ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Δομής Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Π.Κ. για πρακτική άσκηση με αποδοχές


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2021


Συνέντευξη Νίκου Χρόνη: «Νέες επιστημονικές έρευνες κατά της COVID-19»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ


Διπλωματική εργασία με φυσική παρουσία


ΕΠΕΙΓΟΝ: Έναρξη εργαστηριακών μαθημάτων για τους "επί πτυχίω" φοιτητές με φυσική παρουσία


Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Grenoble-Alpes της Γαλλίας


Υποτροφίες της Κροατικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές


Έρευνα για την εμπειρία της ψηφιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνθήκες πανδημίας


Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών