Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2013

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

 1. Derakhshandeh B, Petekidis G, Sabet SS, Hamad WY and Hatzikiriakos SG, Ageing, yielding, and rheology of nanocrystalline cellulose suspensions, JOURNAL OF RHEOLOGY 57 (1), 131-148 (2013).
 2. Truzzolillo D, Vlassopoulos D and Gauthier M, Rheological detection of caging and solid-liquid transitions in soft colloid-polymer mixtures, JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 193 11-20 (2013).
 3. Ballesta P, Koumakis N, Besseling R, Poon WCK and Petekidis G, Slip of gels in colloid-polymer mixtures under shear, SOFT MATTER 9 (12), 3237-3245 (2013).
 4. Sentjabrskaja T, Babaliari E, Hendricks J, Laurati M, Petekidis G and Egelhaaf SU, Yielding of binary colloidal glasses, SOFT MATTER 9 (17), 4524-4533 (2013).
 5. Koumakis N, Brady JF and Petekidis G, Complex Oscillatory Yielding of Model Hard-Sphere Glasses, PHYSICAL REVIEW LETTERS 110 (17), 178301 (2013).
 6. Haghighi M, Plum MA, Gantzounis G, Butt HJ, Steffen W and Fytas G, Plasmon-Enhanced Dynamic Depolarized Light Scattering, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 117 (16), 8411-8419 (2013).
 7. Ballauff M, Brader JM, Egelhaaf SU, Fuchs M, Horbach J, Koumakis N, Kruger M, Laurati M, Mutch KJ, Petekidis G, Siebenburger M, Voigtmann T and Zausch J, Residual Stresses in Glasses, PHYSICAL REVIEW LETTERS 110 (21), 215701 (2013).
 8. Snijkers F, Vlassopoulos D, Lee H, Yang J, Chang T, Driva P and Hadjichristidis N, Start-up and relaxation of well-characterized comb polymers in simple shear, JOURNAL OF RHEOLOGY 57 (4), 1079-1100 (2013).
 9. Snijkers F, Vlassopoulos D, Ianniruberto G, Marrucci G, Lee H, Yang J and Chang T, Double Stress Overshoot in Start-Up of Simple Shear Flow of Entangled Comb Polymers, ACS MACRO LETTERS 2 (7), 601-604 (2013).
 10. Poulos AS, Stellbrink J and Petekidis G, Flow of concentrated solutions of starlike micelles under large-amplitude oscillatory shear, RHEOLOGICA ACTA 52 (8-9), 785-800 (2013).
 11. Snijkers F, Ratkanthwar K, Vlassopoulos D and Hadjichristidis N, Viscoelasticity, Nonlinear Shear Start-up, and Relaxation of Entangled Star Polymers, MACROMOLECULES 46 (14), 5702-5713 (2013).
 12. Vagias A, Raccis R, Koynov K, Jonas U, Butt HJ, Fytas G, Kosovan P, Lenz O and Holm C, Complex Tracer Diffusion Dynamics in Polymer Solutions, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111 (8), 088301 (2013).
 13. Still T, Oudich M, Auerhammer GK, Vlassopoulos D, Djafari-Rouhani B, Fytas G and Sheng P, Soft silicone rubber in phononic structures: Correct elastic moduli, PHYSICAL REVIEW B 88 (9), 094102 (2013).
 14. Truzzolillo D, Vlassopoulos D, Gauthier M and Munam A, Thermal melting in depletion gels of hairy nanoparticles, SOFT MATTER 9 (38), 9088-9093 (2013).
 15. Schneider D, Beltramo PJ, Mattarelli M, Pfleiderer P, Vermant J, Crespy D, Montagna M, Furst EM and Fytas G, Elongated polystyrene spheres as resonant building blocks in anisotropic colloidal crystals, SOFT MATTER 9 (38), 9129-9136 (2013).
 16. Schneider D, Liaqat F, El Boudouti E, El Abouti O, Tremel W, Butt HJ, Djafari-Rouhani B and Fytas G, Defect-Controlled Hypersound Propagation in Hybrid Superlattices, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111 (16), 164301 (2013).
 17. Pasquino R, Vasilakopoulos TC, Jeong YC, Lee H, Rogers S, Sakellariou G, Allgaier J, Takano A, Bras AR, Chang T, Goossen S, Pyckhout-Hintzen W, Wischnewski A, Hadjichristidis N, Richter D, Rubinstein M and Vlassopoulos D, Viscosity of Ring Polymer Melts, ACS MACRO LETTERS 2 (10), 874-878 (2013).
 18. Michailidou VN, Swan JW, Brady JF and Petekidis G, Anisotropic diffusion of concentrated hard-sphere colloids near a hard wall studied by evanescent wave dynamic light scattering, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 139 (16), 164905 (2013).
 19. Ratkanthwar K, Hadjichristidis N, Lee S, Chang T, Pudukulathan Z and Vlassopoulos D, Synthesis and characterization of an exact comb polyisoprene with three branches having the middle branch twice the molecular weight of the other two identical external branches, POLYMER CHEMISTRY 4 (23), 5645-5655 (2013).
 20. Truzzolillo D, Marzi D, Marakis J, Capone B, Camargo M, Munam A, Moingeon F, Gauthier M, Likos CN and Vlassopoulos D, Glassy States in Asymmetric Mixtures of Soft and Hard Colloids, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111 (20), 208301 (2013).
 21. Stangenberg R, Grigoriadis C, Schneider D, Butt HJ, Fytas G, Mullen K and Floudas G, Self-assembly beyond semifluorinated alkanes in a semifluorinated benzene derivative, SOFT MATTER 9 (47), 11334-11345 (2013).
 22. Moll J, Kumar SK, Snijkers F, Vlassopoulos D, Rungta A, Benicewicz BC, Gomez E, Ilavsky J and Colby RH, Dispersing Grafted Nanoparticle Assemblies into Polymer Melts through Flow Fields, ACS MACRO LETTERS 2 (12), 1051-1055 (2013).

