Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2016

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

 1. Yan ZC, Costanzo S, Jeong Y, Chang T and Vlassopoulos D, Linear and Nonlinear Shear Rheology of a Marginally Entangled Ring Polymer, MACROMOLECULES 49 (4), 1444-1453 (2016).
 2. Dessi C, Tsibidis GD, Vlassopoulos D, De Corato M, Trofa M, D'Avino G, Maffettone PL and Coppola S, Analysis of dynamic mechanical response in torsion, JOURNAL OF RHEOLOGY 60 (2), 275-287 (2016).
 3. Theodoratou A, Jonas U, Loppinet B, Geue T, Stangenberg R, Keller R, Li D, Berger R, Vermant J and Vlassopoulos D, Semifluorinated Alkanes at the Air-Water Interface: Tailoring Structure and Rheology at the Molecular Scale, LANGMUIR 32 (13), 3139-3151 (2016).
 4. Baeza GP, Dessi C, Costanzo S, Zhao D, Gong SS, Alegria A, Colby RH, Rubinstein M, Vlassopoulos D and Kumar SK, Network dynamics in nanofilled polymers, NATURE COMMUNICATIONS 7 11368 (2016).
 5. Ballesta P and Petekidis G, Creep and aging of hard-sphere glasses under constant stress, PHYSICAL REVIEW E 93 (4), 042613 (2016).
 6. Marakis J, Wunderlich K, Klapper M, Vlassopoulos D, Fytas G and Mullen K, Strong Physical Hydrogels from Fibrillar Supramolecular Assemblies of Polyethylene glycol) Functionalized Hexaphenylbenzenes, MACROMOLECULES 49 (9), 3516-3525 (2016).
 7. McKenzie R and Vlassopoulos D, Rheological diagnostic tools for state transitions, JOURNAL OF RHEOLOGY 60 (3), 367-378 (2016).
 8. Snijkers F, Kirkwood KM, Vlassopoulos D, Leal LG, Nikopoulou A, Hadjichristidis N and Coppola S, Viscoelasticity and nonlinear simple shear flow behavior of an entangled asymmetric exact comb polymer solution, JOURNAL OF RHEOLOGY 60 (3), 451-463 (2016).
 9. Aslanides IM, Dessi C, Georgoudis P, Charalambidis G, Vlassopoulos D, Coutsolelos AG, Kymionis G, Mukherjee A and Kitsopoulos TN, Assessment of UVA-Riboflavin Corneal Cross-Linking Using Small Amplitude Oscillatory Shear Measurements, INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 57 (4), 2240-2245 (2016).
 10. Yan ZC and Vlassopoulos D, Chain dimensions and dynamic dilution in branched polymers, POLYMER 96 35-44 (2016).
 11. Costanzo S, Huang Q, Ianniruberto G, Marrucci G, Hassager O and Vlassopoulos D, Shear and Extensional Rheology of Polystyrene Melts and Solutions with the Same Number of Entanglements, MACROMOLECULES 49 (10), 3925-3935 (2016).
 12. Rakhymzhanov AM, Gueddida A, Alonso-Redondo E, Utegulov ZN, Perevoznik D, Kurselis K, Chichkov BN, El Boudouti EH, Djafari-Rouhani B and Fytas G, Band structure of cavity-type hypersonic phononic crystals fabricated by femtosecond laser-induced two-photon polymerization, APPLIED PHYSICS LETTERS 108 (20), 201901 (2016).
 13. Tsalikis DG, Mavrantzas VG and Vlassopoulos D, Analysis of Slow Modes in Ring Polymers: Threading of Rings Controls Long-Time Relaxation, ACS MACRO LETTERS 5 (6), 755-760 (2016).
 14. Koumakis N, Brady JF and Petekidis G, Amorphous and ordered states of concentrated hard spheres under oscillatory shear, JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 233 119-132 (2016).
 15. Koumakis N, Laurati M, Jacob AR, Mutch KJ, Abdellali A, Schofield AB, Egelhaaf SU, Brady JF and Petekidis G, Start-up shear of concentrated colloidal hard spheres: Stresses, dynamics, and structure, JOURNAL OF RHEOLOGY 60 (4), 603-623 (2016).
 16. Truzzolillo D, Sharaf H, Jonas U, Loppinet B and Vlassopoulos D, Tuning the Structure and Rheology of Polystyrene Particles at the Air-Water Interface by Varying the pH, LANGMUIR 32 (27), 6956-6966 (2016).
 17. Vlassopoulos D, Macromolecular topology and rheology: beyond the tube model, RHEOLOGICA ACTA 55 (8), 613-632 (2016).
 18. Costanzo S, Scherz LF, Schweizer T, Kroger M, Floudas G, Schluter AD and Vlassopoulos D, Rheology and Packing of Dendronized Polymers, MACROMOLECULES 49 (18), 7054-7068 (2016).
 19. Schneider D, Gomopoulos N, Koh CY, Papadopoulos P, Kremer F, Thomas EL and Fytas G, Nonlinear control of high-frequency phonons in spider silk, NATURE MATERIALS 15 (10), 1079-+ (2016).
 20. Baeza GP, Sharma A, Louhichi A, Imperiali L, Appel WPJ, Fitie CFC, Lettinga MP, Van Ruymbeke E and Vlassopoulos D, Multiscale organization of thermoplastic elastomers with varying content of hard segments, POLYMER 107 89-101 (2016).
 21. Wunderlich K, Klapper M, Vlassopoulos D, Fytas G and Muellen K, Self-assembly of functionalized hexaphenylbenzenes, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 252 - (2016).
 22. Edwards J, Zhang HF, Hadjichristidis N, Pasch H, Vlassopoulos D and Grubbs R, Ring-expansion metathesis polymerization of cycloolefins to highly pure cyclic polymers, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 252 - (2016).

