Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις 2010

Γεράσιμος Αρματάς

 1. Ding N, Armatas GS and Kanatzidis MG, Metal Inorganic Frameworks: Dynamic Flexible Architecture with Extended Pore Order Built from [Se-3](2-) Linkers and [Re6Se6Br8](2-) Clusters, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 132 (19), 6728-6734 (2010).
 2. Armatas GS and Kanatzidis MG, Size Dependence in Hexagonal Mesoporous Germanium: Pore Wall Thickness versus Energy Gap and Photoluminescence, NANO LETTERS 10 (9), 3330-3336 (2010).
 3. Armatas GS, Katsoulidis AP, Petrakis DE and Pomonis PJ, Synthesis and acidic catalytic properties of ordered mesoporous alumina-tungstophosphoric acid composites, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 20 (39), 8631-8638 (2010).
 4. Armatas GS, Katsoulidis AP, Petrakis DE, Pomonis PJ and Kanatzidis MG, Nanocasting of Ordered Mesoporous Co3O4-Based Polyoxometalate Composite Frameworks, CHEMISTRY OF MATERIALS 22 (20), 5739-5746 (2010).

Μαρία Βαμβακάκη

 1. Anastasiadis SH, Stratakis E, Barberoglou M, Zorba V, Mateescu A, Achilleos DS, Vamvakaki M and Fotakis C, From superhydrophobicity and water repellence to superhydrophilicity: Smart polymer-functionalized surfaces, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 240 - (2010).
 2. Mateescu A, Ye JD, Narain R and Vamvakaki M, Novel glycosurfaces by surface-initiated ATRP, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 240 - (2010).
 3. Christodoulakis KE and Vamvakaki M, Amphoteric Core-Shell Microgels: Contraphilic Two-Compartment Colloidal Particles, LANGMUIR 26 (2), 639-647 (2010).
 4. Jiang XZ, Vamvakaki M and Narain R, Copper-Catalyzed Bimolecular Coupling of alpha,omega-Dibromide-Functionalized Poly(gamma-caprolactone), MACROMOLECULES 43 (7), 3228-3232 (2010).
 5. Stratakis E, Mateescu A, Barberoglou M, Vamvakaki M, Fotakis C and Anastasiadis SH, From superhydrophobicity and water repellency to superhydrophilicity: smart polymer-functionalized surfaces, CHEMICAL COMMUNICATIONS 46 (23), 4136-4138 (2010).
 6. Sakellari I, Gaidukeviciute A, Giakoumaki A, Gray D, Fotakis C, Farsari M, Vamvakaki M, Reinhardt C, Ovsianikov A and Chichkov BN, Two-photon polymerization of titanium-containing sol-gel composites for three-dimensional structure fabrication, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 100 (2), 359-364 (2010).
 7. Achilleos DS and Vamvakaki M, Multiresponsive Spiropyran-Based Copolymers Synthesized by Atom Transfer Radical Polymerization, MACROMOLECULES 43 (17), 7073-7081 (2010).
 8. Pavlopoulou E, Portale G, Christodoulakis KE, Vamvakaki M, Bras W and Anastasiadis SH, Following the Synthesis of Metal Nanoparticles within pH-Responsive Microgel Particles by SAXS, MACROMOLECULES 43 (23), 9828-9836 (2010).
 9. Farsari M, Vamvakaki M and Chichkov BN, Multiphoton polymerization of hybrid materials, JOURNAL OF OPTICS 12 (12), 124001 (2010).
 10. Georgiou TK, Ward MA, Knight P, Rikkou MD, Vamvakaki M, Yamasaki EN, Phylactou LA and Patrickios CS, Cationic star homo- and co-polymers for gene delivery, DRUG DISCOVERY TODAY 15 (23-24), 1104-1104 (2010).
 11. Achilleos DS and Vamvakaki M, End-Grafted Polymer Chains onto Inorganic Nano-Objects, MATERIALS 3 (3), 1981-2026 (2010).

Κέλλυ Βελώνια

 1. Velonia K, Protein-polymer amphiphilic chimeras: recent advances and future challenges, POLYMER CHEMISTRY 1 (7), 944-952 (2010).

Δημήτρης Βλασσόπουλος

 1. Vlassopoulos D, Phase/state behavior of colloidal mixtures involving star polymers, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 239 - (2010).
 2. van Ruymbeke E, Vlassopoulos D, Kapnistos M, Liu CY and Bailly C, Proposal to Solve the Time-Stress Discrepancy of Tube Models, MACROMOLECULES 43 (1), 525-531 (2010).
 3. Rogers SA, Callaghan PT, Petekidis G and Vlassopoulos D, Time-dependent rheology of colloidal star glasses, JOURNAL OF RHEOLOGY 54 (1), 133-158 (2010).
 4. van Ruymbeke E, Pamvouxoglou A, Vlassopoulos D, Petekidis G, Mountrichas G and Pispas S, Stable responsive diblock copolymer micelles for rheology control, SOFT MATTER 6 (5), 881-891 (2010).
 5. Stiakakis E, Wilk A, Kohlbrecher J, Vlassopoulos D and Petekidis G, Slow dynamics, aging, and crystallization of multiarm star glasses, PHYSICAL REVIEW E 81 (2), 020402 (2010).
 6. Erwin BM, Rogers SA, Cloitre M and Vlassopoulos D, Examining the validity of strain-rate frequency superposition when measuring the linear viscoelastic properties of soft materials, JOURNAL OF RHEOLOGY 54 (2), 187-195 (2010).
 7. Padding JT, van Ruymbeke E, Vlassopoulos D and Briels WJ, Computer simulation of the rheology of concentrated star polymer suspensions, RHEOLOGICA ACTA 49 (5), 473-484 (2010).
 8. van Ruymbeke E, Vlassopoulos D, Mierzwa M, Pakula T, Charalabidis D, Pitsikalis M and Hadjichristidis N, Rheology and Structure of Entangled Telechelic Linear and Star Polyisoprene Melts, MACROMOLECULES 43 (9), 4401-4411 (2010).
 9. van Ruymbeke E, Coppola S, Balacca L, Righi S and Vlassopoulos D, Decoding the viscoelastic response of polydisperse star/linear polymer blends, JOURNAL OF RHEOLOGY 54 (3), 507-538 (2010).
 10. van Ruymbeke E, Muliawan EB, Hatzikiriakos SG, Watanabe T, Hirao A and Vlassopoulos D, Viscoelasticity and extensional rheology of model Cayley-tree polymers of different generations, JOURNAL OF RHEOLOGY 54 (3), 643-662 (2010).
 11. Erwin BM, Cloitre M, Gauthier M and Vlassopoulos D, Dynamics and rheology of colloidal star polymers, SOFT MATTER 6 (12), 2825-2833 (2010).
 12. Rogers SA and Vlassopoulos D, Frieze group analysis of asymmetric response to large-amplitude oscillatory shear, JOURNAL OF RHEOLOGY 54 (4), 859-880 (2010).
 13. Erwin BM, Vlassopoulos D and Cloitre M, Rheological fingerprinting of an aging soft colloidal glass, JOURNAL OF RHEOLOGY 54 (4), 915-939 (2010).
 14. Wilk A, Huissmann S, Stiakakis E, Kohlbrecher J, Vlassopoulos D, Likos CN, Meier G, Dhont JKG, Petekidis G and Vavrin R, Osmotic shrinkage in star/linear polymer mixtures, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 32 (2), 127-134 (2010).
 15. Vlassopoulos D and Fytas G, From Polymers to Colloids: Engineering the Dynamic Properties of Hairy Particles, HIGH SOLID DISPERSIONS 236 1-54 (2010).

Μαρία Καφεσάκη

 1. Manceau JM, Shen NH, Kafesaki M, Soukoulis CM and Tzortzakis S, Dynamic response of metamaterials in the terahertz regime: Blueshift tunability and broadband phase modulation, APPLIED PHYSICS LETTERS 96 (2), 021111 (2010).
 2. Reboud V, Kehagias N, Kehoe T, Leveque G, Mavidis C, Kafesaki M and Torres CMS, Nanoimprinted plasmonic crystals for light extraction applications, MICROELECTRONIC ENGINEERING 87 (5-8), 1367-1369 (2010).
 3. Penciu RS, Kafesaki M, Koschny T, Economou EN and Soukoulis CM, Magnetic response of nanoscale left-handed metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 81 (23), 235111 (2010).
 4. Li ZF, Zhao RK, Koschny T, Kafesaki M, Alici KB, Colak E, Caglayan H, Ozbay E and Soukoulis CM, Chiral metamaterials with negative refractive index based on four "U" split ring resonators, APPLIED PHYSICS LETTERS 97 (8), 081901 (2010).

Γιώργος Κιοσέογλου

 1. Jansen R, Min BC, Dash SP, Sharma S, Kioseoglou G, Hanbicki AT, van't Erve OMJ, Thompson PE and Jonker BT, Electrical spin injection into moderately doped silicon enabled by tailored interfaces, PHYSICAL REVIEW B 82 (24), 241305 (2010).

Γιώργος Κοπιδάκης

 1. Galanis NV, Remediakis IN and Kopidakis G, Mechanical Response of Nanocrystalline Cu from Atomistic Simulations, Phys. Status Solidi C 7 (5), 1372 -1375 (2010).
 2. Johansson M, Kopidakis G and Aubry S, KAM tori in 1D random discrete nonlinear Schrodinger model?, EPL 91 (5), 50001 (2010).

Άννα Μητράκη

 1. Mitraki A, PROTEIN AGGREGATION: FROM INCLUSION BODIES TO AMYLOID AND BIOMATERIALS, ADVANCES IN PROTEIN CHEMISTRY AND STRUCTURAL BIOLOGY, VOL 79 79 89-125 (2010).

Δημήτρης Παπάζογλου

 1. Suntsov S, Abdollahpour D, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Filamentation-induced third-harmonic generation in air via plasma-enhanced third-order susceptibility, PHYSICAL REVIEW A 81 (3), 033817 (2010).
 2. Papazoglou DG, Suntsov S, Abdollahpour D and Tzortzakis S, Tunable intense Airy beams and tailored femtosecond laser filaments, PHYSICAL REVIEW A 81 (6), 061807 (2010).
 3. Panagiotopoulos P, Efremidis NK, Papazoglou DG, Couairon A and Tzortzakis S, Tailoring the filamentation of intense femtosecond laser pulses with periodic lattices, PHYSICAL REVIEW A 82 (6), 061803 (2010).
 4. Abdollahpour D, Suntsov S, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Spatiotemporal Airy Light Bullets in the Linear and Nonlinear Regimes, PHYSICAL REVIEW LETTERS 105 (25), 253901 (2010).

Νίκος Πελεκάνος

 1. Christmann G, Coulson C, Baumberg JJ, Pelekanos NT, Hatzopoulos Z, Tsintzos SI and Savvidis PG, Control of polariton scattering in resonant-tunneling double-quantum-well semiconductor microcavities, PHYSICAL REVIEW B 82 (11), 113308 (2010).
 2. Dialynas GE, Kalliakos S, Xenogianni C, Androulidaki M, Kehagias T, Komninou P, Savvidis PG, Hatzopoulos Z and Pelekanos NT, Piezoelectric InAs (211)B quantum dots grown by molecular beam epitaxy: Structural and optical properties, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 108 (10), 103525 (2010).

Γιώργος Πετεκίδης

 1. Rogers SA, Callaghan PT, Petekidis G and Vlassopoulos D, Time-dependent rheology of colloidal star glasses, JOURNAL OF RHEOLOGY 54 (1), 133-158 (2010).
 2. van Ruymbeke E, Pamvouxoglou A, Vlassopoulos D, Petekidis G, Mountrichas G and Pispas S, Stable responsive diblock copolymer micelles for rheology control, SOFT MATTER 6 (5), 881-891 (2010).
 3. Stiakakis E, Wilk A, Kohlbrecher J, Vlassopoulos D and Petekidis G, Slow dynamics, aging, and crystallization of multiarm star glasses, PHYSICAL REVIEW E 81 (2), 020402 (2010).
 4. Brambilla G, El Masri D, Pierno M, Berthier L, Cipelletti L, Petekidis G and Schofield A, Comment on "Probing the Equilibrium Dynamics of Colloidal Hard Spheres above the Mode-Coupling Glass Transition'' Reply, PHYSICAL REVIEW LETTERS 104 (16), 169602 (2010).
 5. Wilk A, Huissmann S, Stiakakis E, Kohlbrecher J, Vlassopoulos D, Likos CN, Meier G, Dhont JKG, Petekidis G and Vavrin R, Osmotic shrinkage in star/linear polymer mixtures, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 32 (2), 127-134 (2010).
 6. Renou F, Stellbrink J and Petekidis G, Yielding processes in a colloidal glass of soft star-like micelles under large amplitude oscillatory shear (LAOS), JOURNAL OF RHEOLOGY 54 (6), 1219-1242 (2010).
 7. Besseling R, Isa L, Ballesta P, Petekidis G, Cates ME and Poon WCK, Shear Banding and Flow-Concentration Coupling in Colloidal Glasses, PHYSICAL REVIEW LETTERS 105 (26), 268301 (2010).

