ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Colloquium της 23ης Φεβρουαρίου


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσκλήσεις για θέσεις Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση μαθήματος "Χημική και Δομική Ανάλυση Υλικών"


Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων ΠΚ


Αναβολή μαθήματος στα "Υλικά ΙΙ"


Ανακοίνωση ομάδων και προγράμματος στο "Εργαστήριο Χημείας"


Πρώτη πρόοδος στη "Γενική Φυσική ΙΙ"


Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Salvatore Costanzo


Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα από το Τμ. Χημείας


Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κ. Χριστίνας Λαναρά


Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων


Δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2016 -2017


Αιτήσεις για έκδοση Πτυχίου


Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ μαθήματα (παιδαγωγικά και άλλα) εαρινού εξαμήνου 2016-17


Εισαγωγικά μαθήματα στο Εργαστήριο Στερεών Υλικών