Χημείας Υλικών

 1. Rapti S, Pournara A, Sarma D, Papadas IT, Armatas GS, Tsipis AC, Lazarides T, Kanatzidis MG and Manos MJ, Selective capture of hexavalent chromium from an anion-exchange column of metal organic resin-alginic acid composite, CHEMICAL SCIENCE 7 (3), 2427-2436 (2016).
 2. Rapti S, Pournara A, Sarma D, Papadas IT, Armatas GS, Tsipis AC, Lazarides T, Kanatzidis MG and Manos MJ, Selective capture of hexavalent chromium from an anion-exchange column of metal organic resin-alginic acid composite (vol 7, pg 2427, 2016), CHEMICAL SCIENCE 7 (3), 2438-2438 (2016).
 3. Papadas IT, Fountoulaki S, Lykakis IN and Armatas GS, Controllable Synthesis of Mesoporous Iron Oxide Nanoparticle Assemblies for Chemoselective Catalytic Reduction of Nitroarenes, CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 22 (13), 4600-4607 (2016).
 4. Andreou D, Iordanidou D, Tamiolakis I, Armatas GS and Lykakis IN, Reduction of Nitroarenes into Aryl Amines and N-Aryl hydroxylamines via Activation of NaBH4 and Ammonia-Borane Complexes by Ag/TiO2 Catalyst, NANOMATERIALS 6 (3), - (2016).
 5. Flouraki C, Kaliva M, Papadas IT, Armatas GS and Vamvakaki M, Nanoporous polystyrene-porphyrin nanoparticles for selective gas separation, POLYMER CHEMISTRY 7 (17), 3026-3033 (2016).
 6. Papadas IT, Vamvasakis I, Tamiolakis I and Armatas GS, Templated Self-Assembly of Colloidal Nanocrystals into Three-Dimensional Mesoscopic Structures: A Perspective on Synthesis and Catalytic Prospects, CHEMISTRY OF MATERIALS 28 (9), 2886-2896 (2016).
 7. Fountoulaki S, Gkizis PL, Symeonidis TS, Kaminioti E, Karina A, Tamiolakis I, Armatas GS and Lykakis IN, Titania-Supported Gold Nanoparticles Catalyze the Selective Oxidation of Amines into Nitroso Compounds in the Presence of Hydrogen Peroxide, ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 358 (9), 1500-1508 (2016).
 8. Rapti S, Pournara A, Sarma D, Papadas IT, Armatas GS, Hassan YS, Alkordi MH, Kanatzidis MG and Manos MJ, Rapid, green and inexpensive synthesis of high quality UiO-66 amino-functionalized materials with exceptional capability for removal of hexavalent chromium from industrial waste, INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS 3 (5), 635-644 (2016).
 9. Achilleos DS, Hatton TA and Vamvakaki M, Photoreponsive Hybrid Nanoparticles with Inherent FRET Activity, LANGMUIR 32 (23), 5981-5989 (2016).
 10. Tamiolakis I, Papadas IT, Spyridopoulos KC and Armatas GS, Mesoporous assembled structures of Cu2O and TiO2 nanoparticles for highly efficient photocatalytic hydrogen generation from water, RSC ADVANCES 6 (60), 54848-54855 (2016).
 11. Margellou AG, Papadas IT, Petrakis DE and Armatas GS, Development of enhanced surface area LaFeO3 perovskites using amino acids as templating agents, MATERIALS RESEARCH BULLETIN 83 491-501 (2016).
 12. Koutsouroubi ED, Papadas IT and Armatas GS, Ordered Mesoporous Polyoxometalate-Organosilica Frameworks as Efficient Photocatalysts of the Hydrogen Evolution Reaction, CHEMPLUSCHEM 81 (9), 947-954 (2016).
 13. Suchea M, Vamvakaki M, Louloudakis D, Sigalas M, Katsarakis N, Vernardou D and Koudoumas E, INFLUENCE OF THICKNESS ON THE PROPERTIES OF TiO2 AND Ti(Nb)O-2 THIN FILMS, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA 61 (1), 97-106 (2016).
 14. Vamvasakis I, Liu B and Armatas GS, Size Effects of Platinum Nanoparticles in the Photocatalytic Hydrogen Production Over 3D Mesoporous Networks of CdS and Pt Nanojunctions, ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 26 (44), 8062-8071 (2016).

