Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2012

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

 1. Anyfantakis M, Koniger A, Pispas S, Kohler W, Butt HJ, Loppinet B and Fytas G, Versatile light actuated matter manipulation in transparent non-dilute polymer solutions, SOFT MATTER 8 (8), 2382-2384 (2012).
 2. Antoniou E, Voudouris P, Larsen A, Loppinet B, Vlassopoulos D, Pastoriza-Santos I and Liz-Marzan LM, Static and Dynamic Plasmon-Enhanced Light Scattering from Dispersions of Polymer-Grafted Silver Nanoprisms in the Bulk and Near Solid Surfaces, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 116 (6), 3888-3896 (2012).
 3. Koumakis N, Laurati M, Egelhaaf SU, Brady JF and Petekidis G, Yielding of Hard-Sphere Glasses during Start-Up Shear, PHYSICAL REVIEW LETTERS 108 (9), 098303 (2012).
 4. Vlassopoulos D and Cloitre M, Bridging the gap between hard and soft colloids, SOFT MATTER 8 (15), 4010-4013 (2012).
 5. Mattarelli M, Montagna M, Still T, Schneider D and Fytas G, Vibration spectroscopy of weakly interacting mesoscopic colloids, SOFT MATTER 8 (15), 4235-4243 (2012).
 6. Koumakis N, Pamvouxoglou A, Poulos AS and Petekidis G, Direct comparison of the rheology of model hard and soft particle glasses, SOFT MATTER 8 (15), 4271-4284 (2012).
 7. Guo YL, Morozov A, Schneider D, Chung J, Zhang C, Waldmann M, Yao N, Fytas G, Arnold CB and Priestley RD, Ultrastable nanostructured polymer glasses, NATURE MATERIALS 11 (4), 337-343 (2012).
 8. Jaskiewicz K, Larsen A, Lieberwirth I, Koynov K, Meier W, Fytas G, Kroeger A and Landfester K, Probing Bioinspired Transport of Nanoparticles into Polymersomes, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51 (19), 4613-4617 (2012).
 9. Dankers PYW, Hermans TM, Baughman TW, Kamikawa Y, Kieltyka RE, Bastings MMC, Janssen HM, Sommerdijk NAJM, Larsen A, van Luyn MJA, Bosman AW, Popa ER, Fytas G and Meijer EW, Hierarchical Formation of Supramolecular Transient Networks in Water: A Modular Injectable Delivery System, ADVANCED MATERIALS 24 (20), 2703-2709 (2012).
 10. Schneider D, Liaqat F, El Boudouti EH, El Hassouani Y, Djafari-Rouhani B, Tremel W, Butt HJ and Fytas G, Engineering the Hypersonic Phononic Band Gap of Hybrid Bragg Stacks, NANO LETTERS 12 (6), 3101-3108 (2012).
 11. Anyfantakis M, Loppinet B, Fytas G, Mantzaridis C, Pispas S and Butt HJ, Self-induced transparency in diblock copolymer dispersions, OPTICS LETTERS 37 (13), 2487-2489 (2012).
 12. Ballesta P, Petekidis G, Isa L, Poon WCK and Besseling R, Wall slip and flow of concentrated hard-sphere colloidal suspensions, JOURNAL OF RHEOLOGY 56 (5), 1005-1037 (2012).
 13. Jaskiewicz K, Larsen A, Schaeffel D, Koynov K, Lieberwirth I, Fytas G, Landfester K and Kroeger A, Incorporation of Nanoparticles into Polymersomes: Size and Concentration Effects, ACS NANO 6 (8), 7254-7262 (2012).
 14. Laurati M, Mutch KJ, Koumakis N, Zausch J, Amann CP, Schofield AB, Petekidis G, Brady JF, Horbach J, Fuchs M and Egelhaaf SU, Transient dynamics in dense colloidal suspensions under shear: shear rate dependence, JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 24 (46), 464104 (2012).
 15. Pasquino R, Zhang B, Sigel R, Yu H, Ottiger M, Bertran O, Aleman C, Schluter AD and Vlassopoulos D, Linear Viscoelastic Response of Dendronized Polymers, MACROMOLECULES 45 (21), 8813-8823 (2012).
 16. Berta M, Loppinet B, Vlassopoulos D, Askounis A, Koutsos V, Pastoriza-Santos I and Liz-Marzan LM, Tailoring the properties of grafted silver nanoprism composites, POLYMER 53 (25), 5771-5778 (2012).
 17. Kroeger A, Jaskiewicz K, Fytas G and Landfester K, Biomimetic membranes: Structure and dynamics and mechanisms of particle uptake, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 243 - (2012).

