ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη Χαλαρής Ύλης και Εφαρμογές"


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Colloquium της 23ης Μαΐου
Τετάρτη 23/5, 11:00, Αίθουσα Α2 CSD


ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προκήρυξη εκλογής και ανακήρυξη υποψηφίων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έκτακτα μαθήματα στην "Οργανική Χημεία"


Ανακήρυξη επίτιμου διδάκτορα στην Ιατρική σχολή


Έκτακτο μάθημα στα "Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών"


Έκτακτα μαθήματα στα "Υλικά ΙΙ"


Ανακοίνωση μαθήματος "Οπτική και Κύματα"


Επαναληπτικό μάθημα και επιστροφή διορθωμένων αναφορών για το Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ


Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού»


Υποτροφίες Αιγύπτου για εκμάθηση αραβικής γλώσσας


Ανακοίνωση του μεταπτυχιακού μαθήματος ΜΕΤΥ-504 Βιοϋλικά-Βιομόρια


Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου
(Ενημέρωση: 12/5)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2018 ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το ακαδ. έτος 2018-2019


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019


Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων