ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης: «Άγχος Σπουδών»


Πρόγραμμα Διαλέξεων Στελεχών Οργανισμών κι Επιχειρήσεων στο μάθημα "Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (ΕΤΥ-209)


Ανακοίνωση μαθήματος "Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία"


Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-20


Προσφορά ταξιδιωτικών καρτών σε νέους και νέες 18 ετών από την ΕΕ


Ανακοίνωση μαθήματος "Ηλ. Υπολογιστές Ι"


Πρόοδος στο μάθημα "Ανόργανη Χημεία"


Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018/19


Ανακοίνωση προγράμματος HBA-USA Mentorship


Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης: «Προσαρμογή στη Φοιτητική Ζωή»


Ορκωμοσία νέων πτυχιούχων του Τμήματος


Ανακοίνωση μαθήματος "Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία" (ΕΤΥ-205)


Ανακοίνωση μαθήματος "Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (ΕΤΥ-209)