Οπτοηλεκτρονικής

 1. Hanbicki AT, Kioseoglou G, Currie M, Hellberg CS, McCreary KM, Friedman AL and Jonker BT, Anomalous temperature-dependent spin-valley polarization in monolayer WS2, SCIENTIFIC REPORTS 6 18885 (2016).
 2. Kioseoglou G, Korkusinski M, Scrace T, Hanbicki AT, Currie M, Jonker BT, Petrou A and Hawrylak P, Spin effects in MoS2 and WS2 single layers, PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS 10 (1), 111-119 (2016).
 3. Kochereshko VP, Durnev MV, Besombes L, Mariette H, Sapega VF, Askitopoulos A, Savenko IG, Liew TCH, Shelykh IA, Platonov AV, Tsintzos SI, Hatzopoulos Z, Savvidis PG, Kalevich VK, Afanasiev MM, Lukoshkin VA, Schneider C, Amthor M, Metzger C, Kamp M, Hoefling S, Lagoudakis P and Kavokin A, Lasing in Bose-Fermi mixtures, SCIENTIFIC REPORTS 6 20091 (2016).
 4. Florini N, Dimitrakopulos GP, Kioseoglou J, Germanis S, Katsidis C, Hatzopoulos Z, Pelekanos NT and Kehagias T, Structure, strain, and composition profiling of InAs/GaAs(211)B quantum dot superlattices, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 119 (3), 034304 (2016).
 5. Mattheakis M, Pitsios IJ, Tsironis GP and Tzortzakis S, Extreme events in complex linear and nonlinear photonic media, CHAOS SOLITONS & FRACTALS 84 73-80 (2016).
 6. Panagiotopoulos P, Couairon A, Kolesik M, Papazoglou DG, Moloney JV and Tzortzakis S, Nonlinear plasma-assisted collapse of ring-Airy wave packets, PHYSICAL REVIEW A 93 (3), 033808 (2016).
 7. Ohadi H, Redondo YDI, Dreismann A, Rubo YG, Pinsker F, Tsintzos SI, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Baumberg JJ, Tunable Magnetic Alignment between Trapped Exciton-Polariton Condensates, PHYSICAL REVIEW LETTERS 116 (10), 106403 (2016).
 8. Trifonov AV, Cherotchenko ED, Carthy JL, Ignatiev IV, Tzimis A, Tsintzos S, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Kavokin AV, Dynamics of the energy relaxation in a parabolic quantum well laser, PHYSICAL REVIEW B 93 (12), 125304 (2016).
 9. Koulouklidis AD, Fedorov VY and Tzortzakis S, Spectral bandwidth scaling laws and reconstruction of THz wave packets generated from two-color laser plasma filaments, PHYSICAL REVIEW A 93 (3), 033844 (2016).
 10. Moratis K, Tan SL, Germanis S, Katsidis C, Androulidaki M, Tsagaraki K, Hatzopoulos Z, Donatini F, Cibert J, Niquet YM, Mariette H and Pelekanos NT, Strained GaAs/InGaAs Core-Shell Nanowires for Photovoltaic Applications, NANOSCALE RESEARCH LETTERS 11 1-7 (2016).
 11. Kioseoglou G, Hanbicki AT, Currie M, Friedman AL and Jonker BT, Optical polarization and intervalley scattering in single layers of MoS2 and MoSe2, SCIENTIFIC REPORTS 6 25041 (2016).
 12. Askitopoulos A, Kalinin K, Liew TCH, Cilibrizzi P, Hatzopoulos Z, Savvidis PG, Berloff NG and Lagoudakis PG, Nonresonant optical control of a spinor polariton condensate, PHYSICAL REVIEW B 93 (20), 205307 (2016).
 13. Manousidaki M, Papazoglou DG, Farsari M and Tzortzakis S, Abruptly autofocusing beams enable advanced multiscale photo-polymerization, OPTICA 3 (5), 525-530 (2016).
