Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2002

Δημήτρης Βλασσόπουλος

  1. Stiakakis E, Vlassopoulos D, Likos CN, Roovers J, Meier G. Polymer-mediated melting in ultrasoft colloidal gels. PHYSICAL REVIEW LETTERS 89: 208302, 2002.
  2. Stiakakis E, Vlassopoulos D, Loppinet B, Roovers J, Meier G. Kinetic arrest of crowded soft spheres in solvents of varying quality. PHYSICAL REVIEW E 66: 051804, 2002.

facebook icon