Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2019

Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών

 1. Gold BJ, Pyckhout-Hintzen W, Wischnewski A, Radulescu A, Monkenbusch M, Allgaier J, Hoffmann I, Parisi D, Vlassopoulos D and Richter D, Direct Assessment of Tube Dilation in Entangled Polymers, PHYSICAL REVIEW LETTERS 122 (8), 088001 (2019).
 2. Sentjabrskaja T, Jacob AR, Egelhaaf SU, Petekidis G, Voigtmann T and Laurati M, Binary colloidal glasses: linear viscoelasticity and its link to the microscopic structure and dynamics, SOFT MATTER 15 (10), 2232-2244 (2019).
 3. Klein CO, Theodoratou A, Ruhs PA, Jonas U, Loppinet B, Wilhelm M, Fischer P, Vermant J and Vlassopoulos D, Interfacial Fourier transform shear rheometry of complex fluid interfaces, RHEOLOGICA ACTA 58 (1-2), 29-45 (2019).
 4. Lentzakis H, Costanzo S, Vlassopoulos D, Colby RH, Read DJ, Lee H, Chang T and van Ruymbeke E, Constraint Release Mechanisms for H-Polymers Moving in Linear Matrices of Varying Molar Masses, MACROMOLECULES 52 (8), 3010-3028 (2019).
 5. Dutertre F, Bang KT, Vereroudakis E, Loppinet B, Yang S, Kang SY, Fytas G and Choi TL, Conformation of Tunable Nanocylinders: Up to Sixth-Generation Dendronized Polymers via Graft-Through Approach by ROMP, MACROMOLECULES 52 (9), 3342-3350 (2019).
 6. Huang Q, Ahn J, Parisi D, Chang T, Hassager O, Panyukov S, Rubinstein M and Vlassopoulos D, Unexpected Stretching of Entangled Ring Macromolecules, PHYSICAL REVIEW LETTERS 122 (20), 208001 (2019).
 7. Gury L, Gauthier M, Cloitre M and Vlassopoulos D, Colloidal Jamming in Multiarm Star Polymer Melts, MACROMOLECULES 52 (12), 4617-4623 (2019).
 8. Moghimi E, Chubak I, Statt A, Howard MP, Founta D, Polymeropoulos G, Ntetsikas K, Hadjichristidis N, Panagiotopoulos AZ, Likos CN and Vlassopoulos D, Self-Organization and Flow of Low-Functionality Telechelic Star Polymers with Varying Attraction, ACS MACRO LETTERS 8 (7), 766-772 (2019).
 9. Parisi D, Truzzolillo D, Deepak VD, Gauthier M and Vlassopoulos D, Transition from Confined to Bulk Dynamics in Symmetric Star-Linear Polymer Mixtures, MACROMOLECULES 52 (15), 5872-5883 (2019).
 10. Athanasiou T, Auernhammer GK, Vlassopoulos D and Petekidis G, A high-frequency piezoelectric rheometer with validation of the loss angle measuring loop: application to polymer melts and colloidal glasses, RHEOLOGICA ACTA 58 (9), 619-637 (2019).
 11. Jacob AR, Moghimi E and Petekidis G, Rheological signatures of aging in hard sphere colloidal glasses, PHYSICS OF FLUIDS 31 (8), 087103 (2019).
 12. Pamvouxoglou A, Bogri P, Nagele G, Ohno K and Petekidis G, Structure and dynamics in suspensions of soft core-shell colloids in the fluid regime, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 151 (2), 024901 (2019).
 13. Costanzo S, Scherz L, Floudas G, Pasquino R, Kroger M, Schluter AD and Vlassopoulos D, Hybrid Dendronized Polymers as Molecular Objects: Viscoelastic Properties in the Melt, MACROMOLECULES 52 (19), 7331-7342 (2019).
 14. Moghimi E, Vermant J and Petekidis G, Orthogonal superposition rheometry of model colloidal glasses with short-ranged attractions, JOURNAL OF RHEOLOGY 63 (4), 533-546 (2019).
 15. Johnson LC, Zia RN, Moghimi E and Petekidis G, Influence of structure on the linear response rheology of colloidal gels, JOURNAL OF RHEOLOGY 63 (4), 583-608 (2019).
 16. Jacob AR, Poulos AS, Semenov AN, Vermant J and Petekidis G, Flow dynamics of concentrated starlike micelles: A superposition rheometry investigation into relaxation mechanisms, JOURNAL OF RHEOLOGY 63 (4), 641-653 (2019).
 17. Rementzi K, Boni LJ, Adamcik J, Fischer P and Vlassopoulos D, Structure and dynamics of hagfish mucin in different saline environments, SOFT MATTER 15 (42), 8627-8637 (2019).
 18. Hendricks J, Louhichi A, Metri V, Fournier R, Reddy N, Bouteiller L, Cloitre M, Clasen C, Vlassopoulos D and Briels WJ, Nonmonotonic Stress Relaxation after Cessation of Steady Shear Flow in Supramolecular Assemblies, PHYSICAL REVIEW LETTERS 123 (21), 218003 (2019).
 19. Scherz LF, Schroyen B, Pepicelli M, Schluter DA, Vermant J and Vlassopoulos D, Molecularly Designed Interfacial Viscoelasticity by Dendronized Polymers: From Flexible Macromolecules to Colloidal Objects, ACS NANO 13 (12), 14217-14229 (2019).
 20. Parisi D, Ruan YB, Ochbaum G, Silmore KS, Cullari LL, Liu CY, Bitton R, Regev O, Swan JW, Loppinet B and Vlassopoulos D, Short and Soft: Multidomain Organization, Tunable Dynamics, and Jamming in Suspensions of Grafted Colloidal Cylinders with a Small Aspect Ratio, LANGMUIR 35 (52), 17103-17113 (2019).

