Διάλεξη

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Ομιλητής
Παύλος Σαββίδης
Ίδρυμα
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΗΔΛ, ΙΤΕ
Τίτλος
Polariton Condensate Lattices: A Novel Quantum Simulator Platform
Χώρος
Αίθουσα A2 (Α115-Α117) του κτιρίου Επιστήμης Υπολογιστών
Ώρα
16:00
Γλώσσα
Αγγλικά
Περίληψη

Exciton-polaritons, are mixed light-matter quasiparticles resulting from the strong coupling of photons confined in a microcavity and quantum well excitons. Being bosons, polaritons can condense into macroscopically coherent many-body state and have thus emerged as prime candidates for the study of non-equilibrium systems of interacting bosons. Our recent studies, exploit non-equilibrium nature of polariton condensates, showing that polariton condensates can spontaneously magnetize [1], and how their spin can be controlled both optically and electrically [2]. Direct coupling of polaritons to leaking microcavity photons provides on-the-fly information of all characteristics of the polariton condensates such as energy, momentum, spin, and their phase. We employ spatially patterned external laser excitation to create arbitrary potential landscapes for polaritons and demonstrate ferromagnetic and antiferromagnetic coupling between neighbouring condensates [3]. Furthermore, using such techniques, polariton condensates can now be imprinted into arbitrary two dimensional lattices with tunable inter-site interactions providing exciting opportunities for devising novel and versatile quantum simulation platforms.

References

  1. Ohadi, H. et al. Spontaneous Spin Bifurcations and Ferromagnetic Phase Transitions in a Spinor Exciton-Polariton Condensate. Phys. Rev. X 5, 031002 (2015).
  2. Dreismann, A. et al. A sub-femtojoule electrical spin-switch based on optically trapped polariton condensates. Nat Mater 15, 10741078 (2016).
  3. Ohadi, H. et al. Tunable Magnetic Alignment between Trapped Exciton-Polariton Condensates. Phys. Rev. Lett. 116, 106403 (2016).
  4. Tsintzos S.I. et al. Electrical tuning of nonlinearities in exciton-polariton condensates, Phys. Rev. Lett. 121, 037401 (2018)

For forthcoming colloquia, please see: http://www.materials.uoc.gr/el/colloquia