Χημείας Υλικών

 1. Terzaki K, Kissamitaki M, Skarmoutsou A, Fotakis C, Charitidis CA, Farsari M, Vamvakaki M and Chatzinikolaidou M, Pre-osteoblastic cell response on three-dimensional, organic-inorganic hybrid material scaffolds for bone tissue engineering, JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 101 (8), 2283-2294 (2013).
 2. Skarmoutsou A, Lolas G, Charitidis CA, Chatzinikolaidou M, Vamvakaki M and Farsari M, Nanomechanical properties of hybrid coatings for bone tissue engineering, JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS 25 48-62 (2013).
 3. Kabouraki E, Giakoumaki AN, Danilevicius P, Gray D, Vamvakaki M and Farsari M, Redox Multiphoton Polymerization for 3D Nanofabrication, NANO LETTERS 13 (8), 3831-3835 (2013).
 4. Tamiolakis I, Fountoulaki S, Vordos N, Lykakis IN and Armatas GS, Mesoporous Au-TiO2 nanoparticle assemblies as efficient catalysts for the chemoselective reduction of nitro compounds, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 1 (45), 14311-14319 (2013).
 5. Terzaki K, Kalloudi E, Mossou E, Mitchell EP, Forsyth VT, Rosseeva E, Simon P, Vamvakaki M, Chatzinikolaidou M, Mitraki A and Farsari M, Mineralized self-assembled peptides on 3D laser-made scaffolds: a new route toward 'scaffold on scaffold' hard tissue engineering, BIOFABRICATION 5 (4), 045002 (2013).

Οπτοηλεκτρονικής

 1. Coulson C, Christmann G, Cristofolini P, Grossmann C, Baumberg JJ, Tsintzos SI, Konstantinidis G, Hatzopoulos Z and Savvidis PG, Electrically controlled strong coupling and polariton bistability in double quantum wells, PHYSICAL REVIEW B 87 (4), 045311 (2013).
 2. Daskalakis KS, Eldridge PS, Christmann G, Trichas E, Murray R, Iliopoulos E, Monroy E, Pelekanos NT, Baumberg JJ and Savvidis PG, All-dielectric GaN microcavity: Strong coupling and lasing at room temperature, APPLIED PHYSICS LETTERS 102 (10), 101113 (2013).
 3. Massaouti M, Basharin AA, Kafesaki M, Acosta MF, Merino RI, Orera VM, Economou EN, Soukoulis CM and Tzortzakis S, Eutectic epsilon-near-zero metamaterial terahertz waveguides, OPTICS LETTERS 38 (7), 1140-1142 (2013).
 4. Apostolopoulos MI, Taroudakis MI and Papazoglou DG, Application of inverse Abel techniques in in-line holographic microscopy, OPTICS COMMUNICATIONS 296 25-34 (2013).
 5. Cristofolini P, Dreismann A, Christmann G, Franchetti G, Berloff NG, Tsotsis P, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Baumberg JJ, Optical Superfluid Phase Transitions and Trapping of Polariton Condensates, PHYSICAL REVIEW LETTERS 110 (18), 186403 (2013).
 6. Hocevar M, Giang LTT, Songmuang R, den Hertog M, Besombes L, Bleuse J, Niquet YM and Pelekanos NT, Residual strain and piezoelectric effects in passivated GaAs/AlGaAs core-shell nanowires, APPLIED PHYSICS LETTERS 102 (19), 191103 (2013).
 7. Umezu I, Warrender JM, Charnvanichborikarn S, Kohno A, Williams JS, Tabbal M, Papazoglou DG, Zhang XC and Aziz MJ, Emergence of very broad infrared absorption band by hyperdoping of silicon with chalcogens, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 113 (21), 213501 (2013).
 8. Suntsov S, Abdollahpour D, Papazoglou DG, Panagiotopoulos P, Couairon A and Tzortzakis S, Tailoring femtosecond laser pulse filamentation using plasma photonic lattices, APPLIED PHYSICS LETTERS 103 (2), 021106 (2013).
 9. Anton C, Liew TCH, Tosi G, Martin MD, Gao T, Hatzopoulos Z, Eldridge PS, Savvidis PG and Vina L, Energy relaxation of exciton-polariton condensates in quasi-one-dimensional microcavities, PHYSICAL REVIEW B 88 (3), 035313 (2013).
 10. Christogiannis N, Somaschi N, Michetti P, Coles DM, Savvidis PG, Lagoudakis PG and Lidzey DG, Characterizing the Electroluminescence Emission from a Strongly Coupled Organic Semiconductor Microcavity LED, ADVANCED OPTICAL MATERIALS 1 (7), 503-509 (2013).
 11. Askitopoulos A, Ohadi H, Kavokin AV, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Lagoudakis PG, Polariton condensation in an optically induced two-dimensional potential, PHYSICAL REVIEW B 88 (4), 041308 (2013).
 12. Germanis S, Beveratos A, Gauthron K, Stavrinidis A, Konstantinidis G, Hatzopoulos Z and Pelekanos NT, Recombination dynamics in piezoelectric (2 1 1)B InAs quantum dots, MICROELECTRONIC ENGINEERING 112 179-182 (2013).
 13. Panagiotopoulos P, Papazoglou DG, Couairon A and Tzortzakis S, Sharply autofocused ring-Airy beams transforming into non-linear intense light bullets, NATURE COMMUNICATIONS 4 2622 (2013).
 14. Massaouti M, Daskalaki C, Gorodetsky A, Koulouklidis AD and Tzortzakis S, Detection of Harmful Residues in Honey Using Terahertz Time-Domain Spectroscopy, APPLIED SPECTROSCOPY 67 (11), 1264-1269 (2013).
 15. Li CH, Kioseoglou G, Petrou A, Korkusinski M, Hawrylak P and Jonker BT, Highly polarized emission from electrical spin injection into an InGaAs quantum well with free carriers, APPLIED PHYSICS LETTERS 103 (21), 212403 (2013).
 16. Anton C, Liew TCH, Cuadra J, Martin MD, Eldridge PS, Hatzopoulos Z, Stavrinidis G, Savvidis PG and Vina L, Quantum reflections and shunting of polariton condensate wave trains: Implementation of a logic AND gate, PHYSICAL REVIEW B 88 (24), 245307 (2013).
 17. Spanakis E, Pervolaraki M, Giapintzakis J, Katsarakis N, Koudoumas E and Vernardou D, Effect of gold and silver nanoislands on the electrochemical properties of carbon nanofoam, ELECTROCHIMICA ACTA 111 305-313 (2013).

Βιοϋλικών

 1. Banci L, Bertini I, Cefaro C, Ciofi-Baffoni S, Gajda K, Felli IC, Gallo A, Pavelkova A, Kallergi E, Andreadaki M, Katrakili N, Pozidis C and Tokatlidis K, An Intrinsically Disordered Domain Has a Dual Function Coupled to Compartment-Dependent Redox Control, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 425 (3), 594-608 (2013).
 2. Rissanou AN, Georgilis E, Kasotakis E, Mitraki A and Harmandaris V, Effect of Solvent on the Self-Assembly of Dialanine and Diphenylalanine Peptides, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 117 (15), 3962-3975 (2013).
 3. Chatzi A and Tokatlidis K, The Mitochondrial Intermembrane Space: A Hub for Oxidative Folding Linked to Protein Biogenesis, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 19 (1), 54-62 (2013).
 4. Terzaki K, Kissamitaki M, Skarmoutsou A, Fotakis C, Charitidis CA, Farsari M, Vamvakaki M and Chatzinikolaidou M, Pre-osteoblastic cell response on three-dimensional, organic-inorganic hybrid material scaffolds for bone tissue engineering, JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 101 (8), 2283-2294 (2013).
 5. Skarmoutsou A, Lolas G, Charitidis CA, Chatzinikolaidou M, Vamvakaki M and Farsari M, Nanomechanical properties of hybrid coatings for bone tissue engineering, JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS 25 48-62 (2013).
 6. Chatzi A, Sideris DP, Katrakili N, Pozidis C and Tokatlidis K, Biogenesis of yeast Mia40-uncoupling folding from import and atypical recognition features, FEBS JOURNAL 280 (20), 4960-4969 (2013).
 7. Terzaki K, Kalloudi E, Mossou E, Mitchell EP, Forsyth VT, Rosseeva E, Simon P, Vamvakaki M, Chatzinikolaidou M, Mitraki A and Farsari M, Mineralized self-assembled peptides on 3D laser-made scaffolds: a new route toward 'scaffold on scaffold' hard tissue engineering, BIOFABRICATION 5 (4), 045002 (2013).

Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

 1. Barmparis GD, Honkala K and Remediakis IN, Thiolate adsorption on Au(hkl) and equilibrium shape of large thiolate-covered gold nanoparticles, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 138 (6), 064702 (2013).
 2. Massaouti M, Basharin AA, Kafesaki M, Acosta MF, Merino RI, Orera VM, Economou EN, Soukoulis CM and Tzortzakis S, Eutectic epsilon-near-zero metamaterial terahertz waveguides, OPTICS LETTERS 38 (7), 1140-1142 (2013).
 3. Basharin AA, Mavidis C, Kafesaki M, Economou EN and Soukoulis CM, Epsilon near zero based phenomena in metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 87 (15), 155130 (2013).
 4. Shen NH, Koschny T, Kafesaki M and Soukoulis CM, Robust wedge demonstration to optical negative index metamaterials, APPLIED PHYSICS LETTERS 102 (24), 241915 (2013).
 5. Soukoulis CM, Greece in crisis, NATURE MATERIALS 12 (8), 683-685 (2013).
 6. Vile G, Baudouin D, Remediakis IN, Coperet C, Lopez N and Perez-Ramirez J, Silver Nanoparticles for Olefin Production: New Insights into the Mechanistic Description of Propyne Hydrogenation, CHEMCATCHEM 5 (12), 3750-3759 (2013).
 7. Galanis NV, Remediakis IN and Kopidakis G, Structure and mechanical properties of ultra-nanocrystalline diamond and nanocrystalline Cu from atomistic simulations, MECHANICS OF MATERIALS 67 79-85 (2013).