Χημείας Υλικών

 1. Soe CMM, Nagabhushana GP, Shivaramaiah R, Tsai HH, Nie WY, Blancon JC, Melkonyan F, Cao DH, Traore B, Pedesseau L, Kepenekian M, Katan C, Even J, Marks TJ, Navrotsky A, Mohite AD, Stoumpos CC and Kanatzidis MG, Structural and thermodynamic limits of layer thickness in 2D halide perovskites, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116 (1), 58-66 (2019).
 2. Charitidis CA, Dragatogiannis DA, Milioni E, Kaliva M, Vamvakaki M and Chatzinikolaidou M, Synthesis, Nanomechanical Characterization and Biocompatibility of a Chitosan-Graft-Poly (epsilon-caprolactone) Copolymer for Soft Tissue Regeneration, MATERIALS 12 (1), 150 (2019).
 3. Mao LL, Stoumpos CC and Kanatzidis MG, Two-Dimensional Hybrid Halide Perovskites: Principles and Promises, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141 (3), 1171-1190 (2019).
 4. Ioakeimidis A, Papadas IT, Tsikritzis D, Armatas GS, Kennou S and Choulis SA, Enhanced photovoltaic performance of perovskite solar cells by Co-doped spinel nickel cobaltite hole transporting layer, APL MATERIALS 7 (2), 021101 (2019).
 5. Velegraki G, Vamvasakis I, Papadas IT, Tsatsos S, Pournara A, Manos MJ, Choulis SA, Kennou S, Kopidakis G and Armatas GS, Boosting photochemical activity by Ni doping of mesoporous CoO nanoparticle assemblies, INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS 6 (3), 765-774 (2019).
 6. Radu IC, Hudita A, Zaharia C, Galateanu B, Iovu H, Tanasa E, Nitu SG, Ginghina O, Negrei C, Tsatsakis A, Velonia K, Shtilman M and Costache M, Poly(3-hydroxybutyrate-CO-3-hydroxyvalerate) PHBHV biocompatible nanocarriers for 5-FU delivery targeting colorectal cancer, DRUG DELIVERY 26 (1), 318-327 (2019).
 7. Savva A, Papadas IT, Tsikritzis D, Ioakeimidis A, Galatopoulos F, Kapnisis K, Fuhrer R, Hartmeier B, Oszajca MF, Luechinger NA, Kennou S, Armatas GS and Choulis SA, Inverted Perovskite Photovoltaics Using Flame Spray Pyrolysis Solution Based CuAlO2/Cu-O Hole-Selective Contact, ACS APPLIED ENERGY MATERIALS 2 (3), 2276-2287 (2019).
 8. Spanopoulos I, Hadar I, Ke WJ, Tu Q, Chen M, Tsai H, He YH, Shekhawat G, Dravid VP, Wasielewski MR, Mohite AD, Stoumpos CC and Kanatzidis MG, Uniaxial Expansion of the 2D Ruddlesden-Popper Perovskite Family for Improved Environmental Stability, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141 (13), 5518-5534 (2019).
 9. McCall KM, Stoumpos CC, Kontsevoi OY, Alexander GCB, Wessels BW and Kanatzidis MG, From OD Cs3Bi2I9 to 2D Cs3Bi2I6Cl3: Dimensional Expansion Induces a Direct Band Gap but Enhances Electron Phonon Coupling, CHEMISTRY OF MATERIALS 31 (7), 2644-2650 (2019).
 10. Georgiou Y, Papadas IT, Mouzourakis E, Skliri E, Armatas GS and Deligiannakis Y, Mesoporous spinel CoFe2O4 as an efficient adsorbent for arsenite removal from water: high efficiency via control of the particle assemblage configuration, ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO 6 (4), 1156-1167 (2019).
