ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση μεταπτυχιακού μαθήματος "Foundations of Modern Optics"


Έναρξη μαθήματος "Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών"


Έναρξη μαθήματος Διαφορικές Εξισώσεις Ι


Τελικό πρόγραμμα μαθημάτων ΣΘΕΤΕ ΧΕ 2018-19


Σημαντική ανακοίνωση για μάθημα "ΣΘΤΕ 203 Πρακτική της Διδακτικής"


Έναρξη Εργαστηρίου Χαλαρής Ύλης


Θεωρητικό μάθημα Εργαστηρίου Φυσικής Ι


Εγγραφή για την παρακολούθηση του Εργαστηρίου Φυσικής Ι


Έναρξη μαθήματος "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι"


Έναρξη μαθήματος "Ανόργανη Χημεία"


Έναρξη μαθήματος "Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία"


Έναρξη μαθήματος "Ηλεκτρομαγνητισμός"


Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
(Ενημέρωση: 18/09. Έναρξη μαθημάτων: 24/9)


Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Υποτροφίες για νεοεισαχθέντες φοιτητές


Κοινωνικές παροχές (ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ) Φοιτητών ΠΚ