 14. Lukoshkin VA, Kalevich VK, Afanasiev MM, Kavokin KV, Tsintzos SI, Savvidis PG, Hatzopoulos Z and Kavokin AV, Controlled switching between quantum states in the exciton-polariton condensate, JETP LETTERS 103 (5), 313-315 (2016).
 15. Zhang HS and Tzortzakis S, Robust authentication through stochastic femtosecond laser filament induced scattering surfaces, APPLIED PHYSICS LETTERS 108 (21), 211107 (2016).
 16. Hanbicki AT, McCreary KM, Kioseoglou G, Currie M, Hellberg CS, Friedman AL and Jonker BT, High room temperature optical polarization due to spin-valley coupling in monolayer WS2, AIP ADVANCES 6 (5), 055804 (2016).
 17. Ryzhov II, Glazov MM, Kavokin AV, Kozlov GG, Assmann M, Tsotsis P, Hatzopoulos Z, Savvidis PG, Bayer M and Zapasskii VS, Spin noise of a polariton laser, PHYSICAL REVIEW B 93 (24), 241307 (2016).
 18. Liu K, Koulouklidis AD, Papazoglou DG, Tzortzakis S and Zhang XC, Enhanced terahertz wave emission from air-plasma tailored by abruptly autofocusing laser beams, OPTICA 3 (6), 605-608 (2016).
 19. Germanis S, Katsidis C, Tsintzos S, Stavrinidis A, Konstantinidis G, Florini N, Kioseoglou J, Dimitrakopulos GP, Kehagias T, Hatzopoulos Z and Pelekanos NT, Enhanced Stark Tuning of Single InAs (211)B Quantum Dots due to Nonlinear Piezoelectric Effect in Zincblende Nanostructures, PHYSICAL REVIEW APPLIED 6 (1), 014004 (2016).
 20. Fedorov VY, Chanal M, Grojo D and Tzortzakis S, Accessing Extreme Spatiotemporal Localization of High-Power Laser Radiation through Transformation Optics and Scalar Wave Equations, PHYSICAL REVIEW LETTERS 117 (4), 043902 (2016).
 21. Zhang HS, Di Battista D, Zacharakis G and Tzortzakis S, Robust authentication through stochastic femtosecond laser filament induced scattering surfaces (vol 108, 211107, 2016), APPLIED PHYSICS LETTERS 109 (3), 039901 (2016).
 22. Paradisanos I, Pliatsikas N, Patsalas P, Fotakis C, Kymakis E, Kioseoglou G and Stratakis E, Spatial non-uniformity in exfoliated WS2 single layers, NANOSCALE 8 (36), 16197-16203 (2016).
 23. Dreismann A, Ohadi H, Redondo YDVI, Balili R, Rubo YG, Tsintzos SI, Deligeorgis G, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Baumberg JJ, A sub-femtojoule electrical spin-switch based on optically trapped polariton condensates, NATURE MATERIALS 15 (10), 1074-+ (2016).
 24. Viskadourakis Z, Athanasopoulos GI, Kasotakis E and Giapintzakis J, Effect of microstructure on the thermoelectric performance of La1-xSrxCoO3, JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 243 111-118 (2016).
 25. Papazoglou DG, Fedorov VY and Tzortzakis S, Janus waves, OPTICS LETTERS 41 (20), 4656-4659 (2016).
 26. Kochereshko VP, Avdoshina DV, Savvidis PG, Tsintzos SI, Hatzopoulos Z, Kavokin AV, Besombes L and Mariette H, On the condensation of exciton polaritons in microcavities induced by a magnetic field, SEMICONDUCTORS 50 (11), 1506-1510 (2016).
 27. Di Battista D, Ancora D, Zhang HS, Lemonaki K, Marakis E, Liapis E, Tzortzakis S and Zacharakis G, Tailored light sheets through opaque cylindrical lenses, OPTICA 3 (11), 1237-1240 (2016).

Μαγνητικών Υλικών

 1. Weller D, Parker G, Mosendz O, Lyberatos A, Mitin D, Safonova NY and Albrecht M, Review Article: FePt heat assisted magnetic recording media, JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B 34 (6), 060801 (2016).

Βιοϋλικών

 1. Chatzi A, Manganas P and Tokatlidis K, Oxidative folding in the mitochondrial intermembrane space: A regulated process important for cell physiology and disease, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 1863 (6), 1298-1306 (2016).
 2. Karikis K, Georgilis E, Charalambidis G, Petrou A, Vakuliuk O, Chatziioannou T, Raptaki I, Tsovola S, Papakyriacou I, Mitraki A, Gryko DT and Coutsolelos AG, Corrole and Porphyrin Amino Acid Conjugates: Synthesis and Physicochemical Properties, CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 22 (32), 11245-11252 (2016).
 3. Chatzinikolaidou M, Cell spheroids: the new frontiers in in vitro models for cancer drug validation, DRUG DISCOVERY TODAY 21 (9), 1553-1560 (2016).
 4. Charalambidis G, Georgilis E, Panda MK, Anson CE, Powell AK, Doyle S, Moss D, Jochum T, Horton PN, Coles SJ, Linares M, Beljonne D, Naubron JV, Conradt J, Kalt H, Mitraki A, Coutsolelos AG and Balaban TS, A switchable self-assembling and disassembling chiral system based on a porphyrin-substituted phenylalanine-phenylalanine motif, NATURE COMMUNICATIONS 7 12657 (2016).
 5. Hadjicharalambous C, Alexaki VI, Alpantaki K and Chatzinikolaidou M, Effects of NSAIDs on the osteogenic differentiation of human adipose tissue-derived stromal cells, JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 68 (11), 1403-1408 (2016).
 6. Kalef-Ezra E, Kotzamani D, Zaganas I, Katrakili N, Plaitakis A and Tokatlidis K, Import of a major mitochondrial enzyme depends on synergy between two distinct helices of its presequence, BIOCHEMICAL JOURNAL 473 2813-2829 (2016).

Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

 1. Kajtar G, Kafesaki M, Economou EN and Soukoulis CM, Theoretical model of homogeneous metal-insulator-metal perfect multi-band absorbers for the visible spectrum, JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 49 (5), 055104 (2016).
 2. Maniadaki AE, Kopidakis G and Remediakis IN, Strain engineering of electronic properties of transition metal dichalcogenide monolayers, SOLID STATE COMMUNICATIONS 227 33-39 (2016).
 3. Kenanakis G, Economou EN, Soukoulis CM and Kafesaki M, Controlling THz and far-IR waves with chiral and bianisotropic metamaterials, EPJ APPLIED METAMATERIALS 2 15 (2016).
 4. Barmparis GD, Kopidakis G and Remediakis IN, Shape-Dependent Single-Electron Levels for Au Nanoparticles, MATERIALS 9 (4), - (2016).
 5. Akbarzadeh A, Koschny T, Kafesaki M, Economou EN and Soukoulis CM, Graded-index optical dimer formed by optical force, OPTICS EXPRESS 24 (11), 1376-1386 (2016).
 6. Maniadaki AE and Kopidakis G, Hydrogen on hybrid MoS2/graphene nanostructures, PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS 10 (6), 453-457 (2016).
 7. Kenanakis G, Vasilopoulos KC, Viskadourakis Z, Barkoula NM, Anastasiadis SH, Kafesaki M, Economou EN and Soukoulis CM, Electromagnetic shielding effectiveness and mechanical properties of graphite-based polymeric films, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 122 (9), - (2016).
 8. Kenanakis G, Vasilopoulos KC, Viskadourakis Z, Barkoula NM, Anastasiadis SH, Kafesaki M, Economou EN and Soukoulis CM, Electromagnetic shielding effectiveness and mechanical properties of graphite-based polymeric films (vol 122, pg 802, 2016), APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 122 (9), 858 (2016).
 9. Tasolamprou AC, Tsilipakos O, Kafesaki M, Soukoulis CM and Economou EN, Toroidal eigenmodes in all-dielectric metamolecules, PHYSICAL REVIEW B 94 (20), 205433 (2016).

Λοιπές Κατευθύνσεις

 1. Sygletou M, Tzourmpakis P, Petridis C, Konios D, Fotakis C, Kymakis E and Stratakis E, Laser induced nucleation of plasmonic nanoparticles on two-dimensional nanosheets for organic photovoltaics, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 4 (3), 1020-1027 (2016).
 2. Viskadouros G, Konios D, Kymakis E and Stratakis E, Electron field emission from graphene oxide wrinkles, RSC ADVANCES 6 (4), 2768-2773 (2016).
 3. Kakavelakis G, Vangelidis I, Heuer-Jungemann A, Kanaras AG, Lidorikis E, Stratakis E and Kymakis E, Plasmonic Backscattering Effect in High-Efficient Organic Photovoltaic Devices, ADVANCED ENERGY MATERIALS 6 (2), 1501640 (2016).
 4. Spanopoulos I, Tsangarakis C, Klontzas E, Tylianakis E, Froudakis G, Adil K, Belmabkhout Y, Eddaoudi M and Trikalitis PN, Reticular Synthesis of HKUST-like tbo-MOFs with Enhanced CH4 Storage, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 138 (5), 1568-1574 (2016).
 5. Broom DP, Webb CJ, Hurst KE, Parilla PA, Gennett T, Brown CM, Zacharia R, Tylianakis E, Klontzas E, Froudakis GE, Steriotis TA, Trikalitis PN, Anton DL, Hardy B, Tamburello D, Corgnale C, van Hassel BA, Cossement D, Chahine R and Hirscher M, Outlook and challenges for hydrogen storage in nanoporous materials, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 122 (3), 151 (2016).
 6. Vergadou N, Androulaki E, Hill JR and Economou IG, Molecular simulations of imidazolium-based tricyanomethanide ionic liquids using an optimized classical force field, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 18 (9), 6850-6860 (2016).
 7. Aristov AI, Manousidaki M, Danilov A, Terzaki K, Fotakis C, Farsari M and Kabashin AV, 3D plasmonic crystal metamaterials for ultra-sensitive biosensing, SCIENTIFIC REPORTS 6 25380 (2016).
 8. Frysali MG, Klontzas E, Tylianakis E and Froudakis GE, Tuning the interaction strength and the adsorption of CO2 in metal organic frameworks by functionalization of the organic linkers, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 227 144-151 (2016).
 9. Mauguiere FAL, Collins P, Stamatiadis S, Li A, Ezra GS, Farantos SC, Kramer ZC, Carpenter BK, Wiggins S and Guo H, Toward Understanding the Roaming Mechanism in H plus MgH -> Mg plus HH Reaction, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 120 (27), 5145-5154 (2016).
 10. Navez P, Pandey S, Mas H, Poulios K, Fernholz T and von Klitzing W, Matter-wave interferometers using TAAP rings, NEW JOURNAL OF PHYSICS 18 075014 (2016).
 11. Tsibidis GD, Skoulas E, Papadopoulos A and Stratakis E, Convection roll-driven generation of supra-wavelength periodic surface structures on dielectrics upon irradiation with femtosecond pulsed lasers, PHYSICAL REVIEW B 94 (8), 081305 (2016).
 12. Di Battista D, Ancora D, Leonetti M and Zacharakis G, Tailoring non-diffractive beams from amorphous light speckles, APPLIED PHYSICS LETTERS 109 (12), 121110 (2016).
 13. Ankiewicz S, Orbey N, Watanabe H, Lentzakis H and Dealy J, On the use of continuous relaxation spectra to characterize model polymers, JOURNAL OF RHEOLOGY 60 (6), 1115-1120 (2016).