 11. Tsatsakis A, Stratidakis AK, Goryachaya AV, Tzatzarakis MN, Stivaktakis PD, Docea AO, Berdiaki A, Nikitovic D, Velonia K, Shtilman MI, Rizos AK and Kuskov AN, In vitro blood compatibility and in vitro cytotoxicity of amphiphilic poly-N-vinylpyrrolidone nanoparticles, FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 127 42-52 (2019).
 12. Li XT, Guo PJ, Kepenekian M, Hadar I, Katan C, Even J, Stoumpos CC, Schaller RD and Kanatzidis MG, Small Cyclic Diammonium Cation Templated (110)-Oriented 2D Halide (X = I, Br, Cl) Perovskites with White-Light Emission, CHEMISTRY OF MATERIALS 31 (9), 3582-3590 (2019).
 13. Hoffman JM, Che XY, Sidhik S, Li XT, Hadar I, Blancon JC, Yarnaguchi H, Kepenekian M, Katan C, Even J, Stoumpos CC, Mohite AD and Kanatzidis MG, From 2D to 1D Electronic Dimensionality in Halide Perovskites with Stepped and Flat Layers Using Propylammonium as a Spacer, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141 (27), 10661-10676 (2019).
 14. Li XT, Ke WJ, Traore B, Guo PJ, Hadar I, Kepenekian M, Even J, Katan C, Stoumpos CC, Schaller RD and Kanatzidis MG, Two-Dimensional Dion-Jacobson Hybrid Lead Iodide Perovskites with Aromatic Diammonium Cations, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141 (32), 12880-12890 (2019).
 15. Sakellari I, Kabouraki E, Karanikolopoulos D, Droulias S, Farsari M, Loukakos P, Vamvakaki M and Gray D, Quantum dot based 3D printed woodpile photonic crystals tuned for the visible, NANOSCALE ADVANCES 1 (9), 3413-3423 (2019).
 16. Parkatzidis K, Chatzinikolaidou M, Kaliva M, Bakopoulou A, Farsari M and Vamvakaki M, Multiphoton 3D Printing of Biopolymer-Based Hydrogels, ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING 5 (11), 6161-6170 (2019).
 17. McCall KM, Friedrich D, Chica DG, Cai WZ, Stoumpos CC, Alexander GCB, Deemyad S, Wessels BW and Kanatzidis MG, Perovskites with a Twist: Strong In1+ Off-Centering in the Mixed-Valent CsInX3 (X = Cl, Br), CHEMISTRY OF MATERIALS 31 (22), 9554-9566 (2019).
 18. Mao LL, Teicher SML, Stoumpos CC, Kennard RM, DeCrescent RA, Wu G, Schuller JA, Chabinyc ML, Cheetham AK and Seshadri R, Chemical and Structural Diversity of Hybrid Layered Double Perovskite Halides, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141 (48), 19099-19109 (2019).
 19. Papadas IT, Galatopoulos F, Armatas GS, Tessler N and Choulis SA, Nanoparticulate Metal Oxide Top Electrode Interface Modification Improves the Thermal Stability of Inverted Perovskite Photovoltaics, NANOMATERIALS 9 (11), 1616 (2019).
 20. Ruggeri E, Stranks SD, Manidakis E, Stoumpos CC and Katan C, Halide Perovskites: Low Dimensions for Devices, ACS ENERGY LETTERS 4 (12), 2902-2904 (2019).

