ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

SPECIAL JOINT IMBB and MST SEMINAR της 27ης Ιουλίου
Παρασκευή, 27/7, 12:00, κεντρικό αμφιθέατρο ΙΤΕ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Πρυτανείας για την λειτουργία του Π.Κ. κατά τον μήνα Αύγουστο


Ορκωμοσία νέων πτυχιούχων του Τμήματος


Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications»


Νέος Συνήγορος του Φοιτητή


Θέση για διδακτορικό στο πανεπιστήμιο Southampton, UK


Μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Φυσικής, ΠΚ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στην Υπολογιστική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (UPDATED)


Οδηγός Πρακτικής Άσκησης


Θέση για διδακτορικό στο τμ. Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Kassel


Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος για την απονομή της υποτροφίας Μανασσάκη


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 1-20 ΙΟΥΛΙΟΥ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοπληροφορική


Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2018-19