Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2004

Δημήτρης Βλασσόπουλος

 1. Asteriadi A, Sigel R, Vlassopoulos D, Meier G, Dorgan JR and Knauss DM, Molecular control of the viscosity of model dendritically branched polystyrene solutions: From polymeric to colloidal behavior, MACROMOLECULES 37 (3), 1016-1022 (2004).
 2. Vlassopoulos D, Colloidal star polymers: Models for studying dynamically arrested states in soft matter, JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS 42 (16), 2931-2941 (2004).
 3. Holmes WM, Callaghan PT, Vlassopoulos D and Roovers J, Shear banding phenomena in ultrasoft colloidal glasses, JOURNAL OF RHEOLOGY 48 (5), 1085-1102 (2004).

Γιάννης Γιαπιντζάκης

 1. Androulakis J, Migiakis P and Giapintzakis J, La0.95Sr0.05CoO3: An efficient room-temperature thermoelectric oxide, APPLIED PHYSICS LETTERS 84 (7), 1099-1101 (2004).
 2. Androulakis J and Giapintzakis J, Hall effect study of magnetoresistive perovskite LaNi0.5Co0.5O3 thin films, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY 109 (1-3), 217-220 (2004).
 3. Androulakis J, Klini A, Manousaki A, Violakis G and Giapintzakis J, Growth of polycrystalline LaNi1-xCoxO3 (x=0.3, 0.5) thin films on Si(100) by pulsed laser deposition, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 79 (3), 671-675 (2004).
 4. Gardelis S, Androulakis J, Migiakis P, Giapintzakis J, Clowes SK, Bugoslavsky Y, Branford WR, Miyoshi Y and Cohen LF, Synthesis and physical properties of arc melted NiMnSb, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 95 (12), 8063-8068 (2004).
 5. Gardelis S, Androulakis J, Migiakis P and Giapintzakis J, Recent advances in spintronics. Half-metal ferromagnets: Their role in spintronics, ADVANCED MATERIALS FORUM II 455-456 137-142 (2004).
 6. Mastoraki I, Lappas A, Giapintzakis J, Tobbens D and Hernandez-Velasco J, Relations of crystal structure to magnetic properties in the quasi-one-dimensional compound PbNi1.88Mg0.12V2O8, JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 177 (7), 2404-2414 (2004).
 7. Androulakis J, Gardelis S, Giapintzakis J and Buckle PD, Magnetic properties of the half-metallic ferromagnet NiMnSb grown on InSb by pulsed laser deposition, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 79 (4-6), 1211-1213 (2004).
 8. Rode AV, Gamaly EG, Christy AG, Gerald JGF, Hyde ST, Elliman RG, Luther-Davies B, Veinger AI, Androulakis J and Giapintzakis J, Unconventional magnetism in all-carbon nanofoam, PHYSICAL REVIEW B 70 (5), 054407 (2004).
 9. Gardelis S, Androulakis J, Giapintzakis J, Monnereau O and Buckle PD, Structural, magnetic, and electrical properties of NiMnSb thin films grown on InSb by pulsed-laser deposition, APPLIED PHYSICS LETTERS 85 (15), 3178-3180 (2004).

Μαρία Καφεσάκη

 1. Katsarakis N, Koschny T, Kafesaki M, Economou EN, Ozbay E and Soukoulis CM, Left- and right-handed transmission peaks near the magnetic resonance frequency in composite metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 70 (20), 201101 (2004).

Γιώργος Κοπιδάκης

 1. Maniadis P, Kopidakis G and Aubry S, Classical and quantum targeted energy transfer between nonlinear oscillators, PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA 188 (3-4), 153-177 (2004).

Νίκος Πελεκάνος

 1. Dialynas GE, Deligeorgis G, Le Thomas N, Hatzopoulos Z and Pelekanos NT, Comparative study of (100) and (111)B InGaAs single quantum well laser diodes, PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 23 (3-4), 329-333 (2004).

Κώστας Σούκουλης

 1. Katsarakis N, Koschny T, Kafesaki M, Economou EN, Ozbay E and Soukoulis CM, Left- and right-handed transmission peaks near the magnetic resonance frequency in composite metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 70 (20), 201101 (2004).