratakis E and Fotakis C, Reversible wettability of ZnO nanostructured thin films prepared by pulsed laser deposition, THIN SOLID FILMS 518 (4), 1267-1270 (2009).
 26. Suarez J, Farantos SC, Stamatiadis S and Lathouwers L, A method for solving the molecular Schrodinger equation in Cartesian coordinates via angular momentum projection operators, COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 180 (11), 2025-2033 (2009).