Οπτοηλεκτρονικής

 1. Viskadourakis Z, Perrakis G, Symeou E, Giapintzakis J and Kenanakis G, Transport properties of 3D printed polymer nanocomposites for potential thermoelectric applications, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 125 (3), 159 (2019).
 2. Tasolamprou AC, Koulouklidis AD, Daskalaki C, Mavidis CP, Kenanakis G, Deligeorgis G, Viskadourakis Z, Kuzhir P, Tzortzakis S, Kafesaki M, Economou EN and Soukoulis CM, Experimental Demonstration of Ultrafast THz Modulation in a Graphene-Based Thin Film Absorber through Negative Photoinduced Conductivity, ACS PHOTONICS 6 (3), 720-727 (2019).
 3. Shutov AV, Mokrousova DV, Fedorov VY, Seleznev LV, Rizaev GE, Shalova AV, Zvorykin VD, Tzortzakis S and Ionin AA, Influence of air humidity on 248-nm ultraviolet laser pulse filamentation, OPTICS LETTERS 44 (9), 2165-2168 (2019).
 4. Redondo YDI, Sigurdsson H, Ohadi H, Shelykh IA, Rubo YG, Hatzopoulos Z, Savvidis PG and Baumberg JJ, Observation of inversion, hysteresis, and collapse of spin in optically trapped polariton condensates, PHYSICAL REVIEW B 99 (16), 165311 (2019).
 5. Demeridou I, Paradisanos I, Liu YY, Pliatsikas N, Patsalas P, Germanis S, Pelekanos NT, Goddard WA, Kioseoglou G and Stratakis E, Spatially selective reversible charge carrier density tuning in WS2 monolayers via photochlorination, 2D MATERIALS 6 (1), 015003 (2019).
 6. Christmann G, Trifonov AV, Tzimis A, Hatzopoulos Z, Iorsh IV, Baumberg JJ and Savvidis PG, High-angle optically accessible Brewster cavity exciton-polaritons, PHYSICAL REVIEW B 99 (24), 241402 (2019).
 7. Fedorov VY, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Transformation of ring-Airy beams during efficient harmonic generation, OPTICS LETTERS 44 (12), 2974-2977 (2019).
 8. Maria M, Papazoglou DG, Farsari M and TzortzaKis S, Long-scale multiphoton polymerization voxel growth investigation using engineered Bessel beams, OPTICAL MATERIALS EXPRESS 9 (7), 2838-2845 (2019).
 9. Rozas E, Martin MD, Tejedor C, Vina L, Deligeorgis G, Hatzopoulos Z and Savvidis PG, Determination of Polariton Condensates' Critical Temperature, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 256 (6), 1800519 (2019).
 10. Amargianitakis EA, Miziou F, Androulidaki M, Tsagaraki K, Kostopoulos A, Konstantinidis G, Delamadeleine E, Monroy E and Pelekanos NT, Improved GaN Quantum Well Microcavities for Robust Room Temperature Polaritonics, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 256 (6), 1800716 (2019).
 11. Chambonneau M, Lavoute L, Gaponov D, Fedorov VY, Hideur A, Fevrier S, Tzortzakis S, Uteza O and Grojo D, Competing Nonlinear Delocalization of Light for Laser Inscription Inside Silicon with a 2-mu m Picosecond Laser, PHYSICAL REVIEW APPLIED 12 (2), 024009 (2019).
 12. Amargianitakis EA, Jayaprakash R, Kalaitzakis FG, Delamadeleine E, Monroy E and Pelekanos NT, Absorption in ultrathin GaN-based membranes: The role of standing wave effects, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 126 (8), 083109 (2019).
 13. Shipilo DE, Nikolaeva IA, Fedorov VY, Tzortzakis S, Couairon A, Panov NA and Kosareva OG, Tight focusing of electromagnetic fields by large-aperture mirrors, PHYSICAL REVIEW E 100 (3), 033316 (2019).
 14. Psilodimitrakopoulos S, Mouchliadis L, Paradisanos I, Kourmoulakis G, Lemonis A, Kioseoglou G and Stratakis E, Twist Angle mapping in layered WS2 by Polarization-Resolved Second Harmonic Generation, SCIENTIFIC REPORTS 9 14285 (2019).
 15. Drougakis G, Mavrakis KG, Pandey S, Vasilakis G, Poulios K, Papazoglou DG and von Klitzing W, Precise and robust optical beam steering for space optical instrumentation, CEAS SPACE JOURNAL 11 (4), 589-595 (2019).
 16. Maragkakis GM, Psilodimitrakopoulos S, Mouchliadis L, Paradisanos I, Lemonis A, Kioseoglou G and Stratakis E, Imaging the crystal orientation of 2D transition metal dichalcogenides using polarization-resolved second-harmonic generation, OPTO-ELECTRONIC ADVANCES 2 (11), 190026 (2019).

Μαγνητικών Υλικών

 1. Lyberatos A and Parker GJ, Model of ballistic-diffusive thermal transport in HAMR media, JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 58 (4), 045002 (2019).

Βιοϋλικών

 1. Bakopoulou A, Georgopoulou A, Grivas I, Bekiari C, Prymak O, Loza K, Epple M, Papadopoulos GC, Koidis P and Chatzinikolaidou M, Dental pulp stem cells in chitosan/gelatin scaffolds for enhanced orofacial bone regeneration, DENTAL MATERIALS 35 (2), 310-327 (2019).
 2. Charitidis CA, Dragatogiannis DA, Milioni E, Kaliva M, Vamvakaki M and Chatzinikolaidou M, Synthesis, Nanomechanical Characterization and Biocompatibility of a Chitosan-Graft-Poly (epsilon-caprolactone) Copolymer for Soft Tissue Regeneration, MATERIALS 12 (1), 150 (2019).
 3. Nikoloudakis E, Karikis K, Han JJ, Kokotidou C, Charisiadis A, Folias F, Douvas AM, Mitraki A, Charalambidis G, Yan XH and Coutsolelos AG, A self-assembly study of PNA-porphyrin and PNA-BODIPY hybrids in mixed solvent systems, NANOSCALE 11 (8), 3557-3566 (2019).
 4. de Marco A, Ferrer-Miralles N, Garcia-Fruitos E, Mitraki A, Peternel S, Rinas U, Trujillo-Roldan MA, Valdez-Cruz NA, Vazquez E and Villaverde A, Bacterial inclusion bodies are industrially exploitable amyloids, FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 43 (1), 53-72 (2019).
 5. Parkatzidis K, Chatzinikolaidou M, Kaliva M, Bakopoulou A, Farsari M and Vamvakaki M, Multiphoton 3D Printing of Biopolymer-Based Hydrogels, ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING 5 (11), 6161-6170 (2019).
 6. Nikoloudakis E, Mitropoulou K, Landrou G, Charalambidis G, Nikolaou V, Mitraki A and Coutsolelos AG, Self-assembly of aliphatic dipeptides coupled with porphyrin and BODIPY chromophores, CHEMICAL COMMUNICATIONS 55 (94), 14103-14106 (2019).

Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

 1. Droulias S, Koschny T, Kafesaki M and Soukoulis CM, On loss compensation, amplification and lasing in metallic metamaterials, NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY 9 1847980418817947 (2019).
 2. Perrakis G, Tsilipakos O, Kenanakis G, Kafesaki M, Soukoulis CM and Economou EN, Perfect optical absorption with nanostructured metal films: design and experimental demonstration, OPTICS EXPRESS 27 (5), 6842-6850 (2019).
 3. Velegraki G, Vamvasakis I, Papadas IT, Tsatsos S, Pournara A, Manos MJ, Choulis SA, Kennou S, Kopidakis G and Armatas GS, Boosting photochemical activity by Ni doping of mesoporous CoO nanoparticle assemblies, INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS 6 (3), 765-774 (2019).
 4. Tasolamprou AC, Koulouklidis AD, Daskalaki C, Mavidis CP, Kenanakis G, Deligeorgis G, Viskadourakis Z, Kuzhir P, Tzortzakis S, Kafesaki M, Economou EN and Soukoulis CM, Experimental Demonstration of Ultrafast THz Modulation in a Graphene-Based Thin Film Absorber through Negative Photoinduced Conductivity, ACS PHOTONICS 6 (3), 720-727 (2019).
 5. Akbarzadeh A, Kafesaki M, Economou EN, Soukoulis CM and Crosse JA, Spontaneous-relaxation-rate suppression in cavities with PT symmetry, PHYSICAL REVIEW A 99 (3), 033853 (2019).
 6. Liu F, Tsilipakos O, Pitilakis A, Tasolamprou AC, Mirmoosa MS, Kantartzis NV, Kwon DH, Kafesaki M, Soukoulis CM and Tretyakov SA, Intelligent Metasurfaces with Continuously Tunable Local Surface Impedance for Multiple Reconfigurable Functions, PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (4), 044024 (2019).
 7. Droulias S, Katsantonis I, Kafesaki M, Soukoulis CM and Economou EN, Chiral Metamaterials with PT Symmetry and Beyond, PHYSICAL REVIEW LETTERS 122 (21), 213201 (2019).
 8. Tasolamprou AC, Pitilakis A, Abadal S, Tsilipakos O, Timoneda X, Taghvaee H, Mirmoosa MS, Liu F, Liaskos C, Tsioliaridou A, Ioannidis S, Kantartzis NV, Manessis D, Georgiou J, Cabellos-Aparicio A, Alarcon E, Pitsillides A, Akyildiz IF, Tretyakov SA, Economou EN, Kafesaki M and Soukoulis CM, Exploration of Intercell Wireless Millimeter-Wave Communication in the Landscape of Intelligent Metasurfaces, IEEE ACCESS 7 122931-122948 (2019).
 9. Perrakis G, Kakavelakis G, Kenanakis G, Petridis K, Stratakis E, Kafesaki M and Kymakis E, Efficient and environmental-friendly perovskite solar cells via embedding plasmonic nanoparticles: an optical simulation study on realistic device architectures, OPTICS EXPRESS 27 (22), 31144-31163 (2019).
 10. Droulias S, Katsantonis I, Kafesaki M, Soukoulis CM and Economou EN, Accessible phases via wave impedance engineering with PT-symmetric metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 100 (20), 205133 (2019).