Χημείας Υλικών

 1. Daskalaki E, Le Droumaguet B, Gerard D and Velonia K, Multifunctional Giant Amphiphiles via simultaneous copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition and living radical polymerization, CHEMICAL COMMUNICATIONS 48 (10), 1586-1588 (2012).
 2. Pasparakis G, Manouras T, Argitis P and Vamvakaki M, Photodegradable Polymers for Biotechnological Applications, MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS 33 (3), 183-198 (2012).
 3. Kaliva M, Armatas GS and Vamvakaki M, Microporous Polystyrene Particles for Selective Carbon Dioxide Capture, LANGMUIR 28 (5), 2690-2695 (2012).
 4. Vasilantonakis N, Terzaki K, Sakellari I, Purlys V, Gray D, Soukoulis CM, Vamvakaki M, Kafesaki M and Farsari M, Three-Dimensional Metallic Photonic Crystals with Optical Bandgaps, ADVANCED MATERIALS 24 (8), 1101-1105 (2012).
 5. Tamiolakis I, Lykakis IN, Katsoulidis AP, Malliakas CD and Armatas GS, Ordered mesoporous Cr2O3 frameworks incorporating Keggin-type 12-phosphotungstic acids as efficient catalysts for oxidation of benzyl alcohols, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 22 (14), 6919-6927 (2012).
 6. Sakellari I, Kabouraki E, Gray D, Purlys V, Fotakis C, Pikulin A, Bityurin N, Vamvakaki M and Farsari M, Diffusion-Assisted High-Resolution Direct Femtosecond Laser Writing, ACS NANO 6 (3), 2302-2311 (2012).
 7. Achilleos DS, Hatton TA and Vamvakaki M, Light-Regulated Supramolecular Engineering of Polymeric Nanocapsules, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134 (13), 5726-5729 (2012).
 8. Tamiolakis I, Lykakis IN, Katsoulidis AP and Armatas GS, One-pot synthesis of highly crystalline mesoporous TiO2 nanoparticle assemblies with enhanced photocatalytic activity, CHEMICAL COMMUNICATIONS 48 (53), 6687-6689 (2012).
 9. Chatzinikolaidou M, Simantirakis E, Terzaki K, Farsari M, Vamvakaki M and Mitraki A, Designing functional self-assembling peptides as biomaterial-scaffolds for bone repair, JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE 6 226-226 (2012).
 10. Malinauskas M, Zukauskas A, Purlys V, Gaidukeviciute A, Balevicius Z, Piskarskas A, Fotakis C, Pissadakis S, Gray D, Gadonas R, Vamvakaki M and Farsari M, 3D microoptical elements formed in a photostructurable germanium silicate by direct laser writing, OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING 50 (12), 1785-1788 (2012).
 11. Papagianni GG, Stergiou DV, Armatas GS, Kanatzidis MG and Prodromidis MI, Synthesis, characterization and performance of polyaniline-polyoxometalates (XM12, X = P, Si and M = Mo, W) composites as electrocatalysts of bromates, SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 173 346-353 (2012).
 12. Kornarakis I, Sopasis G, Milios CJ and Armatas GS, Incorporation of a high-spin heptanuclear [Cu-II Gd-6] cluster into carboxyl-functionalized mesoporous silica, RSC ADVANCES 2 (26), 9809-9815 (2012).

