Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2019

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

 1. Gold BJ, Pyckhout-Hintzen W, Wischnewski A, Radulescu A, Monkenbusch M, Allgaier J, Hoffmann I, Parisi D, Vlassopoulos D, Richter D. Direct Assessment of Tube Dilation in Entangled Polymers. PHYSICAL REVIEW LETTERS 122: 088001, 2019.

Χημείας Υλικών

 1. Soe CMM, Nagabhushana GP, Shivaramaiah R, Tsai HH, Nie WY, Blancon JC, Melkonyan F, Cao DH, Traore B, Pedesseau L, Kepenekian M, Katan C, Even J, Marks TJ, Navrotsky A, Mohite AD, Stoumpos CC, Kanatzidis MG. Structural and thermodynamic limits of layer thickness in 2D halide perovskites. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116: 58-66, 2019.
 2. Charitidis CA, Dragatogiannis DA, Milioni E, Kaliva M, Vamvakaki M, Chatzinikolaidou M. Synthesis, Nanomechanical Characterization and Biocompatibility of a Chitosan-Graft-Poly (epsilon-caprolactone) Copolymer for Soft Tissue Regeneration. MATERIALS 12: 150, 2019.
 3. Mao LL, Stoumpos CC, Kanatzidis MG. Two-Dimensional Hybrid Halide Perovskites: Principles and Promises. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141: 1171-1190, 2019.
 4. Ioakeimidis A, Papadas IT, Tsikritzis D, Armatas GS, Kennou S, Choulis SA. Enhanced photovoltaic performance of perovskite solar cells by Co-doped spinel nickel cobaltite hole transporting layer. APL MATERIALS 7: 021101, 2019.

Οπτοηλεκτρονικής

 1. Viskadourakis Z, Perrakis G, Symeou E, Giapintzakis J, Kenanakis G. Transport properties of 3D printed polymer nanocomposites for potential thermoelectric applications. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 125: 159, 2019.

Βιοϋλικών

 1. Bakopoulou A, Georgopoulou A, Grivas I, Bekiari C, Prymak O, Loza K, Epple M, Papadopoulos GC, Koidis P, Chatzinikolaidou M. Dental pulp stem cells in chitosan/gelatin scaffolds for enhanced orofacial bone regeneration. DENTAL MATERIALS 35: 310-327, 2019.
 2. Charitidis CA, Dragatogiannis DA, Milioni E, Kaliva M, Vamvakaki M, Chatzinikolaidou M. Synthesis, Nanomechanical Characterization and Biocompatibility of a Chitosan-Graft-Poly (epsilon-caprolactone) Copolymer for Soft Tissue Regeneration. MATERIALS 12: 150, 2019.
 3. Nikoloudakis E, Karikis K, Han JJ, Kokotidou C, Charisiadis A, Folias F, Douvas AM, Mitraki A, Charalambidis G, Yan XH, Coutsolelos AG. A self-assembly study of PNA-porphyrin and PNA-BODIPY hybrids in mixed solvent systems. NANOSCALE 11: 3557-3566, 2019.

Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

 1. Droulias S, Koschny T, Kafesaki M, Soukoulis CM. On loss compensation, amplification and lasing in metallic metamaterials. NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY 9: 1847980418817947, 2019.
 2. Perrakis G, Tsilipakos O, Kenanakis G, Kafesaki M, Soukoulis CM, Economou EN. Perfect optical absorption with nanostructured metal films: design and experimental demonstration. OPTICS EXPRESS 27: 6842-6850, 2019.

Λοιπές Κατευθύνσεις

 1. Giuliani A, McKenzie R, Loppinet B. Near wall velocimetry on a rheometer. JOURNAL OF RHEOLOGY 63: 93-104, 2019.

facebook icon