ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιοϋλικά στη Βιομηχανική"


Δημοσίευση Προκήρυξης έντεκα (11) θέσεων ΔΕΠ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ηράκλειο)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για νέους ερευνητές


Ανακοίνωση "Αγγλικών ΙΙ"


Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων


Αναβολή και αναπλήρωση διάλεξης στο μεταπτυχιακό μάθημα "Χαλαρή Ύλη".


Τρίτη πρόοδος στη "Γενική Φυσική ΙΙ" στις 26/3.


Ορκωμοσία νέων πτυχιούχων του Τμήματος


Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Graziano Daniele Deidda


Διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18