Οπτοηλεκτρονικής

 1. Kalaitzakis FG, Iliopoulos E, Konstantinidis G and Pelekanos NT, Monolithic integration of nitride-based transistor with Light Emitting Diode for sensing applications, MICROELECTRONIC ENGINEERING 90 33-36 (2012).
 2. Kalaitzakis FG, Konstantinidis G, Sygellou L, Kennou S, Ladas S and Pelekanos NT, Effect of boiling aqua regia on MOCVD and MBE p-type GaN surfaces and Cr/p-GaN interfaces, MICROELECTRONIC ENGINEERING 90 115-117 (2012).
 3. Tosi G, Christmann G, Berloff NG, Tsotsis P, Gao T, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Baumberg JJ, Sculpting oscillators with light within a nonlinear quantum fluid, NATURE PHYSICS 8 (3), 190-194 (2012).
 4. Faccio D, Rubino E, Lotti A, Couairon A, Dubietis A, Tamosauskas G, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Nonlinear light-matter interaction with femtosecond high-angle Bessel beams, PHYSICAL REVIEW A 85 (3), 033829 (2012).
 5. Tsotsis P, Eldridge PS, Gao T, Tsintzos SI, Hatzopoulos Z and Savvidis PG, Lasing threshold doubling at the crossover from strong to weak coupling regime in GaAs microcavity, NEW JOURNAL OF PHYSICS 14 023060 (2012).
 6. Cristofolini P, Christmann G, Tsintzos SI, Deligeorgis G, Konstantinidis G, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Baumberg JJ, Coupling Quantum Tunneling with Cavity Photons, SCIENCE 336 (6082), 704-707 (2012).
 7. Gao T, Eldridge PS, Liew TCH, Tsintzos SI, Stavrinidis G, Deligeorgis G, Hatzopoulos Z and Savvidis PG, Polariton condensate transistor switch, PHYSICAL REVIEW B 85 (23), 235102 (2012).
 8. Christmann G, Tosi G, Berloff NG, Tsotsis P, Eldridge PS, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Baumberg JJ, Polariton ring condensates and sunflower ripples in an expanding quantum liquid, PHYSICAL REVIEW B 85 (23), 235303 (2012).
 9. Efremidis NK, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Linear and nonlinear waves in surface and wedge index potentials, OPTICS LETTERS 37 (11), 1874-1876 (2012).
 10. Schweidenback L, Ali T, Russ AH, Murphy JR, Cartwright AN, Petrou A, Li CH, Yakes MK, Kioseoglou G, Jonker BT and Govorov A, Optical Aharonov-Bohm oscillations in InGaAs quantum wells, PHYSICAL REVIEW B 85 (24), 245310 (2012).
 11. Kammann E, Liew TCH, Ohadi H, Cilibrizzi P, Tsotsis P, Hatzopoulos Z, Savvidis PG, Kavokin AV and Lagoudakis PG, Nonlinear Optical Spin Hall Effect and Long-Range Spin Transport in Polariton Lasers, PHYSICAL REVIEW LETTERS 109 (3), 036404 (2012).
 12. Germanis S, Beveratos A, Dialynas GE, Deligeorgis G, Savvidis PG, Hatzopoulos Z and Pelekanos NT, Piezoelectric InAs/GaAs quantum dots with reduced fine-structure splitting for the generation of entangled photons, PHYSICAL REVIEW B 86 (3), 035323 (2012).
 13. Viskadourakis Z, Parames ML, Conde O, Zervos M and Giapintzakis J, Very high thermoelectric power factor in a Fe3O4/SiO2/p-type Si(100) heterostructure, APPLIED PHYSICS LETTERS 101 (3), 033505 (2012).
 14. Panagiotopoulos P, Abdollahpour D, Lotti A, Couairon A, Faccio D, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Nonlinear propagation dynamics of finite-energy Airy beams, PHYSICAL REVIEW A 86 (1), 013842 (2012).
 15. Faccio D, Tamosauskas G, Rubino E, Darginavicius J, Papazoglou DG, Tzortzakis S, Couairon A and Dubietis A, Cavitation dynamics and directional microbubble ejection induced by intense femtosecond laser pulses in liquids, PHYSICAL REVIEW E 86 (3), 036304 (2012).
 16. Bellec M, Panagiotopoulos P, Papazoglou DG, Efremidis NK, Couairon A and Tzortzakis S, Observation and Optical Tailoring of Photonic Lattice Filaments, PHYSICAL REVIEW LETTERS 109 (11), 113905 (2012).
 17. Bellec M, Nikolopoulos GM and Tzortzakis S, Faithful communication Hamiltonian in photonic lattices, OPTICS LETTERS 37 (21), 4504-4506 (2012).
 18. Kioseoglou G and Petrou A, Spin Light Emitting Diodes, JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS 169 (5-6), 324-337 (2012).
 19. Kafesaki M, Shen NH, Tzortzakis S and Soukoulis CM, Optically switchable and tunable terahertz metamaterials through photoconductivity, JOURNAL OF OPTICS 14 (11), 114008 (2012).
 20. Kioseoglou G, Hanbicki AT, Currie M, Friedman AL, Gunlycke D and Jonker BT, Valley polarization and intervalley scattering in monolayer MoS2, APPLIED PHYSICS LETTERS 101 (22), 221907 (2012).
 21. Anton C, Liew TCH, Tosi G, Martin MD, Gao T, Hatzopoulos Z, Eldridge PS, Savvidis PG and Vina L, Dynamics of a polariton condensate transistor switch, APPLIED PHYSICS LETTERS 101 (26), 261116 (2012).
 22. Tosi G, Christmann G, Berloff NG, Tsotsis P, Gao T, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Baumberg JJ, Geometrically locked vortex lattices in semiconductor quantum fluids, NATURE COMMUNICATIONS 3 1243 (2012).

Μαγνητικών Υλικών

 1. Evans RFL, Chantrell RW, Nowak U, Lyberatos A and Richter HJ, Thermally induced error: Density limit for magnetic data storage, APPLIED PHYSICS LETTERS 100 (10), 102402 (2012).

Βιοϋλικών

 1. Banci L, Bertini I, Calderone V, Cefaro C, Ciofi-Baffoni S, Gallo A and Tokatlidis K, An Electron-Transfer Path through an Extended Disulfide Relay System: The Case of the Redox Protein ALR, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134 (3), 1442-1445 (2012).
 2. Kallergi E, Andreadaki M, Kritsiligkou P, Katrakili N, Pozidis C, Tokatlidis K, Banci L, Bertini I, Cefaro C, Ciofi-Baffoni S, Gajda K and Peruzzini R, Targeting and Maturation of Erv1/ALR in the Mitochondrial Intermembrane Space, ACS CHEMICAL BIOLOGY 7 (4), 707-714 (2012).
 3. Chatzinikolaidou M, Simantirakis E, Terzaki K, Farsari M, Vamvakaki M and Mitraki A, Designing functional self-assembling peptides as biomaterial-scaffolds for bone repair, JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE 6 226-226 (2012).
 4. Kasotakis E and Mitraki A, Silica biotemplating by self-assembling peptides via serine residues activated by the peptide amino terminal group, BIOPOLYMERS 98 (6), 501-509 (2012).

Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

 1. Shen NH, Koschny T, Kafesaki M and Soukoulis CM, Optical metamaterials with different metals, PHYSICAL REVIEW B 85 (7), 075120 (2012).
 2. Vasilantonakis N, Terzaki K, Sakellari I, Purlys V, Gray D, Soukoulis CM, Vamvakaki M, Kafesaki M and Farsari M, Three-Dimensional Metallic Photonic Crystals with Optical Bandgaps, ADVANCED MATERIALS 24 (8), 1101-1105 (2012).
 3. Webb RP, Dailey JM, Manning RJ, Maxwell GD, Poustie AJ, Lardenois S, Harmon R, Harrison J, Kopidakis G, Athanasopoulos E, Krithinakis A, Doukhan F, Omar M, Vaillant D, Di Nallo F, Koyabe M and Di Cairano-Gilfedder C, All-Optical Header Processing in a 42.6 Gb/s Optoelectronic Firewall, IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS 18 (2), 757-764 (2012).
 4. Li ZF, Alici KB, Caglayan H, Kafesaki M, Soukoulis CM and Ozbay E, Composite chiral metamaterials with negative refractive index and high values of the figure of merit, OPTICS EXPRESS 20 (6), 6146-6156 (2012).
 5. Vantarakis G, Remediakis IN and Kelires PC, Ordering Mechanisms in Epitaxial SiGe Nanoislands, PHYSICAL REVIEW LETTERS 108 (17), 176102 (2012).
 6. Basharin AA, Kafesaki M, Economou EN and Soukoulis CM, Backward wave radiation from negative permittivity waveguides and its use for THz subwavelength imaging, OPTICS EXPRESS 20 (12), 12752-12760 (2012).
 7. Reyes-Coronado A, Acosta MF, Merino RI, Orera VM, Kenanakis G, Katsarakis N, Kafesaki M, Mavidis C, de Abajo JG, Economou EN and Soukoulis CM, Self-organization approach for THz polaritonic metamaterials, OPTICS EXPRESS 20 (13), 14663-14682 (2012).
 8. Fang AA, Huang Z, Koschny T and Soukoulis CM, Loss compensated negative index material at optical wavelengths, PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS 10 (3), 276-280 (2012).
 9. Barmparis GD and Remediakis IN, Dependence on CO adsorption of the shapes of multifaceted gold nanoparticles: A density functional theory, PHYSICAL REVIEW B 86 (8), 085457 (2012).
 10. Shen NH, Zhang L, Koschny T, Dastmalchi B, Kafesaki M and Soukoulis CM, Discontinuous design of negative index metamaterials based on mode hybridization, APPLIED PHYSICS LETTERS 101 (8), 081913 (2012).
 11. Kenanakis G, Shen NH, Mavidis C, Katsarakis N, Kafesaki M, Soukoulis CM and Economou EN, Microwave and THz sensing using slab-pair-based metamaterials, PHYSICA B-CONDENSED MATTER 407 (20), 4070-4074 (2012).
 12. Kafesaki M, Shen NH, Tzortzakis S and Soukoulis CM, Optically switchable and tunable terahertz metamaterials through photoconductivity, JOURNAL OF OPTICS 14 (11), 114008 (2012).
 13. Kenanakis G, Zhao R, Stavrinidis A, Konstantinidis G, Katsarakis N, Kafesaki M, Soukoulis CM and Economou EN, Flexible chiral metamaterials in the terahertz regime: a comparative study of various designs, OPTICAL MATERIALS EXPRESS 2 (12), 1702-1712 (2012).