Λοιπές Κατευθύνσεις

 1. Giuliani A, McKenzie R and Loppinet B, Near wall velocimetry on a rheometer, JOURNAL OF RHEOLOGY 63 (1), 93-104 (2019).
 2. Xygkis M, Gagaoudakis E, Zouridi L, Markaki O, Aperathitis E, Chrissopoulou K, Kiriakidis G and Binas V, Thermochromic Behavior of VO2/Polymer Nanocomposites for Energy Saving Coatings, COATINGS 9 (3), 163 (2019).
 3. Stylianakis MM, Maksudov T, Panagiotopoulos A, Kakavelakis G and Petridis K, Inorganic and Hybrid Perovskite Based Laser Devices: A Review, MATERIALS 12 (6), 859 (2019).
 4. Papadakis IE, Rigas A, Markowitz A and McHardy IM, The long term X-ray time lags of NGC 4051, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 485 (1), 1454-1459 (2019).
 5. Petrakakis E, Tsibidis GD and Stratakis E, Modelling of the ultrafast dynamics and surface plasmon properties of silicon upon irradiation with mid-IR femtosecond laser pulses, PHYSICAL REVIEW B 99 (19), 195201 (2019).
 6. Pandey S, Mas H, Drougakis G, Thekkeppatt P, Bolpasi V, Vasilakis G, Poulios K and von Klitzing W, Hypersonic Bose-Einstein condensates in accelerator rings, NATURE 570 (7760), 205-+ (2019).
 7. Raptis K, Koutserimpas C, Mari A, Tournis S and Alpantaki K, MULTI- AND EXTENSIVELY-DRUG RESISTANT GRAM-NEGATIVE OSTEOMYELITIS: MICROBIOLOGICAL AND PATIENTS' CHARACTERISTICS, OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 30 S287-S288 (2019).
 8. Raptis K, Mari A, Koutserimpas C, Alpantaki K and Tournis S, DOES VITAMIN D LEVELS AFFECT CHANGES IN PQCT BONE DENSITY AND MICROARCHITECTURE IN POSTMENOPAUSAL WOMEN AFTER CONSERVATIVELY TREATED DISTAL RADIUS FRACTURES? AN EXPLORATORY STUDY, OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 30 S288-S288 (2019).
 9. Fanourgakis GS, Gkagkas K, Tylianakis E, Klontzas E and Froudakis G, A Robust Machine Learning Algorithm for the Prediction of Methane Adsorption in Nanoporous Materials, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 123 (28), 6080-6087 (2019).
 10. Brintakis K, Gagaoudakis E, Kostopoulou A, Faka V, Argyrou A, Binas V, Kiriakidis G and Stratakis E, Ligand-free all-inorganic metal halide nanocubes for fast, ultra-sensitive and self-powered ozone sensors, NANOSCALE ADVANCES 1 (7), 2699-2706 (2019).
 11. Petrovic M, Maksudov T, Panagiotopoulos A, Serpetzoglou E, Konidakis I, Stylianakis MM, Stratakis E and Kymakis E, Limitations of a polymer-based hole transporting layer for application in planar inverted perovskite solar cells, NANOSCALE ADVANCES 1 (8), 3107-3118 (2019).
 12. Papadopoulos A, Skoulas E, Mimidis A, Perrakis G, Kenanakis G, Tsibidis GD and Stratakis E, Biomimetic Omnidirectional Antireflective Glass via Direct Ultrafast Laser Nanostructuring, ADVANCED MATERIALS 31 (32), 1901123 (2019).
 13. Koufakis E, Mathioudakis GN, Patsidis AC and Psarras GC, ZnTiO3/epoxy resin nanocomposites: Development, dielectric behaviour and functionality, POLYMER TESTING 77 105870 (2019).
 14. Klontzas E, Tylianakis E, Varshney V, Roy AK and Froudakis GE, Organically interconnected graphene flakes: A flexible 3-D material with tunable electronic bandgap, SCIENTIFIC REPORTS 9 13676 (2019).
 15. Serpetzoglou E, Konidakis I, Maksudov T, Panagiotopoulos A, Kymakis E and Stratakis E, In situ monitoring of the charge carrier dynamics of CH3NH3PbI3 perovskite crystallization process, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 7 (39), 12170-12179 (2019).
 16. Lanara C, Mimidis A and Stratakis E, Femtosecond Laser Fabrication of Stable Hydrophilic and Anti-Corrosive Steel Surfaces, MATERIALS 12 (20), 3428 (2019).
 17. Mas H, Pandey S, Vasilakis G and von Klitzing W, Bi-chromatic adiabatic shells for atom interferometry, NEW JOURNAL OF PHYSICS 21 (12), 123039 (2019).
 18. Di Battista D, Merino D, Zacharakis G, Loza-Alvarez P and Olarte OE, Enhanced Light Sheet Elastic Scattering Microscopy by Using a Supercontinuum Laser, METHODS AND PROTOCOLS 2 (3), 57 (2019).