Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2003

Δημήτρης Βλασσόπουλος

  1. Miros A and Vlassopoulos D, Linear rheology of multiarm star polymers diluted with short linear chains, JOURNAL OF RHEOLOGY 47 (1), 163-176 (2003).
  2. Stiakakis E, Vlassopoulos D and Roovers J, Thermal jamming in colloidal star-linear polymer mixtures, LANGMUIR 19 (17), 6645-6649 (2003).

Γιάννης Γιαπιντζάκης

  1. Androulakis J, Katsarakis N, Viskadourakis Z and Giapintzakis J, Comparative study of the magnetic and magnetotransport properties of a metallic and a semiconducting member of the solid solution LaNixCo1-xO3, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 93 (9), 5484-5490 (2003).
  2. Androulakis J, Katsarakis N, Giapintzakis J, Vouroutzis N, Pavlidou E, Chrissafis K, Polychroniadis EK and Perdikatsis V, LaSrMnCoO6: a new cubic double perovskite oxide, JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 173 (2), 350-354 (2003).
  3. Migiakis P, Androulakis J and Giapintzakis J, Thermoelectric properties of LaNi1-xCoxO3 solid solution, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 94 (12), 7616-7620 (2003).

Κώστας Σούκουλης

  1. Cubukcu E, Aydin K, Ozbay E, Foteinopoulou S and Soukoulis CM, Negative refraction by photonic crystals, NATURE 423 (6940), 604-605 (2003).