Λοιπές Κατευθύνσεις

 1. Barmina EV, Serkov AA, Stratakis E, Fotakis C, Stolyarov VN, Stolyarov IN and Shafeev GA, Nano-textured W shows improvement of thermionic emission properties, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 106 (1), 1-4 (2012).
 2. Sopasis GJ, Orfanoudaki M, Zarmpas P, Philippidis A, Siczek M, Lis T, O'Brien JR and Milios CJ, 2-Aminoisobutyric Acid in Co(II) and Co(II)/Ln(III) Chemistry: Homometallic and Heterometallic Clusters, INORGANIC CHEMISTRY 51 (2), 1170-1179 (2012).
 3. Kenanakis G, Vernardou D and Katsarakis N, Light-induced self-cleaning properties of ZnO nanowires grown at low temperatures, APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 411 7-14 (2012).
 4. Pazokian H, Selimis A, Barzin J, Jelvani S, Mollabashi M, Fotakis C and Stratakis E, Tailoring the wetting properties of polymers from highly hydrophilic to superhydrophobic using UV laser pulses, JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING 22 (3), 035001 (2012).
 5. Tsibidis GD, Stratakis E and Aifantis KE, Thermoplastic deformation of silicon surfaces induced by ultrashort pulsed lasers in submelting conditions, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 111 (5), 053502 (2012).
 6. Vernardou D, Drosos H, Spanakis E, Koudoumas E, Katsarakis N and Pemble ME, Electrochemical properties of amorphous WO3 coatings grown on polycarbonate by aerosol-assisted CVD, ELECTROCHIMICA ACTA 65 185-189 (2012).
 7. Barmina EV, Stratakis E, Barberoglou M, Stolyarov VN, Stolyarov IN, Fotakis C and Shafeev GA, Laser-assisted nanostructuring of Tungsten in liquid environment, APPLIED SURFACE SCIENCE 258 (15), 5898-5902 (2012).
 8. Gotzias A, Tylianakis E, Froudakis G and Steriotis T, Theoretical study of hydrogen adsorption in oxygen functionalized carbon slit pores, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 154 38-44 (2012).
 9. Mathioudakis C and Fyta M, Computer simulations of nanostructured carbon under tensile load: Electronic structure and optical gap, DIAMOND AND RELATED MATERIALS 23 50-53 (2012).
 10. Stergiannakos T, Tylianakis E, Klontzas E, Trikalitis PN and Froudakis GE, Hydrogen Storage in Novel Li-Doped Corrole Metal-Organic Frameworks, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 116 (15), 8359-8363 (2012).
 11. Mathioudakis C and Fyta M, Disorder and optical gaps in strained dense amorphous carbon and diamond nanocomposites, JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 24 (20), 205502 (2012).
 12. Stratakis E, Eda G, Yamaguchi H, Kymakis E, Fotakis C and Chhowalla M, Free-standing graphene on microstructured silicon vertices for enhanced field emission properties, NANOSCALE 4 (10), 3069-3074 (2012).
 13. Sopasis GJ, Canaj AB, Philippidis A, Siczek M, Lis T, O'Brien JR, Antonakis MM, Pergantis SA and Milios CJ, Heptanuclear Heterometallic [Cu(6)Ln] Clusters: Trapping Lanthanides into Copper Cages with Artificial Amino Acids, INORGANIC CHEMISTRY 51 (10), 5911-5918 (2012).
 14. Spyropoulos GD, Stylianakis MM, Stratakis E and Kymakis E, Organic bulk heterojunction photovoltaic devices with surfactant-free Au nanoparticles embedded in the active layer, APPLIED PHYSICS LETTERS 100 (21), 213904 (2012).
 15. Mitsakakis K, Sekula-Neuner S, Lenhert S, Fuchs H and Gizeli E, Convergence of Dip-Pen Nanolithography and acoustic biosensors towards a rapid-analysis multi-sample microsystem, ANALYST 137 (13), 3076-3082 (2012).
 16. Stratakis E, Nanomaterials by Ultrafast Laser Processing of Surfaces, SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS 4 (3-4), 407-431 (2012).
 17. Papadopoulou EL, Zorba V, Stratakis E and Fotakis C, Properties of Silicon and Metal Oxide Electrowetting Systems, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 26 (12-17), 2143-2163 (2012).
 18. Tsibidis GD, Barberoglou M, Loukakos PA, Stratakis E and Fotakis C, Dynamics of ripple formation on silicon surfaces by ultrashort laser pulses in subablation conditions, PHYSICAL REVIEW B 86 (11), 115316 (2012).
 19. Drosos H, Sapountzis A, Koudoumas E, Katsarakis N and Vernardou D, Effect of Deposition Current Density on Electrodeposited Vanadium Oxide Coatings, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 159 (8), E145-E147 (2012).
 20. Stylianakis MM, Stratakis E, Koudoumas E, Kymakis E and Anastasiadis SH, Organic Bulk Heterojunction Photovoltaic Devices Based on Polythiophene-Graphene Composites, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 4 (9), 4864-4870 (2012).
 21. Stylianakis MM, Spyropoulos GD, Stratakis E and Kymakis E, Solution-processable graphene linked to 3,5-dinitrobenzoyl as an electron acceptor in organic bulk heterojunction photovoltaic devices, CARBON 50 (15), 5554-5561 (2012).
 22. Tsibidis GD, Stratakis E and Aifantis KE, Thermoplastic deformation of silicon surfaces induced by ultrashort pulsed lasers in submelting conditions (vol 111, 053502, 2012), JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 112 (8), 089901 (2012).
 23. Paci B, Generosi A, Albertini VR, Spyropoulos GD, Stratakis E and Kymakis E, Enhancement of photo/thermal stability of organic bulk heterojunction photovoltaic devices via gold nanoparticles doping of the active layer, NANOSCALE 4 (23), 7452-7459 (2012).