Γιάννης Ρεμεδιάκης

 1. Galanis NV, Remediakis IN and Kopidakis G, Mechanical Response of Nanocrystalline Cu from Atomistic Simulations, Phys. Status Solidi C 7 (5), 1372 -1375 (2010).

Παύλος Σαββίδης

 1. Christmann G, Coulson C, Baumberg JJ, Pelekanos NT, Hatzopoulos Z, Tsintzos SI and Savvidis PG, Control of polariton scattering in resonant-tunneling double-quantum-well semiconductor microcavities, PHYSICAL REVIEW B 82 (11), 113308 (2010).
 2. Dialynas GE, Kalliakos S, Xenogianni C, Androulidaki M, Kehagias T, Komninou P, Savvidis PG, Hatzopoulos Z and Pelekanos NT, Piezoelectric InAs (211)B quantum dots grown by molecular beam epitaxy: Structural and optical properties, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 108 (10), 103525 (2010).

Κώστας Σούκουλης

 1. Manceau JM, Shen NH, Kafesaki M, Soukoulis CM and Tzortzakis S, Dynamic response of metamaterials in the terahertz regime: Blueshift tunability and broadband phase modulation, APPLIED PHYSICS LETTERS 96 (2), 021111 (2010).
 2. Ates D, Cakmak AO, Colak E, Zhao RK, Soukoulis CM and Ozbay E, Transmission enhancement through deep subwavelength apertures using connected split ring resonators, OPTICS EXPRESS 18 (4), 3952-3966 (2010).
 3. Li ZF, Caglayan H, Colak E, Zhou JF, Soukoulis CM and Ozbay E, Coupling effect between two adjacent chiral structure layers, OPTICS EXPRESS 18 (6), 5375-5383 (2010).
 4. Decker M, Zhao R, Soukoulis CM, Linden S and Wegener M, Twisted split-ring-resonator photonic metamaterial with huge optical activity, OPTICS LETTERS 35 (10), 1593-1595 (2010).
 5. Guney DO, Koschny T and Soukoulis CM, Intra-connected three-dimensionally isotropic bulk negative index photonic metamaterial, OPTICS EXPRESS 18 (12), 12348-12353 (2010).
 6. Penciu RS, Kafesaki M, Koschny T, Economou EN and Soukoulis CM, Magnetic response of nanoscale left-handed metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 81 (23), 235111 (2010).
 7. Zhao R, Koschny T, Economou EN and Soukoulis CM, Comparison of chiral metamaterial designs for repulsive Casimir force, PHYSICAL REVIEW B 81 (23), 235126 (2010).
 8. Diem M, Koschny T and Soukoulis CM, Transmission in the vicinity of the Dirac point in hexagonal photonic crystals, PHYSICA B-CONDENSED MATTER 405 (14), 2990-2995 (2010).
 9. Zhao RK, Koschny T and Soukoulis CM, Chiral metamaterials: retrieval of the effective parameters with and without substrate, OPTICS EXPRESS 18 (14), 14553-14567 (2010).
 10. Fang A, Koschny T and Soukoulis CM, Lasing in metamaterial nanostructures, JOURNAL OF OPTICS 12 (2), 024013 (2010).
 11. Dai W and Soukoulis CM, Control of beaming angles via a subwavelength metallic slit surrounded by grooves, PHYSICAL REVIEW B 82 (4), 045427 (2010).
 12. Li ZF, Zhao RK, Koschny T, Kafesaki M, Alici KB, Colak E, Caglayan H, Ozbay E and Soukoulis CM, Chiral metamaterials with negative refractive index based on four "U" split ring resonators, APPLIED PHYSICS LETTERS 97 (8), 081901 (2010).
 13. Ginis V, Tassin P, Soukoulis CM and Veretennicoff I, Confining light in deep subwavelength electromagnetic cavities, PHYSICAL REVIEW B 82 (11), 113102 (2010).
 14. Fang A, Koschny T and Soukoulis CM, Self-consistent calculations of loss-compensated fishnet metamaterials, PHYSICAL REVIEW B 82 (12), 121102 (2010).
 15. Zhao R, Zhou J, Koschny T, Economou EN and Soukoulis CM, Comment on "Repulsive Casimir Force in Chiral Metamaterials'' Reply, PHYSICAL REVIEW LETTERS 105 (18), 189302 (2010).
 16. Zhang L, Tassin P, Koschny T, Kurter C, Anlage SM and Soukoulis CM, Large group delay in a microwave metamaterial analog of electromagnetically induced transparency, APPLIED PHYSICS LETTERS 97 (24), 241904 (2010).
 17. Zhao RK, Tassin P, Koschny T and Soukoulis CM, Optical forces in nanowire pairs and metamaterials, OPTICS EXPRESS 18 (25), 25665-25676 (2010).

Στέλιος Τζωρτζάκης

 1. Manceau JM, Shen NH, Kafesaki M, Soukoulis CM and Tzortzakis S, Dynamic response of metamaterials in the terahertz regime: Blueshift tunability and broadband phase modulation, APPLIED PHYSICS LETTERS 96 (2), 021111 (2010).
 2. Suntsov S, Abdollahpour D, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Filamentation-induced third-harmonic generation in air via plasma-enhanced third-order susceptibility, PHYSICAL REVIEW A 81 (3), 033817 (2010).
 3. Papazoglou DG, Suntsov S, Abdollahpour D and Tzortzakis S, Tunable intense Airy beams and tailored femtosecond laser filaments, PHYSICAL REVIEW A 81 (6), 061807 (2010).
 4. Panagiotopoulos P, Efremidis NK, Papazoglou DG, Couairon A and Tzortzakis S, Tailoring the filamentation of intense femtosecond laser pulses with periodic lattices, PHYSICAL REVIEW A 82 (6), 061803 (2010).
 5. Abdollahpour D, Suntsov S, Papazoglou DG and Tzortzakis S, Spatiotemporal Airy Light Bullets in the Linear and Nonlinear Regimes, PHYSICAL REVIEW LETTERS 105 (25), 253901 (2010).

Κώστας Τοκατλίδης

 1. Sideris DP and Tokatlidis K, Oxidative Protein Folding in the Mitochondrial Intermembrane Space, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 13 (8), 1189-1204 (2010).
 2. Lionaki E, Aivaliotis M, Pozidis C and Tokatlidis K, The N-terminal Shuttle Domain of Erv1 Determines the Affinity for Mia40 and Mediates Electron Transfer to the Catalytic Erv1 Core in Yeast Mitochondria, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 13 (9), 1327-1339 (2010).
 3. Banci L, Bertini I, Cefaro C, Cenacchi L, Ciofi-Baffoni S, Felli IC, Gallo A, Gonnelli L, Luchinat E, Sideris D and Tokatlidis K, Molecular chaperone function of Mia40 triggers consecutive induced folding steps of the substrate in mitochondrial protein import, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 107 (47), 20190-20195 (2010).

Γιώργος Φυτάς

 1. Gomopoulos N, Saini G, Efremov M, Nealey PF, Nelson K and Fytas G, Nondestructive Probing of Mechanical Anisotropy in Polyimide Films on Nanoscale, MACROMOLECULES 43 (3), 1551-1555 (2010).
 2. Voudouris P, Gomopoulos N, Le Grand A, Hadjichristidis N, Floudas G, Ediger MD and Fytas G, Does Brillouin light scattering probe the primary glass transition process at temperatures well above glass transition?, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 132 (7), 074906 (2010).
 3. Still T, Retsch M, Jonas U, Sainidou R, Rembert P, Mpoukouvalas K and Fytas G, Vibrational Eigenfrequencies and Mechanical Properties of Mesoscopic Copolymer Latex Particles, MACROMOLECULES 43 (7), 3422-3428 (2010).
 4. Still T, Mattarelli M, Kiefer D, Fytas G and Montagna M, Eigenvibrations of Submicrometer Colloidal Spheres, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 1 (16), 2440-2444 (2010).
 5. Stadler FJ, Still T, Fytas G and Bailly C, Elongational Rheology and Brillouin Light Scattering of Entangled Telechelic Polybutadiene Based Temporary Networks, MACROMOLECULES 43 (18), 7771-7778 (2010).
 6. Anyfantakis M, Fytas G, Mantzaridis C, Pispas S, Butt HJ and Loppinet B, Experimental investigation of long time irradiation in polydiene solutions: reversibility and instabilities, JOURNAL OF OPTICS 12 (12), 124013 (2010).
 7. Vlassopoulos D and Fytas G, From Polymers to Colloids: Engineering the Dynamic Properties of Hairy Particles, HIGH SOLID DISPERSIONS 236 1-54 (2010).