ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δήλωση τμήματος εξέτασης στο μάθημα "Ηλ. Υπολογιστές Ι"


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017—2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές


Επικουρικό έργο μεταπτυχιακών φοιτητών - Graduate laboratory assistants


Σύμφωνα με απόφαση της Πρυτανείας, οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης θα παραμείνουν κλειστές κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 7 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017.


Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου
Ενημέρωση: 26/07


Προκήρυξη θέσεων στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Οπτική και Όραση"