Λοιπές Κατευθύνσεις

 1. Vernardou D, Sapountzis A, Spanakis E, Kenanakis G, Koudoumas E and Katsarakis N, Electrochemical Activity of Electrodeposited V2O5 Coatings, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 160 (1), D6-D9 (2013).
 2. Katsidis CC, Ajagunna AO and Georgakilas A, Optical characterization of free electron concentration in heteroepitaxial InN layers using Fourier transform infrared spectroscopy and a 2 x 2 transfer-matrix algebra, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 113 (7), 073502 (2013).
 3. Petridis C, Lin YH, Savva K, Eda G, Kymakis E, Anthopoulos TD and Stratakis E, Post-fabrication, in situ laser reduction of graphene oxide devices, APPLIED PHYSICS LETTERS 102 (9), 093115 (2013).
 4. Gotzias A, Tylianakis E, Froudakis G and Steriotis T, Effect of surface functionalities on gas adsorption in microporous carbons: a grand canonical Monte Carlo study, ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 19 (2-4), 745-756 (2013).
 5. Stratakis E, Stylianakis MM, Koudoumas E and Kymakis E, Plasmonic organic photovoltaic devices with graphene based buffer layers for stability and efficiency enhancement, NANOSCALE 5 (10), 4144-4150 (2013).
 6. Kymakis E, Savva K, Stylianakis MM, Fotakis C and Stratakis E, Flexible Organic Photovoltaic Cells with In Situ Nonthermal Photoreduction of Spin-Coated Graphene Oxide Electrodes, ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 23 (21), 2742-2749 (2013).
 7. Barberoglou M, Gray D, Magoulakis E, Fotakis C, Loukakos PA and Stratakis E, Controlling ripples' periodicity using temporally delayed femtosecond laser double pulses, OPTICS EXPRESS 21 (15), 18501-18508 (2013).
 8. Kakavelakis G, Stratakis E and Kymakis E, Aluminum nanoparticles for efficient and stable organic photovoltaics, RSC ADVANCES 3 (37), 16288-16291 (2013).
 9. Louloudakis D, Vernardou D, Spanakis E, Katsarakis N and Koudoumas E, Electrochemical properties of vanadium oxide coatings grown by APCVD on glass substrates, SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 230 186-189 (2013).
 10. Barberoglou M, Tsibidis GD, Gray D, Magoulakis E, Fotakis C, Stratakis E and Loukakos PA, The influence of ultra-fast temporal energy regulation on the morphology of Si surfaces through femtosecond double pulse laser irradiation, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 113 (2), 273-283 (2013).
 11. Deria P, Mondloch JE, Tylianakis E, Ghosh P, Bury W, Snurr RQ, Hupp JT and Farha OK, Perfluoroalkane Functionalization of NU-1000 via Solvent-Assisted Ligand Incorporation: Synthesis and CO2 Adsorption Studies, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 135 (45), 16801-16804 (2013).
 12. Paci B, Bailo D, Albertini VR, Wright J, Ferrero C, Spyropoulos GD, Stratakis E and Kymakis E, Spatially-Resolved In-Situ Structural Study of Organic Electronic Devices with Nanoscale Resolution: The Plasmonic Photovoltaic Case Study, ADVANCED MATERIALS 25 (34), 4760-4765 (2013).
 13. Petrovic SM, Gakovic B, Perusko D, Stratakis E, Bogdanovic-Radovic I, Cekada M, Fotakis C and Jelenkovic B, Femtosecond laser-induced periodic surface structure on the Ti-based nanolayered thin films, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 114 (23), 233108 (2013).
 14. Karagiaridi O, Bury W, Tylianakis E, Sarjeant AA, Hupp JT and Farha OK, Opening Metal-Organic Frameworks Vol. 2: Inserting Longer Pillars into Pillared-Paddlewheel Structures through Solvent-Assisted Linker Exchange, CHEMISTRY OF MATERIALS 25 (17), 3499-3503 (2013).